SSC>Kontakty>IVSC - Košice
Prejsť na navigáciu

Investičná výstavba a správa ciest - Košice

Slovenská správa ciest
Investičná výstavba a správa ciest
Kasárenské námestie 4
040 01 Košice
 
Kontaktné údaje - Investičná výstavba a správa ciest - Košice
Riaditeľ IVSC Košice Ing. Maroš Kačala
Sekretariát riaditeľa Bc. Marta Forraiová tel.: 055/72 77 224
sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk

Oddelenie kontroly kvality a skušobníctva Anna Strelcová 055/72 77 265
Oddelenie verejného obstarávania Ing. Maroš Kačala 055/72 77 227
Referát právny Mgr. Monika Steininger 055/72 77 230
Referát informatiky   Ing. Marta Lukáčová
055/72 77 202
Útvar ekonomiky a vnútorných vzťahov Ing. Slávka Čabarová 055/72 77 212
Oddelenie ekonomiky Mgr. Jana Gajdošová
055/72 77 213
Oddelenie hospodárskej správy a príručnej registratúry Ing. Marta Lukáčová 055/72 77 202
Úsek investičnej prípravy Ing. Gabriela Mareková tel.: 055/72 77 241
Oddelenie prípravy stavieb Ing. Ján Šťastný 051/75 82 028
Oddelenie CDB + DP + TR Ing. Jana Lubušká 055/72 77 287
Oddelenie majetkovoprávne JUDr. Gabriela Sadovská 055/72 77 249
Úsek investičnej výstavby Ing. Ján Luterán
tel.: 055/72 77 261
Oddelenie realizácie stavieb Ing. Miroslav Čorba 055/72 77 267
Úsek správy a prevádzky ciest Ing. Peter Seman tel.: 055/72 77 281
Oddelenie správy ciest Ing. Hrehor Milan 055/72 77 286
Oddelenie prevádzky Ing. Peter Havran 055/72 77 285
Referát analytiky nákladov a disppečing Martina Murajdová 055/72 77 282

 

Aktualizované: 14.9.2023

Publikované: 27.11.2008

Aktuálne

Schválené TP 067, TP 092

Schválené TP 067, TP 092

01.06.2023
MDV SR schválilo:
TP 067 Migračné objekty pre voľne žijúce živočíchy. Projektovanie, výstavba, prevádzka a oprava
TP 092 Riadenie a kontrola bezpečnosti pozemných komunikácií

Účinnosť od: 01.06.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora