SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty – EU fondy>Projekty OPII>Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO a KE kraji 1. etapa
Prejsť na navigáciu

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO a KE kraji 1. etapa

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO a KE kraji 1. etapa
Prijímateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava
Miesto realizácie projektu: Košický kraj – okres Michalovce
Prešovský kraj – okres Prešov, okres Vranov nad Topľou
Výška poskytnutého NFP [€]: 9 086 842,59

Popis projektu:

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO a KE kraji 1. etapa rieši realizáciu stavebno – bezpečnostných opatrení na riešenom úseku komunikácie za účelom zvýšenia bezpečnosti, plynulosti a komfortu dopravy.
Projekt zahŕňa realizovaný úsek na ceste  I/18 Svinia – Michalovce.
Riešený úsek sa nachádza na ceste I/18 Svinia km 676,300 - Michalovce km 763,700, okrem úsekov:
1. ckm 691,158 - 697,250 Prešov – Lada,
2. ckm 698,000 – 701,553 Lada – Lipníky a
3. ckm 702,115 – 710,893 križovatka s I/21 Petič – Hanušovce nad Topľou.
Dĺžka úseku je 87,4 km. Po vyňatí úsekov bez úprav je celková dĺžka úprav 50,977 km.

Popis vybraných realizovaných prác:

Križovatky
- Zosúladenie značenia križovatiek s platnou právnou úpravou a pripravovanými zmenami.
- Doplnenie a výmena zvislých a vodorovných dopravných značiek v križovatkách - v súvislosti s jednoznačným riešením prednosti v jazde v križovatke, zlepšenie orientácie vodičov v križovatke

- Prvky pasívnej bezpečnosti (Tlmiče, EA koncovky, zvodidlá, nosiče ZDZ)
- Opatrenia na zvýšenie bezpečnosti dopravy v obci
- Bezpečnejšie vedenie dopravy v mieste zmeny smerového vedenia cesty
- Oddelenie protismernej premávky
- opatrenia mosty

 

 

 Aktualizované: 9.1.2020

 

Publikované: 9.1.2020

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora