Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty – EU fondy>Projekty OPII>Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v TT kraji
Prejsť na navigáciu

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v TT kraji

logo_mdvr_opii

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v TT kraji
Prijímateľ
Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava

Miesto realizácie projektu

Trnavský kraj – obec Medveďov

Výška poskytnutého NFP [€]:

1 427 501,87

Popis projektu:

Mostné objekty situované na cestách I. triedy majú dôležitú úlohu z hľadiska tranzitnej dopravy, taktiež zdrojovej a cieľovej dopravy v danom regióne, v ktorom sa mostný objekt nachádza. Ich význam je zdôraznený nedobudovanou sieťou rýchlostných ciest a diaľnic, čo má za následok absenciu adekvátnej náhrady k existujúcim trasám. Realizáciou rekonštrukcie a modernizácie mostov nachádzajúcich sa na cestách I. triedy spôsobí zlepšenie stavebno-technického stavu, ktoré sú niektoré vo veľmi zlom stave. Z hľadiska ekonomickej efektívnosti je predpokladaná rýchla návratnosť doteraz vynaložených finančných prostriedkov, použitých na bežnú údržbu. Pri nerealizácii rekonštrukčných prác by sa stavebný stav týchto objektov zhoršoval, čo by viedlo k rozširovaniu porúch dôležitých konštrukčných častí mostných objektov, k zníženiu zaťažiteľnosti objektov a z toho vyplývajúcich obmedzení a znížení bezpečnosti cestnej premávky pre vnútornú a tranzitnú automobilovú dopravu.

Cieľom projektu „Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v TT kraji“ je modernizácia a rekonštrukcia nasledujúcich mostov a cestných úsekov:

1.    I/13 Medveďov - most 13-004

2.    I/13 Most cez odvodňovací kanál Čalovo – Medveďov

Na základe posúdenia technického stavu mostných objektov je potrebná rekonštrukcia dvoch mostov.

Celková dĺžka rekonštruovaných úsekov je 86 m.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Zoznam národných projektov OPII https://www.opii.gov.sk/download/b/zoznam_narodnych_projektov_opii_5_9_rozsireny.pdf
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Aktualizované: 26.10.2023

Publikované: 26.10.2023

Aktuálne

Workshop 2024

Workshop 2024

23.02.2024
Slovenská správa ciest, Úsek technického rozvoja – Odbor Cestnej databanky a Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou organizuje v dňoch 18. 03. 2024 až 22. 03. 2024 ďalšie pracovné stretnutie so správcami cestných komunikácií.
Schválené TP 059, TP 104

Schválené TP 059, TP 104

12.01.2024
MD SR schválilo:
TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov
TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok
Účinnosť od: 01.01.2024
Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

12.01.2024
MD SR schválilo:
Dodatok č. 1/2023 k TKP 15
Účinnosť od: 10.12.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora