SSC>Technické predpisy rezortu>Návrh úloh RVT
Prejsť na navigáciu

Návrh úloh RVT

V zmysle MP č. 44/2021 navrhovateľom úloh RVT môže byť MDV SR, organizácie patriace do jeho pôsobnosti, vysoké školy technického zamerania, spoločnosti podieľajúce sa na súvisiacom výskume, navrhovaní/projektovaní, výstavbe, prevádzke a údržbe stavieb PK a ich objektov a široká odborná verejnosť.

Návrh sa podáva na základe podnetov z praxe, na základe aktuálnych zistení v oblasti cestného hospodárstva, ktoré je potrebné zosúladiť a stanoviť kritériá, parametre a požiadavky, spracovaním nových alebo revidovaných TPR.

Návrh na riešenie úlohy RVT je potrebné zaslať v slovenskom jazyku úplne a riadne vyplnený najneskôr do 30.11. príslušného kalendárneho roku. Jednotlivé návrhy je možné doručiť poštou na adresu Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava alebo elektronicky vo formáte *.pdf na e-mailovú adresu zuzana.drgon@ssc.sk.
Zároveň je potrebné jednotlivé návrhy a podnety na riešenie úloh RVT, zasielané či už poštou alebo elektronicky, doručiť na vyššie uvedenú e-mailovú adresu aj v editovateľnom formáte *.doc.

Návrh na riešenie úlohy RVT nemusí byť zaradený do rokovacieho programu Technickej rady (TR), ak nebude navrhovateľom úplne a riadne vyplnený.

 

Aktualizované: 27.1.2022

Publikované: 23.3.2009

Aktuálne

Bezpečnosť cestnej premávky 2022

Bezpečnosť cestnej premávky 2022

04.05.2022
V dňoch 12. - 14. septembra 2022 sa v hoteli Grand Jasná**** v Nízkych Tatrách bude konať pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť cestnej premávky - „BECEP 2022“.
Schválené TP 086

Schválené TP 086

07.03.2022
MDV SR schválilo:
TP 086 Technické podmienky pre označovanie atraktivít cestovného ruchu

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora