SSC>Kontakty>Generálne riaditeľstvo
Prejsť na navigáciu

Generálne riaditeľstvo

Slovenská správa ciest
Miletičova 19
P.O.BOX 19
826 19 Bratislava
tel.: 02 50 255 111
email: ssc@ssc.sk 

 

Kontaktné údaje Generálneho riaditeľstva SSC

Generálny riaditeľ

Ing. Ivan Rybárik

Sekretariát Ing. Scarlett Filipovičová tel.: 02/502 55 470
sekretariat.gr.ba@ssc.sk
Radca GR

Ing. Simona Šarafínová

02/502 55 298
Podateľna

podatelna@ssc.sk


Úsek GR

Sekretariát
02/502 55 275
Odbor stratégie a analýz

Odbor komunikácie
Mgr. Martina Rakovická 02/502 55 309
Hovorca pre médiá
Mgr. Martin Guzi
02/502 55 450
0904 700 966
hovorca@ssc.sk
Odbor správy a rozvoja IT a IS Ľubomíra Sedláková 02/502 55 375

Odbor vnútornej kontroly a krízového riadenia

Ing. Anna Ďubeková

02/502 55 218
BOZP
Ing. Daniel Melichárek 02/502 55 415
Úsek ekonomiky a vnútorného riadenia


02/502 55 266

Sekretariát Barbora Griačová

02/502 55 300

Odbor právny Mgr. Ivica Toman
02/502 55 408
Oddelenie právne Mgr. Branislav Slezák
02/502 55 355
Oddelenie majetkovoprávneho vysporiadania a transformácie
02/502 55 408
Odbor verejného obstarávania Ing. Andrea Meszárošová 02/502 55 266
Odbor ľudských zdrojov Ing. Šarafínová Simona 02/502 55 298
Odbor ekonomickej a rozpočtovej správy Ing. Kristína Oravcová 02/502 55 229
Oddelenie rozpočtu a financovania Ing. Gerhard Grueber
02/502 55 362
Oddelenie finančného a mzdového účtovníctva Ing. Alžbeta Állóová 02/502 55 259
Odbor vnútornej správy Ing. Peter Longauer 02/502 55 270
Oddelenie evidencie majetku a registratúry Mgr. Vladimír Šimek 02/502 55 323
Oddelenie prevádzkových služieb a autodopravy Ing. Lucia Augustínová 02/502 55 325
Úsek technického rozvoja Mgr. Jaroslav Ozimanič
02/502 55 522
Sekretariát Mgr. Iveta Bittnerová
02/502 55 290
Odbor cestnej databanky Ing. Alica Szebényiová, CSc. 02/502 55 388
Oddelenie diagnostiky vozoviek Ing. Jaroslav Šimo
02/502 55 508
Oddelenie technickej evidencie ciest Ing. Anna Biloveská 02/502 55 451
Oddelenie referenčnej siete
Mgr. Henrich Miškeje
02/502 55 461
Oddelenie tvorby výstupov a externých služieb
Ing. Marianna Králiková 02/502 55 432
Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou
Ing. Daniela Čanigová 02/502 55 523
Oddelenie hospodárenia s vozovkami a váženia vozidiel Ing. Zsolt Benkó 02/502 55 219
Oddelenie hospodárenia s mostami Ing. Jaroslav Zaťko
02/502 55 305
Odbor dopravného plánovania
Ing. Soňa Draganovská 02/502 55 501
Oddelenie dopravného inžinierstva
Ing. Peter Hlavna
02/502 55 247
Oddelenie koncepcie a dopravno-územného rozvoja
Ing. Milan Burcl 02/502 55 475
Úsek investičných projektov a prevádzky Ing. František Dorocák 02/502 55 505
Sekretariát Ing. Dana Schrenkelová, PhD.
02/502 55 405
Odbor riadenia projektov a prevádzky
Ing. Pavol Hornák 02/502 55 261
Oddelenie riadenia projektov

02/502 55 279
Referát cien a finančného kontrolingu stavieb

 

 

Aktualizované: 19.9.2022

Publikované: 27.11.2008

Aktuálne

Bezpečnosť cestnej premávky 2022

Bezpečnosť cestnej premávky 2022

27.09.2022

V dňoch 12.09.2022 – 14.09.2022 sa už po šestnásty krát konala, tak ako aj po minulé roky pod záštitou ministra dopravy a výstavby (MDV) SR, konferencia s medzinárodnou účasťou „Bezpečnosť cestnej premávky „BECEP 2022“.

Schválene dodatok 1 k TKP 26, dodatok 1 ku KLAZ 1/2019

Schválene dodatok 1 k TKP 26, dodatok 1 ku KLAZ 1/2019

25.07.2022
MDV SR schválilo:
Dodatok č. 1/2022 k TKP 26
Dodatok č. 1/2022 ku KLAZ 1/2019
Účinnosť od: 20.07.2022
Schválené TP 039

Schválené TP 039

01.07.2022
MDV SR schválilo:
TP 039 Používanie posypových materiálov na zimnú údržbu pozemných komunikácií
Účinnosť od: 01.07.2022

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora