Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

Projekty OPII

logo_op2


Národné projekty, Prioritná os č. 6 OPII


Názov stavby Predpokladaný rok začatia
 projektu

Predpokladaný
rok ukončenia
projektu

Výška poskytnutého NFP [€]
I/11 Čadca – most 208
2016
2017
8 825 818,19
I/50 Ružová osada, rekonštrukcia cesty – 2. fáza 2015 2017 3 893 533,15
I/66 Polomka – bodová závada, 2. fáza 2015 2017 5 180 700,76
I/66 Brezno – obchvat, I. etapa, 2. fáza 2015 2017
14 658 836,07
I/77 Smilno – Svidník, rekonštrukcia cesty, 2. fáza 2015 2016 12 175 212,22
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce, 2. fáza 2015 2016 8 560 218,80
Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne (I/62, I/75) – 2. fáza 2015 2016 5 096 192,41
I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat – 2. fáza 2015 2017 16 640 698,48
I/78 Námestovo - prieťah 2014 2016 5 885 341,63
Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce 2017 2019 24 662 474,60
Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy 2016 2020 9 262 800,00
Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v BB kraji 2015
2017
736 692,00
Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v TT a NR kraji 2016
2018
2 283 892,56
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa – I/76 Štúrovo – Nánska 2014
2019
2 643 992,72
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy – 2. fáza 2016
2019
21 041 183,61
Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v ZA a TN kraji 2016
2019
694 671,60
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v PO kraji 2014
2020
11 102 921,96
Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v KE a PO kraji 2016
2019
2 217 357,31
I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky 2016
2019
2 999 315,50
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v PO a KE kraji 2014
2019
6 092 251,42
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji 1. etapa 2015 2022 9 086 842,59
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v BB kraji 1. etapa 2014 2022 11 880 882,63
Projektová dokumentácia obchvatov miest 2014
2019
564 499,25
Projektová dokumentácia modernizácií vybraných úsekov ciest I. triedy 1. etapa 2018
2021
1 706 757,93
Projektová dokumentácia výstavby a zlepšenia bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa 2018
2025
1 210 892,64
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO a KE kraji 1. etapa 2014
2022
9 394 784,24
I/66 Brezno - obchvat, II. etapa, 1. úsek 2014
2023
31 382 142,54
Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy, II. etapa 2019
2023
13 852 931,53
I/68 Plavnica, preložka cesty 2015
2023
45 574 882,35
Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji – 1. etapa 2018
2023 45 725 313,74
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji, I/54 Moravské Lieskové – Nové Mesto nad Váhom 2021 2023 3 992 832,09
Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota 2014 2024 25 941 329,88
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji 2. etapa 2020
2024
19 555 515,87
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v BB kraji 2. etapa 2022
2024
24 271 986,71
Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraji 2021
2024
20 760 963,22
Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v BB kraji – 1. etapa 2021 2023 40 571 640,43
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji 2020
2023
4 994 600,25
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1.etapa v ZA a TN kraji 2020
2021
2 161 624,73
Cesta I/75 Šaľa – obchvat 2022 2025
Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji – 1. etapa – I/66 Popová – Hranovnica, I. úsek Vernár 2022
2023
22 995 514,86
Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v KE a PO kraji – 2.etapa 2021
2021
307 800,00
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT, NR a KE kraji 2014
2024
4 344 268,32
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa v PO a KE kraji 2022 2023 7 276 091,57
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji, 1. etapa 2020
2024

10 629 363,10

Štúdie ciest I. triedy v ZA a TN kraji 2021
2023
222 354,00
Projektová dokumentácia ciest I. triedy 2021
2024
1 892 737,95
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v TT kraji 2018
2024
1 427 501,87
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa v ZA a TN kraji 2022
2024
6 710 008,52
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I. etapa 2022 2024 17 510 793,29
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v BB kraji, 2. etapa 2022
2024
16 489 806,94
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy IV. etapa 2022
2024
14 304 221,03
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 3. etapa v PO kraji 2023
2023
2 625 837,69
Financovanie DPH na projektoch Slovenskej správy ciest v nadväznosti na rozsudok Európskeho súdneho dvora 2023
2023
4 955 571,27
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v BB a KE kraji – cesty I/9, I/66, I/79 2022
2024
19 353 698,04
Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji 2022 2024 3 063 896,78


Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Zoznam národných projektov OPII https://www.opii.gov.sk/download/b/zoznam_narodnych_projektov_opii_5_9_rozsireny.pdf
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

Aktualizované: 4.4.2024

Publikované: 27.1.2017

Aktuálne

BECEP 2024

BECEP 2024

07.11.2023
V dňoch 19.09.2024 – 20.09.2024 v priestoroch Hotela Patria****, Štrbské Pleso už po osemnásty krát uskutoční, tak ako aj po minulé roky pod záštitou ministra dopravy (MD) SR, konferencia s medzinárodnou účasťou „Bezpečnosť cestnej premávky „BECEP 2024“.
Všetkých účastníkov na túto konferenciu s medzinárodnou účasťou srdečne pozývame.
Pozvánku s podrobným programom nájdete na: BECEP 2024
Schválené TP 119

Schválené TP 119

03.05.2024
MD SR schválilo:
TP 119 Technologické vybavenie. Spoločné požiadavky
Účinnosť od: 01.05.2024
Schválené TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110

Schválené TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110

28.03.2024
MD SR schválilo:
TP 73 6101 Projektovanie diaľnic
TP 73 6102 Projektovanie ciest
TP 73 6110 Projektovanie miestnych ciest

Účinnosť od: 01.04.2024
TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110 sú súčasťou súboru STN 73 6100, STN 73 6101, STN 73 6102 a STN 73 6110.
Viac informácií nájdete na https://www.normoff.gov.sk/

 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora