SSC>Kontakty>IVSC - Košice
Prejsť na navigáciu

Investičná výstavba a správa ciest - Košice

Slovenská správa ciest
Investičná výstavba a správa ciest
Kasárenské námestie 4
040 01 Košice
 
Kontaktné údaje - Investičná výstavba a správa ciest - Košice
Riaditeľ IVSC Košice Ing. Roman Šplíchal
Sekretariát riaditeľa Mgr. Jana Gajdošová tel.: 055/72 77 224
fax: 055/72 77 225
sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk

Oddelenie kontroly kvality a skušobníctva Anna Strelcová 055/72 77 265
Referát krízového riadenia Iva Galajdová 055/72 77 229
Oddelenie verejného obstarávania Ing. Maroš Kačala 055/72 77 227
Referát právny Mgr. Monika Steininger 055/72 77 230
Referát BOZP a PO Iva Galajdová 055/72 77 229
Referát informatiky   Ing. Marta Lukáčová
055/72 77 202
Útvar ekonomiky a vnútorných vzťahov Ing. Slávka Čabarová 055/72 77 212
Oddelenie ekonomiky Bc. Forraiová Marta 055/72 77 213
Oddelenie hospodárskej správy a príručnej registratúry Ing. Marta Lukáčová 055/72 77 202
Úsek investičnej prípravy Ing. Gabriela Mareková tel.: 055/72 77 241
fax: 055/72 77 243
Oddelenie prípravy stavieb Ing. Ján Šťastný 051/75 82 028
Oddelenie CDB + DP + TR Ing. Jana Lubušká 055/72 77 287
Oddelenie majetkovoprávne JUDr. Gabriela Halušková 055/72 77 249
Úsek investičnej výstavby Ing. Roman Šplíchal tel.: 055/72 77 261
fax: 055/72 77 263
Oddelenie realizácie stavieb Ing. Miroslav Čorba 055/72 77 267
Úsek správy a prevádzky ciest Ing. Peter Seman tel.: 055/72 77 281
fax: 055/7277 283
Oddelenie správy ciest Ing. Vladimír Sabol 055/72 77 286
Oddelenie prevádzky Ing. Peter Havran 055/72 77 285
Referát analytiky nákladov a disppečing Martina Murajdová 055/72 77 282

 

Aktualizované: 8.4.2022

Publikované: 27.11.2008

Aktuálne

Schválené VL 5

Schválené VL 5

10.06.2022
MDV SR schválilo:
VL 5 Tunely
Účinnosť od: 10.6.2022
Schválené TP 099

Schválené TP 099

10.06.2022
MDV SR schválilo:
TP 099 Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov
Účinnosť od: 10.6.2022
Bezpečnosť cestnej premávky 2022

Bezpečnosť cestnej premávky 2022

04.05.2022
V dňoch 12. - 14. septembra 2022 sa v hoteli Grand Jasná**** v Nízkych Tatrách bude konať pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť cestnej premávky - „BECEP 2022“.

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora