Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SSC>Technické predpisy rezortu>Databáza mostných hydroizolačných systémov (MHIS)
Prejsť na navigáciu

Databáza mostných hydroizolačných systémov (MHIS)

V databáze sú zaevidované mostné hydroizolačné systémy na žiadosť výrobcu, resp. jeho obchodného zástupcu.

Žiadateľ Obchodný názov MHIS

Evidenčné čislo

(určí SSC)

Dátum I. zverejnenia
Aktualizácia *
Icopal s.r.o.
SUPERMOST 2 2/2015
06.08.2015
22.07.2019
Icopal s.r.o. SUPERMOST 4
3/2015
06.08.2015
22.07.2019
TN International Eastern Europe, a.s. ISM 10
4/2015
08.10.2015
02.06.2022
AXTER CZ s.r.o. AXTER PONT 5000
2/2016 20.05.2016
05.08.2019
Icopal s.r.o. SUPERMOST 5 3/2016
02.11.2016
22.07.2019
TN International Eastern Europe, a.s. ISM 6
2/2017 14.07.2017 02.06.2022
STATIKA SANACE s.r.o. ELIMINATOR 1/2018 28.02.2018 05.08.2019
Sika Slovensko, spol. s.r.o.
Sikalastic – 841 ST
2/2018
25.10.2018
06.08.2019
Icopal s.r.o. SUPERMOST 3 1/2019
04.07.2019
25.07.2019
TN International Eastern Europe, a.s. ISM 13
1/2020
07.05.2020
26.02.2024
TN International Eastern Europe, a.s. ISM 14 2/2020
07.05.2020 26.02.2024
TN International Eastern Europe, a.s. ISM 15 3/2020
07.05.2020 26.02.2024
TN International Eastern Europe, a.s. ISM 16 4/2020
07.05.2020 26.02.2024
TN International Eastern Europe, a.s. ISM 17 5/2020
05.06.2020
26.02.2024
TN International Eastern Europe, a.s. ISM 18 6/2020
05.06.2020 26.02.2024
TN International Eastern Europe, a.s. ISM 19 7/2020 16.09.2020
29.02.2024
TN International Eastern Europe, a.s. ISM 20
8/2020 16.09.2020 29.02.2024
TN International Eastern Europe, a.s. ISM 21
9/2020 16.09.2020 29.02.2024
TN International Eastern Europe, a.s. ISM 22
10/2020 16.09.2020 29.02.2024
Sika Slovensko, spol. s r. o. SikaMost 1 1/2021
01.06.2021 15.02.2024
Sika Slovensko, spol. s r. o. SikaMost 2 1/2021 01.06.2021 15.02.2024
MC – Bauchemie, spol. s r. o. MC-Most AC 1/2022
16.03.2022 12.02.2024
MC – Bauchemie, spol. s r. o. MC-Most MA 1/2022 16.03.2022 12.02.2024
TN International Eastern Europe, a.s. ISM 23
5/2022
27.05.2022 26.02.2024
TN International Eastern Europe, a.s. ISM 24
6/2022
27.05.2022 26.02.2024
ALLMEDIA, spol. s r.o.
ALLMEDIAmost AC
8/2022
06.09.2022
23.01.2024
ALLMEDIA, spol. s r.o.
ALLMEDIAmost MA
8/2022
06.09.2022
23.01.2024
NOVAIZOL Bratislava s.r.o.
NOVAPONTI AC
9/2022
07.09.2022
22.01.2024
NOVAIZOL Bratislava s.r.o.
NOVAPONTI MA
9/2022
07.09.2022
22.01.2024
Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.
MasterSeal Traffic 2311
10/2022
08.09.2022
26.02.2024
Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.
MasterSeal Traffic 2312
11/2022
08.09.2022
26.02.2024
Sika Slovensko, spol. s r.o. SikaMost SRB 1 1/2023
19.01.2023 15.02.2024
Sika Slovensko, spol. s r.o. SikaMost SRB 2
2/2023
19.01.2023 15.02.2024

NOVAIZOL Bratislava s.r.o.

NOVAPONTI Epodur AC 3/2023
27.04.2023 22.01.2024
NOVAIZOL Bratislava s.r.o. NOVAPONTI Epodur MA
4/2023 27.04.2023 22.01.2024
NOVAIZOL Bratislava s.r.o. NOVAPONTI PRIMER AC 5/2023 27.04.2023 22.01.2024
NOVAIZOL Bratislava s.r.o. NOVAPONTI PRIMER MA
6/2023 27.04.2023 22.01.2024
NOVAIZOL Bratislava s.r.o. NOVAPONTI MC-DUR AC 7/2023
11.07.2023 22.01.2024
NOVAIZOL Bratislava s.r.o. NOVAPONTI MC-DUR MA 8/2023
11.07.2023 22.01.2024
Sika Slovensko, spol. s r.o. Sika Supermost 1 1/2024
12.03.2024

Sika Slovensko, spol. s r.o. Sika Supermost 2
2/2024
12.03.2024

* Aktualizácia sa vykonáva minimálne raz za 12 mesiacov, pokiaľ nenastala významná zmena u výrobcu.

SSC nezodpovedá za obsah zverejnených údajov.

Žiadosť o uvedenie v databáze na stiahnutie:

Žiadosť [XLSX, 47 kB]

Žiadosť zasielajte v elektronickej podobe na:
  • Ing. Zuzana Drgon
  • tel.: 02/50 255 447
  • E-mail: zuzana.drgon@ssc.sk

Podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh v Slovenskej republike upravuje zákon č. 133/2013 Z. z. z 15. mája 2013 o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS v aktuálnom znení.

Vyhláška MDVRR SR č. 162/2013 Z. z. z 3. júna 2013 v znení neskorších predpisov ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov, na ktoré sa vzťahuje posudzovanie a overovanie nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebných výrobkov, systémy posudzovania parametrov a vzor SK vyhlásenia o parametroch. V prílohe č. 1 ustanovuje pre skupinu výrobkov č. 0408 Vodotesné zostavy/systémy na mostovky systém posudzovania parametrov II+ (2+).


 

Aktualizované: 12.3.2024

Publikované: 13.1.2015

Aktuálne

Schválené TP 119

Schválené TP 119

03.05.2024
MD SR schválilo:
TP 119 Technologické vybavenie. Spoločné požiadavky
Účinnosť od: 01.05.2024
Schválené TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110

Schválené TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110

28.03.2024
MD SR schválilo:
TP 73 6101 Projektovanie diaľnic
TP 73 6102 Projektovanie ciest
TP 73 6110 Projektovanie miestnych ciest

Účinnosť od: 01.04.2024
TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110 sú súčasťou súboru STN 73 6100, STN 73 6101, STN 73 6102 a STN 73 6110.
Viac informácií nájdete na https://www.normoff.gov.sk/

 

Schválené dodatky k TP

Schválené dodatky k TP

01.03.2024
Dodatok č. 1/2024 k TP 060
Dodatok č. 1/2024 k
TP 077
Účinnosť od: 01.03.2024

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora