SSC>Kontakty>Generálne riaditeľstvo
Prejsť na navigáciu

Generálne riaditeľstvo

Slovenská správa ciest
Miletičova 19
P.O.BOX 19
826 19 Bratislava
tel.: 02 50 255 111
email: ssc@ssc.sk 

 

Kontaktné údaje Generálneho riaditeľstva SSC

Generálna riaditeľka

JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD.

Sekretariát Bc. Lenka Salvianyová
tel.: 02/502 55 470
tel.: 02/555 67 975
fax: 02/555 67 976
sekretariat.gr.ba@ssc.sk
Radca GR JUDr. Martina Rakovická 02/502 55 309 
Podateľna

podatelna.ba@ssc.sk

Úsek GR JUDr. Monika Fabová 02/502 55 202
Sekretariát Barbora Griačová 02/502 55 275
Odbor stratégie a analýz Mgr. Michael Sýč - Milý
Hovorca pre médiá
Mgr. Martin Guzi
02/502 55 450
0904 700 966
hovorca@ssc.sk
Odbor správy a rozvoja IT a IS Mgr. Pavel Antalík, MBA 02/502 55 455

Odbor vnútornej kontroly a krízového riadenia

Ing. Justus Pavlík

 

Bc. Švagerková Miroslava

zodpovedná osoba podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

02/502 55 222
02/502 55 364

02/502 55 415

zodpovedna.osoba@ssc.sk 

Úsek ekonomiky a vnútorného riadenia

Mgr. Ivan Lantaj

02/502 55 266

Sekretariát Bc. Simona Leššová

02/502 55 300

Odbor právny Mgr. Vladimír Cipciar 02/502 55 408
Oddelenie právne JUDr. Štefan Tokár 02/502 55 291
Oddelenie majetkovoprávneho vysporiadania a transformácie JUDr. Eva Fridrichová 02/502 55 408
Odbor verejného obstarávania JUDr. Lucia Vašková 02/502 55 444
Odbor ľudských zdrojov Ing. Zdenka Klinková, PhD. 02/502 55 399
Odbor ekonomickej a rozpočtovej správy Ing. Kristína Oravcová 02/502 55 229
Oddelenie rozpočtu a financovania Ing. Andrea Pokorná 02/502 55 362
Oddelenie finančného a mzdového účtovníctva Ing. Alžbeta Állóová 02/502 55 259
Odbor vnútornej správy Ing. Peter Longauer 02/502 55 270
Oddelenie evidencie majetku a registratúry Mgr. Vladimír Šimek 02/502 55 323
Oddelenie prevádzkových služieb a autodopravy Ing. Lucia Augustínová 02/502 55 325
Úsek technického rozvoja Ing. Igor Krško, MBA, LL.M 02/502 55 522
Sekretariát Mgr. Iveta Bittnerová
02/502 55 290
Odbor cestnej databanky Ing. Alica Szebényiová, CSc. 02/502 55 388
Oddelenie diagnostiky vozoviek Ing. Stanislav Skýva 02/502 55 473
Oddelenie technickej evidencie ciest Ing. Anna Biloveská 02/502 55 451
Oddelenie referenčnej siete
Mgr. Henrich Miškeje
02/502 55 461
Oddelenie tvorby výstupov a externých služieb
Ing. Marianna Králiková 02/502 55 432
Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou
Ing. Daniela Čanigová 02/502 55 523
Oddelenie hospodárenia s vozovkami a váženia vozidiel Ing. Zsolt Benkó 02/502 55 219
Oddelenie hospodárenia s mostami Ing. Jaroslav Zaťko
02/502 55 305
Odbor dopravného plánovania
Ing. Soňa Draganovská 02/502 55 501
Oddelenie dopravného inžinierstva
Ing. Magdaléna Komorová
02/502 55 521
Oddelenie koncepcie a dopravno-územného rozvoja
Mgr. Jaroslav Ozimanič
Úsek investičných projektov a prevádzky Ing. Ivan Rybárik 02/502 55 505
Sekretariát Dana Schrenkelová 02/502 55 405
Odbor riadenia projektov a prevádzky
Ing. Pavol Hornák 02/502 55 261
Oddelenie riadenia projektov
Ing. Katarína Dúcka 02/502 55 344
Referát cien a finančného kontrolingu stavieb
Mgr. Antónia Hornáková
02/502 55 339

 

Aktualizované: 8.4.2021

Publikované: 27.11.2008

Aktuálne

Schválené VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.3, VL 6.4

11.03.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 08.03.2021
Rozborová úloha

Rozborová úloha

08.01.2021
Určovanie zaťažiteľnosti mostov pozemných komunikácií a lávok pre chodcov
Schválené TP 001, TP 008

Schválené TP 001, TP 008

15.12.2020
MDV SR schválilo:
TP 001 Asfaltové mostné závery
TP 008 Podpovrchové mostné závery

Účinnosť od: 15.12.2020

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora