Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty – EU fondy>Projekty OPII>Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji, 1. etapa
Prejsť na navigáciu

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji, 1. etapa

logo_mdvr_opii

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji, 1. etapa
Prijímateľ
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava

Miesto realizácie projektu

Žilinský kraj – okresy Liptovský Mikuláš, Ružomberok

Výška poskytnutého NFP [€]:

10 629 363,10

Popis projektu:

Predmetom projektu „Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji, 1. etapa“ je rekonštrukcia úsekov ciest I. triedy I/18 Ľubeľa – Liptovský Mikuláš a I/59 Liptovská Osada – Korytnica.

Úlohou projektu je odstránenie zlého stavebno-technického stavu, bezpečnostných rizík a zvýšenie technicko-dopravných parametrov na riešených úsekoch, ktoré bude rešpektovať príslušné normy, technické a právne predpisy a bude ekonomické z pohľadu realizácie a taktiež z pohľadu prevádzky a údržby.

V rámci projektu je riešená stavebná úprava cesty I/18 Ľubeľa – Liptovský Mikuláš v úseku od km 536,20 – 545,57 (celková dĺžka rekonštruovanej cesty je 9,37 km), ktorá zahŕňa rekonštrukciu vozovky, výmenu a doplnenie záchytných a bezpečnostných zariadení, rekonštrukciu 2 mostných objektov, odvodnenie komunikácie, rekonštrukciu 12 autobusových zastávok, úpravu 4 križovatiek a vyhotovenie nového dopravného značenia na celom úseku.

Druhým riešeným úsekom je úprava cesty I/59 Liptovská Osada – Korytnica v úseku od km 32,320 - 37,370 (celková dĺžka rekonštruovanej cesty je 5,05 km), ktorá zahŕňa rekonštrukciu vozovky, výmenu a doplnenie záchytných a bezpečnostných zariadení, rekonštrukciu 4 menších mostných objektov, odvodnenie komunikácie, rekonštrukciu autobusovej zastávky a vyhotovenie nového dopravného značenia na celom úseku.

Cieľom navrhovaného projektu je z hľadiska komplexného riešenia v danom území zabezpečiť zlepšenie dopravnej situácie danej lokality, znížiť hlučnosť, zabezpečiť vyvážený rozvoj regiónu, znížiť časové straty a v neposlednom rade znížiť nehodovosť v riešených úsekoch ciest I. triedy.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Zoznam národných projektov OPII https://www.opii.gov.sk/download/b/zoznam_narodnych_projektov_opii_5_9_rozsireny.pdf
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk 

 

Aktualizované: 17.1.2023

Publikované: 10.10.2022

Aktuálne

Workshop 2024

Workshop 2024

23.02.2024
Slovenská správa ciest, Úsek technického rozvoja – Odbor Cestnej databanky a Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou organizuje v dňoch 18. 03. 2024 až 22. 03. 2024 ďalšie pracovné stretnutie so správcami cestných komunikácií.
Schválené TP 059, TP 104

Schválené TP 059, TP 104

12.01.2024
MD SR schválilo:
TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov
TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok
Účinnosť od: 01.01.2024
Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

12.01.2024
MD SR schválilo:
Dodatok č. 1/2023 k TKP 15
Účinnosť od: 10.12.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora