SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty – EU fondy>Projekty OPII>Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne (I/62, I/75) – 2.fáza
Prejsť na navigáciu

Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne (I/62, I/75) – 2.fáza

Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne (I/62, I/75) – 2.fáza
Prijímateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava
Miesto realizácie projektu: Trnavský kraj – obec Galanta a Sládkovičovo
Výška poskytnutého NFP [€]: 5 096 192,41

Popis projektu:

Cieľom rekonštrukcie obidvoch uvedených úsekov ciest I/62 aj cesty I75, je zvýšenie technickej úrovne cestnej siete SR v tejto lokalite, a tým predovšetkým zvýšenie cestovnej rýchlosti, bezpečnosti jej užívateľov, a v neposlednom rade aj zlepšenie životného prostredia obyvateľov v blízkosti dotknutej cestnej siete.

Navrhovaná rekonštrukcia je umiestnená v existujúcom dopravnom koridore cesty I/62 a I/75 v úseku Senec - Sládkovičovo - Galanta, kde sa nahradí jestvujúca cemento-betónová vozovka živičnou konštrukciou. Rekonštrukcia prebieha v staničení úseku cesty I/62 v km 9,344 až 22,146 a úseku cesty I/75 v km 0,00 až km 5,95.

Predmetom projektu je rekonštrukcia cemento-betónovej vozovky o dĺžke 17,436 km, ktorá je značne poškodená a vykazuje priečne a pozdĺžne nerovnosti, praskliny menšieho rozsahu a lokálne výtlky, nakoľko bola postavená v rokoch 1967 – 1972. Tento stav vozovky nevyhovuje dopravnému zaťaženiu, ako aj jazdnej rýchlosti vozidiel. Naplnením cieľov projektu sa dosiahne zvýšená bezpečnosť cestnej premávky, zvýšenie plynulosti dopravy v predmetných úsekoch a znižovanie negatívnych účinkov dopravy.

Projekt nadväzuje na prvú fázu projektu, ktorá bola realizovaná v rámci OPD 2007 – 2013.

 

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, mostI/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most

Aktualizované: 30.1.2017

Publikované: 27.1.2017

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora