Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty – EU fondy>Projekty OPII>Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota
Prejsť na navigáciu

Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota

logo_mdvr_opii

Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota
Prijímateľ

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava

Miesto realizácie projektu

Trenčiansky kraj

Výška poskytnutého NFP [€]:

25 941 329,88 

Popis projektu:

Cesta I/9 je súčasťou cestnej siete SR v smere západ – východ, vedúca na trase (Brno) Drietoma, štátna hranica – Trenčín – Prievidza – Žiar nad Hronom. Cesta vznikla rozdelením cesty I/50 na tri samostatné cesty.

Predmetný úsek cesty I/9 je dlhodobo v neúnosnom stave. Cementobetónový povrch je v značnej miere deformovaný (polámaný), miestami prekrytý asfaltovou vrstvou, na ktorej sú zjavné priečne trhliny v mieste priečnych škár betónovej dosky. Vozidlá prechádzajúce nerovnosťami medzi jednotlivými CB doskami spôsobujú nadmerný hluk v krajine, kolízne situácie sú spôsobované nevyhovujúcimi technickými parametrami cesty a vysokým stupňom poškodenia.

Rekonštrukciou dotknutý úsek cesty I/9 začína na križovatke s diaľnicou D1 Chocholná, ďalej pokračuje križovatkami s cestami III/1868, III/1878. Prechádza extravilánom obcí Veľké Bierovce, Trenčianske Stankovce a Trenčianska Turná, kde sa križuje s II/507. Rekonštrukcia končí pred obcou Mníchova Lehota.

Účelom projektu „Rekonštrukcia cesty I/9 Chocholná – Mníchova Lehota“ je odstránenie porušenej betónovej vozovky, ktorá bude nahradená polotuhou vozovkou so živičným povrchom. Z existujúcej betónovej vozovky sa predrví a pridaním spojiva vyhotoví podkladná, tuhá homogenizačná vrstva na ktorú sa položia asfaltové vozovkové vrstvy. Obrusná vrstva vozovky bude z asfaltového koberca.

Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia šiestich vybraných križovatiek s cestami II. a III. triedy. Cesta I/9 v križovatkách je doplnená o prídavné pruhy pre odbočenie vľavo, pripájacie pruhy tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť dopravy. V rámci projektu je plánovaná aj rekonštrukcia siedmich mostných objektov. Je potrebné vybudovať osvetlenie okružnej križovatky, v miestach s navrhnutým doplnením odbočovacích pruhov je nutné preloženie verejných osvetlení. V rámci rekonštrukcie križovatky s cestou II/507 je potrebná preložka vodovodu, niektorých slaboprúdových a silnoprúdových vedení.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Zoznam národných projektov OPII https://www.opii.gov.sk/download/b/zoznam_narodnych_projektov_opii_5_9_rozsireny.pdf
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk 

Aktualizované: 17.1.2023

Publikované: 6.4.2021

Aktuálne

Workshop 2024

Workshop 2024

23.02.2024
Slovenská správa ciest, Úsek technického rozvoja – Odbor Cestnej databanky a Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou organizuje v dňoch 18. 03. 2024 až 22. 03. 2024 ďalšie pracovné stretnutie so správcami cestných komunikácií.
Schválené TP 059, TP 104

Schválené TP 059, TP 104

12.01.2024
MD SR schválilo:
TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov
TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok
Účinnosť od: 01.01.2024
Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

12.01.2024
MD SR schválilo:
Dodatok č. 1/2023 k TKP 15
Účinnosť od: 10.12.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora