SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>SHM a Akčný plán ochrany pred hlukom
Prejsť na navigáciu

SHM a Akčný plán ochrany pred hlukom

Lehota na vyjadrenie k Návrhu akčného plánu ochrany pred hlukom pre verejnosť je do 10 pracovných dní.

Pripomienky zasielajte fyzicky na adresu:

Slovenská správa ciest
Miletičova 19
P.O.BOX 19
826 19 Bratislava

Publikované: 24.6.2022

Aktuálne

Schválené TP 067, TP 092

Schválené TP 067, TP 092

01.06.2023
MDV SR schválilo:
TP 067 Migračné objekty pre voľne žijúce živočíchy. Projektovanie, výstavba, prevádzka a oprava
TP 092 Riadenie a kontrola bezpečnosti pozemných komunikácií

Účinnosť od: 01.06.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora