Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty – EU fondy>Projekty OPII>I/77 Smilno – Svidník, rekonštrukcia cesty, 2. fáza
Prejsť na navigáciu

I/77 Smilno – Svidník, rekonštrukcia cesty, 2. fáza

logo_mdvr_opii

I/77 Smilno – Svidník, rekonštrukcia cesty, 2. fáza
Prijímateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava
Miesto realizácie projektu: PO kraj – obec Smilno
Výška poskytnutého NFP [€]: 12 175 212,22

Popis projektu:

Predmetom projektu je rekonštrukcia ciest I/77 a menšej časti I/73, s cieľom zvýšiť a zlepšiť bezpečnosť, plynulosť cestnej dopravy a kvalitu životného prostredia v predmetných úsekoch ciest I/77 a I/73. Na ceste I/77 je začiatok naplánovaný v km 74,000 pred mostom č. 77-059 v katastrálnom území Smilno, až po km 96,540, kde je plánovaný koniec úpravy cesty I/77 v okružnej križovatke s cestou I/73 vo Svidníku. Dĺžka rekonštrukcie na ceste I/77 je 22 540 m.

Predmetom projektu na ceste I/73 je rekonštrukcia cesty so začiatkom v okružnej križovatke s cestou I/77 vo Svidníku v km 40,475, až po rázcestie Kapišová v km 43 675. Dĺžka rekonštrukcie na ceste I/73 je 3 200 m.

Celková dĺžka stavby je 25 740,00 m.

Cesta I/77 je súčasťou cestnej siete severnej časti východného Slovenska so začiatkom v Spišskej Belej, s pokračovaním cez Bardejov a ukončením vo Svidníku, kde sa napája na cestu I/73 smerujúcu do Poľskej republiky. Cestný hraničný priechod Nižná Polianka – Ożenna, je v súčasnosti s obmedzením nákladnej dopravy do 7,5 t s výnimkou autobusov. V prieťahu obcami Smilno, Nižná Polianka, Vyšný Mirošov, Nižný Mirošov, Vyšný Orlík a Nižný Orlík je cesta I/77 súčasťou základného komunikačného systému. Jej funkciou je zabezpečenie bezpečného, kapacitného a rýchleho cestného prepojenia s vyššou úrovňou komfortu, pričom zabezpečuje vyššiu dopravnú funkciu v dotknutom území s nadregionálnou funkciou. V prieťahu dotknutými obcami tvorí zbernú funkciu s čiastočnou priamou obsluhou.

Vybudovaním predmetného projektu sa zlepší plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, zlepší sa dostupnosť SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomné prepojenie.

Projekt je pokračovaním I. fázy realizovanej z OPD 2007 - 2013.


I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, mostI/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, mostI/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most


Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Zoznam národných projektov OPII https://www.opii.gov.sk/download/b/zoznam_narodnych_projektov_opii_5_9_rozsireny.pdf
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

Aktualizované: 17.1.2023

Publikované: 27.1.2017

Aktuálne

Workshop 2024

Workshop 2024

23.02.2024
Slovenská správa ciest, Úsek technického rozvoja – Odbor Cestnej databanky a Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou organizuje v dňoch 18. 03. 2024 až 22. 03. 2024 ďalšie pracovné stretnutie so správcami cestných komunikácií.
Schválené TP 059, TP 104

Schválené TP 059, TP 104

12.01.2024
MD SR schválilo:
TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov
TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok
Účinnosť od: 01.01.2024
Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

12.01.2024
MD SR schválilo:
Dodatok č. 1/2023 k TKP 15
Účinnosť od: 10.12.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora