Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty – EU fondy>Projekty OPII>Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy – 2. fáza
Prejsť na navigáciu

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy – 2. fáza

logo_mdvr_opii

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy – 2. fáza
Prijímateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava
Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj – okres/obec Banská Bystrica, Brezno (obce Jarabá, Šumiac), Krupina (obec Ladzany), okres/obec Rimavská Sobota

Košický kraj – okres Košice-okolie (obec Bidovce), okres Michalovce (obce Nacina Ves, Trhovište), okres Rožňava (obec Stratená), okres Trebišov (obec Rad)

Nitriansky kraj – okres Levice (obce Levice, Slatina), okres/obec Nitra, okres/obec Nové Zámky

Prešovský kraj – okres Snina (obec Ubľa), okres Stará Ľubovňa (obec Plavnica), okres Svidník (obec Vyšný Mirošov), okres Vranov nad Topľou (obec Hanušovce nad Topľou)

Trenčiansky kraj – okres Prievidza (obce Poluvsie, Prievidza)

Trnavský kraj – okres Skalica (obec Holíč)

Žilinský kraj – okres Kysucké Nové Mesto (obec Radoľa), okres/obec Liptovský Mikuláš, okres/obec Martin, okres Námestovo (obec Oravská Polhora), okres Ružomberok (obec Valaská Dubová), okres Žilina (obec Strečno)
Výška poskytnutého NFP [€]: 21 041 183,61

Popis projektu:

Projekt modernizácie a rekonštrukcie mostov ciest I. tried zahŕňa rekonštrukciu časti mostného objektu alebo mosta ako celku. Rekonštrukcia sa týka hornej stavby, spodnej stavby mostného objektu, obnova úžitkových a technických vlastností mostov, osadenia nového premenlivého dopravného značenia, záchytných zvodidiel a vodiacich zariadení (v súlade s platnými normami) na zlepšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. V tomto projekte ide o 58 mostných objektov, pri ktorých v zmysle projektovej dokumentácie vo všeobecnosti ide o odstránenie nevyhovujúceho stavebného technického stavu pri každom moste konkrétnymi technickými opatreniami a zrealizovaním nových bezpečnostných prvkov podľa súčasnosti platných predpisov.

Projekt nadväzuje na aktivity I. fázy projektu Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy z OPD 2007 - 2013.

V I. fáze sa pracovalo na týchto mostoch:

Cesta I/63 Kútniky – most, ev.č. 63-012

Cesta I/61 Červeník – most nad ŽSR, ev.č.61-032

I/51 Prenčov - most ev. č. 51-170

I/50 Sanácia mostného objektu ev.č. 50-216 Lovinobaňa

I/66 Banská - Bystrica - most ev.č. 066-069

I/66 Brusno - most ev.č. 66-087

I/79-036 Viničky most

I/18 - 485 Vranov most

I/50 - 291 Soroška most

I/68 - 063 Lemešany most

I/11 Povina - most 228, rekonštr. hornej stavby mosta

I/72 Nižná Boca - most 073(027), nový most

I/65 Mošovce - most 086, rekonštrukcia mosta

I/77-069 N. Mirošov most

I/77 - 011 Podolínec most

I/68 - 018 Plaveč most

I/18 - 380 Tatranská Štrba -Sosna most

I/73-017 Rakovčík most

I/77 - 058 Smilno most

I/18 - 378 Tatranská Štrba most

I/59 Dolný Kubín - most 075, rekonštrukcia hornej stavby mosta

I/15 Miňovce most nad riekou Ondava

I/15 Breznica most nad tokom Brusnička

I/74 - 025 Snina most, havária

I/18 Važec - most 373, rekonštr. hornej stavby mosta

I/59 Trstená - most 098, rekonštr. hornej stavby mosta

V rámci I. fázy projektu do 12/2015 boli v plnom rozsahu ukončené stavebné práce na jednotlivých stavebných objektov uvedených mostov.

V rámci II. fázy sa bude pracovať na nasledujúcich mostoch:

Cesta I/51 Holíč – most nad potokom Chvojnica, ev.č. 51-50

Cesta I/75 Slatina – most, ev.č. 75-042

Cesta I/51 Levice – most, ev.č.51-146

Cesta I/64 Nitra – most, ev.č. 64-019

Cesta I/75 Nové Zámky – most, ev.č.75-016

I/18 Palúdzka - most 347A, rekonštrukcia mosta

I/64 Poluvsie - most 104, rekonštrukcia mosta

I/78 Námestovo - most 032, rekonštrukcia mosta

I/59 Valaská Dubová - most 067, rekonštrukcia mosta

I/59 Valaská Dubová - mosty 065, 066, rekonštrukcia mosta

I/18 Strečno - most 266, rekonštrukcia mosta

I/18 Strečno - most 269, rekonštrukcia mosta

I/11 Radoľa - most 229, rekonštrukcia mosta

I/18 Martin-Priekopa - most 293 (ponad vlečku), rekonštr. mosta

I/72 Rimavské Brezovo - most ev.č. 72 – 009

I/72 Jarabá - most ev.č. 72 – 057

I/66 Banská Bystrica - cementáreň - most ev. č. 66-075

I/66 Železničná vlečka ČSD – most ev. č. 66 – 072

I/66 MK do Majera v BB – most ev. č. 66 – 070

I/66 Červená skala - most ev.č.66 - 151

I/51 Ladzany - most ev. č. 51-159

I/74-045 Ubľa most

I/74 - 44 Ubľa most

I/18 - 509 Nacina Ves most

I/77 - 68 Vyšný Mirošov most

I/50 - 327 Bidovce most

I/68 - 15 Plavnica most

I/18 - 459 Medzianky most

I/50 - 355 Trhovište most

I/67 - 034 Stratená most

I/79 - 039 Svätá Mária most

Účelom a cieľom projektu je odstrániť nevyhovujúci technický stav mostov na sieti ciest I. triedy. Rekonštrukciou mostov sa znížia negatívne vplyvy z cestnej dopravy (zníži sa hluk, vibrácie, emisie a pod.), dôjde k zníženiu cestovných časov, zvýši sa plynulosť premávky, zníži sa spotreba pohonných hmôt, skvalitní sa dopravná dostupnosť územia a neposlednom rade sa zvýši bezpečnosť cestnej premávky. V rámci rekonštrukcií sa na mostoch uskutočnia rôzne búracie práce spojené s odbúraním zvršku mostovky, chodníkov, rímsovej časti, izolácie, poškodených povrchov nosnej konštrukcie a rôzne iné búracie práce. Na niektorých mostoch sa uskutoční realizácia nových krídiel, zastabilizujú sa klincami opory mosta, čelá opory sa obetónujú a pridajú výstuže, následne sa zrealizuje nový úložný prah, úložné bločky a záverná stienka. Súčasťou rekonštrukcie sú aj obnovy krycej vrstvy betónu na celej ploche nosnej konštrukcie a spodnej stavby. Na nosnú konštrukciu mostov sa zrealizujú nové časti príslušenstva – izolácie, odvodňovače, rímsy, mostné závery a konštrukcie vozovky. Na záver sa uskutočnia terénne úpravy okolia mostov.


Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Zoznam národných projektov OPII https://www.opii.gov.sk/download/b/zoznam_narodnych_projektov_opii_5_9_rozsireny.pdf
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Aktualizované: 17.1.2023

 


Publikované: 4.6.2018

Aktuálne

Schválené TP 059, TP 104

Schválené TP 059, TP 104

12.01.2024
MD SR schválilo:
TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov
TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok
Účinnosť od: 01.01.2024
Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

12.01.2024
MD SR schválilo:
Dodatok č. 1/2023 k TKP 15
Účinnosť od: 10.12.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

27.11.2023
RÚ - Analýza možnosti použitia vysokotlakového vodného lúča pri odstraňovaní častí betónových konštrukcií a úpravy povrchu betónu

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora