SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty – EU fondy>Projekty OPII>I/66 Brezno - obchvat, II. etapa, 1. úsek
Prejsť na navigáciu

I/66 Brezno - obchvat, II. etapa, 1. úsek

I/66 Brezno - obchvat, II. etapa, 1. úsek
Prijímateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava
Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj, okres Brezno
Výška poskytnutého NFP [€]: 31 382 142,54

Popis projektu:

Projekt priamo nadväzuje a je pokračovaním projektu "I/66 Brezno - obchvat, I. etapa", realizovanom v dĺžke 2,542 km a slúži k dobudovaniu ďalšej časti obchvatu mesta Brezno. Predmetom projektu je vybudovanie 1.úseku II. etapy preložky cesty I/66 obchvatom mesta Brezno v dĺžke 1,640 km za účelom odklonu tranzitnej, prevažne ťažkej nákladnej dopravy, ktorá smeruje cez mesto ďalej po cestách I/72 a II/529 mimo zastavaného územia mesta. Cieľom je zlepšenie životného prostredia mesta (zníženie hluku a emisií z dopravy), zvýšenie priepustnosti dopravy a poskytnutie vyššieho dopravného komfortu užívateľom komunikácie.

 

 

Aktualizované: 20.7.2020

Publikované: 20.7.2020

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora