Prejsť na navigáciu

Projekty OPII

logo_op2


Národné projekty, Prioritná os č. 6 OPII


Názov stavby Predpokladaný rok začatia
 projektu

Predpokladaný
rok ukončenia
projektu

Výška poskytnutého NFP [€]
I/11 Čadca – most 208
2016
2017
8 825 818,19
I/50 Ružová osada, rekonštrukcia cesty – 2. fáza 2015 2017 3 893 533,15
I/66 Polomka – bodová závada, 2. fáza 2015 2017 5 180 700,76
I/66 Brezno – obchvat, I. etapa, 2. fáza 2015 2017
14 658 836,07
I/77 Smilno – Svidník, rekonštrukcia cesty, 2. fáza 2015 2016 12 175 212,22
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce, 2. fáza 2015 2016 8 560 218,80
Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne (I/62, I/75) – 2. fáza 2015 2016 5 096 192,41
I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat – 2. fáza 2015 2017 16 640 698,48
I/78 Námestovo - prieťah 2014 2016 5 885 341,63
Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce 2017 2019 24 662 474,60
Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy 2016 2020 9 262 800,00
Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v BB kraji 2015
2017
736 692,00
Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v TT a NR kraji 2016
2018
2 283 892,56
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa – I/76 Štúrovo – Nánska 2014
2019
2 643 992,72
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy – 2. fáza 2016
2019
21 041 183,61
Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v ZA a TN kraji 2016
2019
694 671,60
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v PO kraji 2014
2020
11 102 921,96
Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v KE a PO kraji 2016
2019
2 217 357,31
I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky 2016
2019
2 999 315,50
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v PO a KE kraji 2014
2019
6 092 251,42
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji 1. etapa 2015 2022 9 086 842,59
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v BB kraji 1. etapa 2014 2022 11 880 882,63
Projektová dokumentácia obchvatov miest 2014
2019
564 499,25
Projektová dokumentácia modernizácií vybraných úsekov ciest I. triedy 1. etapa 2018
2021
1 706 757,93
Projektová dokumentácia výstavby a zlepšenia bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa 2018
2022
1 210 892,64
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO a KE kraji 1. etapa 2014
2022
9 394 784,24
I/66 Brezno - obchvat, II. etapa, 1. úsek 2014
2023
31 382 142,54
Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy, II. etapa 2019
2023
13 852 931,53
I/68 Plavnica, preložka cesty 2015
2023
45 574 882,35
Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji – 1. etapa 2018
2023 45 725 313,74
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji, I/54 Moravské Lieskové – Nové Mesto nad Váhom 2021 2023 3 992 832,09
Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota 2014 2023 25 941 329,88
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji 2. etapa 2020
2023
19 555 515,87
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v BB kraji 2. etapa 2022
2023
24 271 986,71
Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraji 2021
2023
20 760 963,22
Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v BB kraji – 1. etapa 2021 2023 40 571 640,43
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji 2020
2023
4 994 600,25
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1.etapa v ZA a TN kraji 2020
2021
2 161 624,73
Cesta I/75 Šaľa – obchvat 2022 2025
Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji – 1. etapa – I/66 Popová – Hranovnica, I. úsek Vernár 2022
2023
22 995 514,86


Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Zoznam národných projektov OPII https://www.opii.gov.sk/download/b/zoznam_narodnych_projektov_opii_5_9_rozsireny.pdf
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

Aktualizované: 21.4.2022

Publikované: 27.1.2017

Aktuálne

Bezpečnosť cestnej premávky 2022

Bezpečnosť cestnej premávky 2022

04.05.2022
V dňoch 12. - 14. septembra 2022 sa v hoteli Grand Jasná**** v Nízkych Tatrách bude konať pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť cestnej premávky - „BECEP 2022“.
Schválené TP 086

Schválené TP 086

07.03.2022
MDV SR schválilo:
TP 086 Technické podmienky pre označovanie atraktivít cestovného ruchu

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora