Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty – EU fondy>Projekty OPII>Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji 2. etapa
Prejsť na navigáciu

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji 2. etapa

logo_mdvr_opii

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji 2. etapa
Prijímateľ

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava

Miesto realizácie projektu

Žilinský a Trenčiansky kraj

Výška poskytnutého NFP [€]:

19 555 515,87

Popis projektu:


Projekt rieši realizáciu stavebno - bezpečnostných opatrení na riešenom úseku cesty I/18 v ZA a TN kraji 2. etapa za účelom zvýšenia bezpečnosti, zníženia nehodovosti, zvýšenia plynulosti a komfortu dopravy. Cieľom projektu je poskytnutie jednoznačných, zrozumiteľných a pochopiteľných informácií o križovatke. Pre vodiča sa týmto vytvorí väčší časový priestor pri rozhodovacom procese pri neočakávanej situácii v križovatke, ako je napríklad kolízia s chodcami, vynútenie prednosti v jazde a pod.

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na riešených úsekoch cesty I/18 v ZA a TN kraji 2. etapa zahŕňa:

1. úsek: začína na ceste I/18 pri obci Ratkovo v km 494,000 a končí v križovatke cesty I/18 s diaľnicou D1 pri obci Ivachnová v km 527,30. Celková dĺžka riešeného úseku je 33,30 km.

2. úsek: začína v križovatke cesty I/18 s diaľnicou D1 pri obci Ivachnová v km 527,30 a končí na hranici Žilinského a Prešovského kraja medzi obcami Važec a Štrba v km 584,440. Celková dĺžka riešeného úseku je 57,14 km.

Realizované práce budú zamerané na:

  • Križovatky (zosúladenie značenia križovatiek s platnou právnou úpravou a pripravovanými zmenami, doplnenie a výmena zvislých a vodorovných dopravných značiek v križovatkách).
  • Prvky pasívnej bezpečnosti, ako sú EA koncovky, tlmiče nárazu, nosiče ZDZ a zvodidlá.
  • Opatrenia na zvýšenie bezpečnosti v obci (spomalenie dopravy na vjazde do obce, priechody pre chodcov).
  • Bezpečnejšie vedenie dopravy v mieste zmeny smerového vedenia cesty (smerové vedenie – zvýraznenie smerového vedenia cesty).
  • Oddelenie protismernej premávky so snahou predísť čelným zrážkam.
  • Mosty (nosiče s panelom pre zobrazenie informácií o teplote vozovky a ovzdušia).

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Zoznam národných projektov OPII https://www.opii.gov.sk/download/b/zoznam_narodnych_projektov_opii_5_9_rozsireny.pdf
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

Aktualizované: 17.1.2023


Publikované: 26.5.2021

Aktuálne

Workshop 2024

Workshop 2024

23.02.2024
Slovenská správa ciest, Úsek technického rozvoja – Odbor Cestnej databanky a Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou organizuje v dňoch 18. 03. 2024 až 22. 03. 2024 ďalšie pracovné stretnutie so správcami cestných komunikácií.
Schválené TP 059, TP 104

Schválené TP 059, TP 104

12.01.2024
MD SR schválilo:
TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov
TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok
Účinnosť od: 01.01.2024
Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

12.01.2024
MD SR schválilo:
Dodatok č. 1/2023 k TKP 15
Účinnosť od: 10.12.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora