Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty – EU fondy>Projekty OPII>Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji
Prejsť na navigáciu

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji

logo_mdvr_opii

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji
Prijímateľ
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava

Miesto realizácie projektu

Banskobystrický kraj – okresy Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Krupina, Žarnovica, Žiar nad Hronom

Výška poskytnutého NFP [€]:

4 994 600,25

Popis projektu:


I/9 – 158 Ladomerská Vieska – most – stavebný stav V.
Most bol postavený v roku 1958, je situovanýna štátnej ceste I. triedy č. 9, patrí do siete ciest medzinárodného významu, v km 213,318 v obci Ladomerská Vieska v okrese Žiar nad Hronom a premosťuje mostom ev. č. 9-158 železničnú trať 121A v km 50,584 50. Cesta I/9 zabezpečuje dopravné spojenie miest Prievidza – Žiar nad Hronom.
Rekonštrukcia mosta I/9-158 je nevyhnutná na základe súčasného stavebno-technického stavu, ktorý bol po obhliadke z roku 2012 charakterizovaný ako zlý. Technický stav mosta sa v dôsledku vystavenia poveternostným podmienkam a ťažkej nákladnej doprave počas existencie značne zhoršil. Zo záznamu z kontrolnej obhliadky mosta sú zrejmé poruchy na spodnej stavbe aj nosnej konštrukcii mosta spočívajúce hlavne v obnažení a porušení častí betonárskej výstuže, popraskaní a zdegradovaní betónu a podobne.

 

I/51 – 168 Hontianske Nemce – most – stavebný stav VI.
Predmetná stavba je situovaná na štátnej ceste I. triedy č. 51. Rekonštrukcia mostného objektu ev. č. 51-168 bude prebiehať v extraviláne obce Hontianske Nemce v okrese Krupina. Účelom mosta je prevedenie dopravy na ceste I/51 ponad potok Štiavnica. Mostný objekt bol postavený v roku 1962.
Dôvodom rekonštrukcie je nevyhovujúci stavebno-technický stav, ktorý je charakterizovaný ako veľmi zlý.
Účelom a cieľom stavebnej akcie, ktorej súčasťou sú tri stavebné objekty je zlepšenie stavebno-technického stavu mostného objektu 51-168, zvýšenie normálnej zaťažiteľnosti mosta (min 26 t), úprava úseku cesty I/51, úprava koryta potoka Štiavnica a zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti premávky na predmetnom úseku cesty I/51.

 

I/51 – 169 Prenčov – most – stavebný stav V.
Stavba je situovaná na štátnej ceste I. triedy č. 51, ktorá v riešenom úseku tvorí spojnicu najbližších obcí Hontianske Nemce a Prenčov v okrese Banská Štiavnica. V km 261,165 pasportu cesty I/51 sa nachádza mostný objekt č.169, ktorý je tohto času v havarijnom stave. Na mieste stavby je v súčasnosti ešte ponechané označenie mosta č.005 z pôvodnej cesty II. triedy č.525.
Prioritnou požiadavkou na rekonštrukciu cesty je technicko-stavebný stav mosta, ktorý bol charakterizovaný ako zlý.

 

I/66 – 89 Brusno – most – stavebný stav VI.
Predmetná stavba je situovaná na štátnej ceste I. triedy č. 66 v km 109,507 extraviláne obce Brusno v okrese Banská Bystrica a premosťuje poľnú cestu. Most bol postavený v roku 1972. Cesta I/66 zabezpečuje dopravné spojenie miest Banská Bystrica – Brezno.
Technický stav mosta sa v dôsledku vystavenia poveternostným podmienkam počas existencie značne zhoršil - poruchy na spodnej stavbe aj nosnej konštrukcii mosta poruchy majú za následok zníženie únosnosti mosta a pri ďalšom rozvoji porúch môže dôjsť k havárií a ohrozeniu životov a zdravia užívateľov komunikácie.

 

I/66 – 97 Podbrezová – most – stavebný stav VI.
Stavba je situovaná na štátnej ceste I. triedy č. 66, na katastrálnom území Podbrezová, časť Lopej v okrese Brezno. Celková dĺžka úpravy cesty I/66 je 172 m. Úprava cesty sa začína v cestnom km 119,177 a končí v 119,349. Súčasťou úpravy cesty je aj rekonštrukcia existujúcich autobusových zastávok vybudovaním zastávkových pruhov a nástupíšť.
Účelom stavby je vyriešiť stavebno-technický stav, ktorý je charakterizovaný ako veľmi zlý.

 

I/72 – 45 Brezno – most – stavebný stav VI.
Stavba je situovaná na štátnej ceste I. triedy č. 72, nachádza sa na katastrálnom území Brezno, okrese Brezno v Banskobystrickom kraji. Celková dĺžka úpravy cesty I/72 je 57 m.
Súčasný stavebno-technický stav mosta bol hodnotený ako veľmi zlý.

 

I/76 – 35 Kozárovce – most – stavebný stav VI.
Stavba je situovaná na štátnej ceste I. triedy č.76 v km 67,63 v extraviláne obce Kozárovce, v katastrálnom území Psiare v okrese Žarnovica a premosťuje Čaradický potok. Most bol postavený v roku 1924 a v bližšie nešpecifikovanom období bol rozširovaný. Cesta I/76 zabezpečuje dopravné spojenie Hronský Beňadik a Štúrovo. Jej dĺžka je 74,406 km.
Technický stav mosta sa počas existencie značne. Účelom stavby je vyriešiť stavebno-technický stav na mosta, ktorý je charakterizovaný ako veľmi zlý. Rekonštrukcia mostného objektu pozostáva z asanácie starého mosta a vybudovaní nového mostného objektu. Nový mostný objekt bude mať šírkové parametre zodpovedajúce kategórii cesty C9,5. V rámci stavby mostného objektu dôjde k úprave priľahlého úseku cesty, v celkovej dĺžke 525,44 m. Na komunikácii bude smerové a výškové vedenie a šírkové usporiadanie zodpovedajúce kategórie cesty C9,5/80.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Zoznam národných projektov OPII https://www.opii.gov.sk/download/b/zoznam_narodnych_projektov_opii_5_9_rozsireny.pdf
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Aktualizované: 17.1.2023

Publikované: 23.2.2022

Aktuálne

Schválené TP 059, TP 104

Schválené TP 059, TP 104

12.01.2024
MD SR schválilo:
TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov
TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok
Účinnosť od: 01.01.2024
Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

12.01.2024
MD SR schválilo:
Dodatok č. 1/2023 k TKP 15
Účinnosť od: 10.12.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

27.11.2023
RÚ - Analýza možnosti použitia vysokotlakového vodného lúča pri odstraňovaní častí betónových konštrukcií a úpravy povrchu betónu

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora