SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty – EU fondy>Projekty OPII>Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy – 2. fáza
Prejsť na navigáciu

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy – 2. fáza

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy – 2. fáza
Prijímateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava
Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj – okres/obec Banská Bystrica, Brezno (obce Jarabá, Šumiac), Krupina (obec Ladzany), okres/obec Rimavská Sobota

Košický kraj – okres Košice-okolie (obec Bidovce), okres Michalovce (obce Nacina Ves, Trhovište), okres Rožňava (obec Stratená), okres Trebišov (obec Rad)

Nitriansky kraj – okres Levice (obce Levice, Slatina), okres/obec Nitra, okres/obec Nové Zámky

Prešovský kraj – okres Snina (obec Ubľa), okres Stará Ľubovňa (obec Plavnica), okres Svidník (obec Vyšný Mirošov), okres Vranov nad Topľou (obec Hanušovce nad Topľou)

Trenčiansky kraj – okres Prievidza (obce Poluvsie, Prievidza)

Trnavský kraj – okres Skalica (obec Holíč)

Žilinský kraj – okres Kysucké Nové Mesto (obec Radoľa), okres/obec Liptovský Mikuláš, okres/obec Martin, okres Námestovo (obec Oravská Polhora), okres Ružomberok (obec Valaská Dubová), okres Žilina (obec Strečno)
Výška poskytnutého NFP [€]: 21 041 183,61

Popis projektu:

Projekt modernizácie a rekonštrukcie mostov ciest I. tried zahŕňa rekonštrukciu časti mostného objektu alebo mosta ako celku. Rekonštrukcia sa týka hornej stavby, spodnej stavby mostného objektu, obnova úžitkových a technických vlastností mostov, osadenia nového premenlivého dopravného značenia, záchytných zvodidiel a vodiacich zariadení (v súlade s platnými normami) na zlepšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. V tomto projekte ide o 58 mostných objektov, pri ktorých v zmysle projektovej dokumentácie vo všeobecnosti ide o odstránenie nevyhovujúceho stavebného technického stavu pri každom moste konkrétnymi technickými opatreniami a zrealizovaním nových bezpečnostných prvkov podľa súčasnosti platných predpisov.

Projekt nadväzuje na aktivity I. fázy projektu Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy z OPD 2007 - 2013.

V I. fáze sa pracovalo na týchto mostoch:

Cesta I/63 Kútniky – most, ev.č. 63-012

Cesta I/61 Červeník – most nad ŽSR, ev.č.61-032

I/51 Prenčov - most ev. č. 51-170

I/50 Sanácia mostného objektu ev.č. 50-216 Lovinobaňa

I/66 Banská - Bystrica - most ev.č. 066-069

I/66 Brusno - most ev.č. 66-087

I/79-036 Viničky most

I/18 - 485 Vranov most

I/50 - 291 Soroška most

I/68 - 063 Lemešany most

I/11 Povina - most 228, rekonštr. hornej stavby mosta

I/72 Nižná Boca - most 073(027), nový most

I/65 Mošovce - most 086, rekonštrukcia mosta

I/77-069 N. Mirošov most

I/77 - 011 Podolínec most

I/68 - 018 Plaveč most

I/18 - 380 Tatranská Štrba -Sosna most

I/73-017 Rakovčík most

I/77 - 058 Smilno most

I/18 - 378 Tatranská Štrba most

I/59 Dolný Kubín - most 075, rekonštrukcia hornej stavby mosta

I/15 Miňovce most nad riekou Ondava

I/15 Breznica most nad tokom Brusnička

I/74 - 025 Snina most, havária

I/18 Važec - most 373, rekonštr. hornej stavby mosta

I/59 Trstená - most 098, rekonštr. hornej stavby mosta

V rámci I. fázy projektu do 12/2015 boli v plnom rozsahu ukončené stavebné práce na jednotlivých stavebných objektov uvedených mostov.

V rámci II. fázy sa bude pracovať na nasledujúcich mostoch:

Cesta I/51 Holíč – most nad potokom Chvojnica, ev.č. 51-50

Cesta I/75 Slatina – most, ev.č. 75-042

Cesta I/51 Levice – most, ev.č.51-146

Cesta I/64 Nitra – most, ev.č. 64-019

Cesta I/75 Nové Zámky – most, ev.č.75-016

I/18 Palúdzka - most 347A, rekonštrukcia mosta

I/64 Poluvsie - most 104, rekonštrukcia mosta

I/78 Námestovo - most 032, rekonštrukcia mosta

I/59 Valaská Dubová - most 067, rekonštrukcia mosta

I/59 Valaská Dubová - mosty 065, 066, rekonštrukcia mosta

I/18 Strečno - most 266, rekonštrukcia mosta

I/18 Strečno - most 269, rekonštrukcia mosta

I/11 Radoľa - most 229, rekonštrukcia mosta

I/18 Martin-Priekopa - most 293 (ponad vlečku), rekonštr. mosta

I/72 Rimavské Brezovo - most ev.č. 72 – 009

I/72 Jarabá - most ev.č. 72 – 057

I/66 Banská Bystrica - cementáreň - most ev. č. 66-075

I/66 Železničná vlečka ČSD – most ev. č. 66 – 072

I/66 MK do Majera v BB – most ev. č. 66 – 070

I/66 Červená skala - most ev.č.66 - 151

I/51 Ladzany - most ev. č. 51-159

I/74-045 Ubľa most

I/74 - 44 Ubľa most

I/18 - 509 Nacina Ves most

I/77 - 68 Vyšný Mirošov most

I/50 - 327 Bidovce most

I/68 - 15 Plavnica most

I/18 - 459 Medzianky most

I/50 - 355 Trhovište most

I/67 - 034 Stratená most

I/79 - 039 Svätá Mária most

Účelom a cieľom projektu je odstrániť nevyhovujúci technický stav mostov na sieti ciest I. triedy. Rekonštrukciou mostov sa znížia negatívne vplyvy z cestnej dopravy (zníži sa hluk, vibrácie, emisie a pod.), dôjde k zníženiu cestovných časov, zvýši sa plynulosť premávky, zníži sa spotreba pohonných hmôt, skvalitní sa dopravná dostupnosť územia a neposlednom rade sa zvýši bezpečnosť cestnej premávky. V rámci rekonštrukcií sa na mostoch uskutočnia rôzne búracie práce spojené s odbúraním zvršku mostovky, chodníkov, rímsovej časti, izolácie, poškodených povrchov nosnej konštrukcie a rôzne iné búracie práce. Na niektorých mostoch sa uskutoční realizácia nových krídiel, zastabilizujú sa klincami opory mosta, čelá opory sa obetónujú a pridajú výstuže, následne sa zrealizuje nový úložný prah, úložné bločky a záverná stienka. Súčasťou rekonštrukcie sú aj obnovy krycej vrstvy betónu na celej ploche nosnej konštrukcie a spodnej stavby. Na nosnú konštrukciu mostov sa zrealizujú nové časti príslušenstva – izolácie, odvodňovače, rímsy, mostné závery a konštrukcie vozovky. Na záver sa uskutočnia terénne úpravy okolia mostov.

 

 

Aktualizované: 4.6.2018

Publikované: 4.6.2018

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora