SSC>Kontakty>Generálne riaditeľstvo
Prejsť na navigáciu

Generálne riaditeľstvo

Slovenská správa ciest
Miletičova 19
P.O.BOX 19
826 19 Bratislava
tel.: 02 50 255 111
email: ssc@ssc.sk 

 

Kontaktné údaje Generálneho riaditeľstva SSC

Generálny riaditeľ

Ing. Roman Žembera

Kancelária GR Ing. Dušan Šefčík

02/502 55 450

Sekretariát Bc. Lenka Salvianyová
tel.: 02/502 55 470
tel.: 02/555 67 975
fax: 02/555 67 976
sekretariat.gr.ba@ssc.sk
Podateľna

podatelna.ba@ssc.sk

Hovorca pre médiá
Mgr. Lucia Karelová
02/502 55 480
0903 140 616
hovorca@ssc.sk
Radca GR

Ing. František Šoltýs

02/502 55 455

Oddelenie IT a IS Ing. František Šoltýs

02/502 55 455

Úsek vnútorného riadenia

JUDr. Ján Tkáč

02/502 55 266

Sekretariát

Bc. Simona Leššová

02/502 55 300

Referát krízového riadenia

Bc. Švagerková Miroslava

02/502 55 415

zodpovedná osoba podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

02/502 55 415

zodpovedna.osoba@ssc.sk

Odbor právny a verejného obstarávania JUDr. Štefan Tokár 02/502 55 291
Oddelenie právne JUDr. Štefan Tokár
02/502 55 291

Oddelenie verejného obstarávania
Ing. Peter Benkovič
02/502 55 272
Odbor ľudských zdrojov a kontroly


Oddelenie ľudských zdrojov Mgr. Jankajová Viktória
02/502 55 453
Oddelenie vnútornej kontroly
Ing. Justus Pavlík
02/502 55 222
02/502 55 364
Úsek technického rozvoja Ing. Jozef Polčic 02/502 55 522
Sekretariát Viera Hrubá, DiS 
02/502 55 290
Odbor cestnej databanky Ing. Alica Szebényiová, CSc. 02/502 55 388
Oddelenie diagnostiky vozoviek Ing. Stanislav Skýva 02/502 55 473
Oddelenie technickej evidencie ciest Ing. Anna Biloveská 02/502 55 451
Oddelenie referenčnej siete
Mgr. Henrich Miškeje
02/502 55 461
Oddelenie tvorby výstupov a externých služieb
Ing. Marianna Králiková 02/502 55 432
Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou
Ing. Daniela Čanigová 02/502 55 523
Oddelenie technickej normalizácie

Ing. Miroslav Krajňák, PhD.

02/502 55 520

Oddelenie hospodárenia s vozovkami a váženia vozidiel

Ing. Zsolt Benkó 02/502 55 219
Oddelenie hospodárenia s mostami Ing. Jaroslav Zaťko
02/502 55 305
Odbor dopravného plánovania
Ing. Soňa Draganovská 02/502 55 501
Oddelenie dopravného inžinierstva
Ing. Magdaléna Komorová
02/502 55 521
Oddelenie koncepcie a dopravno-územného rozvoja


Úsek pre riadenie investícií a správu Ing. Juraj Joanidis
02/502 55 505
Sekretariát Tamara Lacková 02/502 55 405
Odbor výstavby a riadenia projektov EÚ Ing. Pavol Hornák 02/502 55 261
Oddelenie výstavby

Oddelenie riadenia projektov
Ing. Katarína Dúcka 02/502 55 344
Odbor prípravy investícií, správy a údržby
Ing. Imrich Molnár
02/502 55 434
Oddelenie investícií
Mgr. Vašíček Alan 02/502 55 337
Oddelenie správy a údržby Jozef Prokop

02/502 55 446

Odbor správy nehnuteľného majetku a transformácie

JUDr. Eva Fridrichová

02/502 55 408
Oddelenie správy nehnuteľného majetku a transformácie Ing. Ján Bobko 02/502 55 211
Úsek ekonomiky Ing. Iveta Černá-Ivanová 02/502 55 282
Sekretariát

Katarína Benčuriková

02/502 55 275

Odbor finančný Ing. Iveta Černá-Ivanová 02/502 55 282
Oddelenie rozpočtu

Ing. Andrea Pokorná

02/502 55 362
Oddelenie finančného a mzdového účtovníctva Ing. Alžbeta Állóová
02/502 55 259
Oddelenie financovania Ing. Dagmar Krchňáčková
02/502 55 482
Odbor hospodárskej správy a prevádzkových služieb
Ing. Ján Kadlečík 02/502 55 270
Oddelenie hospodárskej správy Oľga Jančovičová 02/502 55 441
Oddelenie evidencie majetku
Mgr. Vladimír Šimek
02/502 55 323
Oddelenie prevádzkových služieb a autodopravy
Ing. Lucia Augustínová 02/502 55 325
Oddelenie registratúrneho strediska a archív Bc. Ingrid Smetanová 02/502 55 441

 

Aktualizované: 17.3.2020

Publikované: 27.11.2008

Aktuálne

WORKSHOP 2020 - ZRUŠENÉ

WORKSHOP 2020 - ZRUŠENÉ

10.03.2020
Odborný garant Slovenská správa ciest a Pobočka Slovenskej cestnej spoločnosti (SCS) pri SSC, oznamuje, že z dôvodu preventívnych opatrení, odporúčaní a rozhodnutí kompetentných orgánov pre túto oblasť, medzi ktoré patrí aj zákaz organizovania hromadných podujatí, resp. zváženie účasti v oblastiach s vysokou koncentráciou ľudí sa pripravované podujatie Workshop pre správcov cestných komunikácií 2020 v uvedenom termíne ruší pre všetky štyri turnusy.


Bezpečnosť cestnej premávky 2020

Bezpečnosť cestnej premávky 2020

05.03.2020
V dňoch 09. - 11. septembra 2020 sa v hoteli Máj*** v Liptovskom Jáne pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR bude konať konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť cestnej premávky - „BECEP 2020“.
Workshop 2020

Workshop 2020

26.02.2020
Slovenská správa ciest, úsek technického rozvoja, ako vykonávateľ centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií SR, systému hospodárenia s vozovkami  a mostami organizuje v dňoch 30.03.2020 – 03.04.2020 v Dudinciach ďalšie z pravidelných pracovných stretnutí so správcami cestných komunikácií.

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora