Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty – EU fondy>Projekty OPII>Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I. etapa
Prejsť na navigáciu

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I. etapa

logo_mdvr_opii

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I. etapa
Prijímateľ
Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava

Miesto realizácie projektu

Nitriansky kraj – obec Tôň, Zlatná na Ostrove,
Golianovo, Klasov, Vráble
Trnavský kraj – obec Čiližská Radvaň, Veľký Meder

Výška poskytnutého NFP [€]:

17 510 793,29

Popis projektu:


Predmetom projektu „Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji“ je rekonštrukcia 3 úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji. Projekt je zameraný na odstránenie nevyhovujúceho technického stavu cestného telesa, havarijného stavu oporných múrov, nefunkčného odvodnenia komunikácie a cestného telesa, veľmi zlého až havarijného stavu priepustov, množstva trhlín na vozovke.

Projekt je zameraný na modernizáciu nasledujúcich cestných úsekov:

1.    I/13 Veľký Meder - Čiližská Radvaň

2.    I/63 Tôň – Zlatná na Ostrove

3.    I/51 Golianovo – Vráble

Celková dĺžka rekonštruovaných úsekov je 19,908 km.

V rámci projektu je riešená stavebná úprava cesty I/13 Veľký Meder - Čiližská Radvaň v úseku v km 0,174 - 6,012 v celkovej dĺžke 5,838 km, ktorá zahŕňa rekonštrukciu 2 mostov na ceste I/13, most č. 13-001 v km 3,311 cez zavlažovací kanál Čalovo-Medveďov a most č. 13-002 v km 4,178 cez odvodňovací kanál Veľký Meder-Medveďov o celkovej dĺžke mostov 25,72m.

Druhým riešeným úsekom je úprava cesty I/63 Tôň – Zlatná na Ostrove od km 78,000 v celkovej dĺžke 8,013 km.

Posledným riešeným úsekom je úprava cesty I/51 Golianovo – Vráble v úseku km 187,150 - 193,215 v celkovej dĺžke 6,065 km.

Modernizáciou a realizáciou rekonštrukcie ciest I. triedy dôjde k zlepšeniu stavebno-technického stavu vybraných úsekov a z hľadiska ekonomickej efektívnosti je predpoklad rýchlej návratnosti doteraz vynakladaných finančných prostriedkov v rámci bežnej údržby. Bez realizácie rekonštrukčných prác by došlo k ďalšiemu rozširovaniu porúch na dôležitých konštrukčných častiach vybraných úsekov.

Cieľom navrhovaného projektu je z hľadiska komplexného riešenia dopravy v danom území zabezpečiť zlepšenie dopravnej situácie danej lokality, plynulosť, zvýšenie komfortu dopravy, zabezpečiť vyvážený rozvoj regiónu a v neposlednom rade znížiť nehodovosť v riešených úsekoch ciest I. triedy.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Zoznam národných projektov OPII https://www.opii.gov.sk/download/b/zoznam_narodnych_projektov_opii_5_9_rozsireny.pdf
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

Aktualizované: 10.11.2023

Publikované: 10.11.2023

Aktuálne

Workshop 2024

Workshop 2024

23.02.2024
Slovenská správa ciest, Úsek technického rozvoja – Odbor Cestnej databanky a Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou organizuje v dňoch 18. 03. 2024 až 22. 03. 2024 ďalšie pracovné stretnutie so správcami cestných komunikácií.
Schválené TP 059, TP 104

Schválené TP 059, TP 104

12.01.2024
MD SR schválilo:
TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov
TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok
Účinnosť od: 01.01.2024
Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

12.01.2024
MD SR schválilo:
Dodatok č. 1/2023 k TKP 15
Účinnosť od: 10.12.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora