SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>SHM a Akčný plán ochrany pred hlukom
Prejsť na navigáciu

SHM a Akčný plán ochrany pred hlukom

Lehota na vyjadrenie k Návrhu akčného plánu ochrany pred hlukom pre verejnosť je do 10 pracovných dní.

Pripomienky zasielajte fyzicky na adresu:

Slovenská správa ciest
Miletičova 19
P.O.BOX 19
826 19 Bratislava

Publikované: 24.6.2022

Aktuálne

Schválene dodatok 1 k TKP 26, dodatok 1 ku KLAZ 1/2019

Schválene dodatok 1 k TKP 26, dodatok 1 ku KLAZ 1/2019

25.07.2022
MDV SR schválilo:
Dodatok č. 1/2022 k TKP 26
Dodatok č. 1/2022 ku KLAZ 1/2019
Účinnosť od: 20.07.2022
Schválené TP 039

Schválené TP 039

01.07.2022
MDV SR schválilo:
TP 039 Používanie posypových materiálov na zimnú údržbu pozemných komunikácií
Účinnosť od: 01.07.2022
Schválené TP 050

Schválené TP 050

01.07.2022
MDV SR schválilo:
TP 050 Monitoring vplyvu cestných komunikácií na životné prostredie
Účinnosť od: 01.07.2022

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora