SSC>Kontakty>Generálne riaditeľstvo
Prejsť na navigáciu

Generálne riaditeľstvo

Slovenská správa ciest
Miletičova 19
P.O.BOX 19
826 19 Bratislava
tel.: 02 50 255 111
email: ssc@ssc.sk 

 

Kontaktné údaje Generálneho riaditeľstva SSC

Generálny riaditeľ

Ing. Roman Žembera

Kancelária GR Ing. Dušan Šefčík

02/502 55 450

Sekretariát Bc. Lenka Salvianyová

tel.: 02/502 55 470
tel.: 02/555 67 975
fax: 02/555 67 976

Hovorca pre médiá
Mgr. Lucia Karelová
02/502 55 480
0903 140 616
Radca GR

Ing. František Šoltýs

02/502 55 455

Oddelenie IT a IS Ing. František Šoltýs

02/502 55 455

Úsek vnútorného riadenia

JUDr. Ján Tkáč

02/502 55 266

Sekretariát

Bc. Simona Leššová

02/502 55 300

Referát krízového riadenia

Ing. Ladislav Tručka

02/502 55 415

zodpovedná osoba podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

02/502 55 415

zodpovedna.osoba@ssc.sk

Odbor právny a verejného obstarávania JUDr. Štefan Tokár

02/502 55 291

Oddelenie právne

JUDr. Štefan Tokár

02/502 55 291

Oddelenie verejného obstarávania
Ing. Peter Benkovič

02/502 55 272

Odbor ľudských zdrojov a kontroly


Oddelenie ľudských zdrojov PhDr. Marta Belková

02/502 55 453

Oddelenie vnútornej kontroly
Ing. Justus Pavlík

02/502 55 222, 364

Úsek technického rozvoja Ing. Jozef Polčic 02/502 55 522
Sekretariát

Viera Hrubá, DiS 

02/502 55 290

Odbor cestnej databanky Ing. Alica Szebényiová, CSc. 02/502 55 388
Oddelenie diagnostiky vozoviek Ing. Stanislav Skýva 02/502 55 473
Oddelenie technickej evidencie ciest Ing. Anna Biloveská 02/502 55 451
Oddelenie referenčnej siete
Mgr. Henrich Miškeje

02/502 55 461

Oddelenie tvorby výstupov a externých služieb
Ing. Marianna Králiková 02/502 55 432
Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou
Ing. Daniela Čanigová 02/502 55 523
Oddelenie technickej normalizácie a výmeny informácií

Ing. Miroslav Krajňák, PhD.

02/502 55 520

Oddelenie hospodárenia s vozovkami a váženia vozidiel

Ing. Zsolt Benkó 02/502 55 219
Oddelenie hospodárenia s mostami Ing. Jaroslav Zaťko
02/502 55 305
Odbor dopravného plánovania
Ing. Vladimír Kollár 02/502 55 506
Oddelenie dopravného inžinierstva
Ing. Soňa Draganovská

02/502 55 501

Oddelenie koncepcie a dopravno-územného rozvojaÚsek pre riadenie investícií a správu

Ing. Juraj Joanidis

02/502 55 505
Sekretariát Tamara Lacková 02/502 55 405
Odbor výstavby a riadenia projektov EÚ Ing. Pavol Hornák 02/502 55 261
Oddelenie výstavby

Oddelenie riadenia projektov


Odbor prípravy investícií, správy a údržby
Ing. Imrich Molnár

02/502 55 434

Oddelenie investícií

Mgr. Vašíček Alan

02/502 55 337

Oddelenie správy a údržby Jozef Prokop

02/502 55 446

Odbor správy nehnuteľného majetku a transformácie

JUDr. Eva Fridrichová

02/502 55 408

 

Oddelenie správy nehnuteľného majetku a transformácie Ing. Ján Bobko 02/502 55 211
Úsek ekonomiky Ing. Iveta Černá-Ivanová 02/502 55 282
Sekretariát

Katarína Benčuriková

02/502 55 275

Odbor finančný Ing. Iveta Černá-Ivanová 02/502 55 282
Oddelenie rozpočtu

Ing. Andrea Pokorná

02/502 55 362
Oddelenie finančného a mzdového účtovníctva Ing. Alžbeta Állóová
02/502 55 259
Oddelenie financovania Ing. Dagmar Krchňáčková
02/502 55 482
Odbor hospodárskej správy a prevádzkových služieb

Ing. Ján Kadlečík

02/502 55 270
Oddelenie hospodárskej správy Oľga Jančovičová 02/502 55 441
Oddelenie autodopravy a evidencia majetku
Ing. Lucia Augustínová 02/502 55 325

 

Aktualizované: 7.3.2019

Publikované: 27.11.2008

Aktuálne

Most Komárno - Komárom

Most Komárno - Komárom

18.03.2019
Priebeh realizácie diela
Cena SCS za rok 2018

Cena SCS za rok 2018

15.03.2019
Cena Slovenskej cestnej spoločnosti za rok 2018 pre portál IS MCS
Dopravná nehodovosť 2017

Dopravná nehodovosť 2017

15.03.2019
Nová publikácia SSC Dopravná nehodovosť 2017 na transeurópskych cestách, rýchlostných cestách, cestách v plánovaných koridoroch diaľnic a rýchlostných ciest a na cestách samosprávnych krajov Slovenskej republiky

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora