SSC>Kontakty>Generálne riaditeľstvo
Prejsť na navigáciu

Generálne riaditeľstvo

Slovenská správa ciest
Miletičova 19
P.O.BOX 19
826 19 Bratislava
tel.: 02 50 255 111
email: ssc@ssc.sk 

 

Kontaktné údaje Generálneho riaditeľstva SSC

Generálny riaditeľ

Ing. Ivan Rybárik

Sekretariát Ing. Scarlett Filipovičová tel.: 02/502 55 470
sekretariat.gr.ba@ssc.sk
Radca GR

Ing. Simona Šarafínová

02/502 55 298
Podateľna

podatelna@ssc.sk

Úsek GR

Sekretariát
02/502 55 275
Odbor stratégie a analýz

Odbor komunikácie
Mgr. Martina Rakovická 02/502 55 309
Hovorca pre médiá
Mgr. Martin Guzi
02/502 55 450
0904 700 966
hovorca@ssc.sk
Odbor správy a rozvoja IT a IS Ľubomíra Sedláková 02/502 55 375

Odbor vnútornej kontroly a krízového riadenia

Ing. Anna Ďubeková

02/502 55 218
BOZP
Ing. Daniel Melichárek 02/502 55 415
Úsek ekonomiky a vnútorného riadenia


02/502 55 266

Sekretariát Barbora Griačová

02/502 55 300

Odbor právny Mgr. Ivica Toman
02/502 55 408
Oddelenie právne Mgr. Branislav Slezák
02/502 55 355
Oddelenie majetkovoprávneho vysporiadania a transformácie
02/502 55 408
Odbor verejného obstarávania Ing. Andrea Meszárošová 02/502 55 266
Odbor ľudských zdrojov Ing. Šarafínová Simona 02/502 55 298
Odbor ekonomickej a rozpočtovej správy Ing. Kristína Oravcová 02/502 55 229
Oddelenie rozpočtu a financovania Ing. Gerhard Grueber
02/502 55 362
Oddelenie finančného a mzdového účtovníctva Ing. Dagmar Krchňáčková 02/502 55 482
Odbor vnútornej správy Ing. Peter Longauer 02/502 55 270
Oddelenie evidencie majetku a registratúry Mgr. Vladimír Šimek 02/502 55 323
Oddelenie prevádzkových služieb a autodopravy Róbert Šoltés 02/502 55 275
Úsek technického rozvoja Mgr. Jaroslav Ozimanič
02/502 55 522
Sekretariát Mgr. Iveta Bittnerová
02/502 55 290
Odbor cestnej databanky Ing. Alica Szebényiová, CSc.

02/502 55 388
cestna.databanka@ssc.sk

Oddelenie diagnostiky vozoviek Ing. Jaroslav Šimo
02/502 55 508
Oddelenie technickej evidencie ciest Ing. Anna Biloveská 02/502 55 451
Oddelenie referenčnej siete
Mgr. Henrich Miškeje
02/502 55 461
Oddelenie tvorby výstupov a externých služieb
Ing. Marianna Králiková

02/502 55 432
cestna.databanka@ssc.sk

Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou
Ing. Daniela Čanigová 02/502 55 523
Oddelenie hospodárenia s vozovkami a váženia vozidiel Ing. Zsolt Benkó 02/502 55 219
Oddelenie hospodárenia s mostami Ing. Jaroslav Zaťko
02/502 55 305
Odbor dopravného plánovania
Ing. Soňa Draganovská 02/502 55 501
Oddelenie dopravného inžinierstva
Ing. Peter Hlavna
02/502 55 247
Oddelenie koncepcie a dopravno-územného rozvoja
Ing. Milan Burcl 02/502 55 475
Úsek investičných projektov a prevádzky Ing. František Dorocák 02/502 55 505
Sekretariát Mgr. Miroslava Judiaková
02/502 55 405
Odbor riadenia projektov a prevádzky

02/502 55 261
Oddelenie riadenia projektov
Ing. Katarína Dúcka 02/502 55 344
Referát cien a finančného kontrolingu stavieb

 

 

Aktualizované: 16.1.2023

Publikované: 27.11.2008

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora