Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty – EU fondy>Projekty OPII>Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji, I/54 Moravské Lieskové – Nové Mesto nad Váhom
Prejsť na navigáciu

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji, I/54 Moravské Lieskové – Nové Mesto nad Váhom

logo_mdvr_opii

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji, I/54 Moravské Lieskové – Nové Mesto nad Váhom
Prijímateľ

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava

Miesto realizácie projektu

Trenčiansky kraj

Výška poskytnutého NFP [€]:

3 992 832 

Popis projektu:

Cieľom a účelom projektu „I/54 Moravské Lieskové – Nové Mesto nad Váhom“ je z hľadiska komplexného riešenia v danom území zlepšiť plynulosť a bezpečnosť dopravy, zníženie negatívneho dopadu cestnej dopravy na životné prostredie krajiny a obyvateľstva, zníženie hlukovej záťaže. V súlade so závermi vykonaných prieskumov a celkového zhodnotenia predmetného úseku cesty je potrebné vykonať komplexnú rekonštrukciu, ktorá bude spĺňať podmienky prevádzkovateľnosti, zaťažiteľnosti a ekonomickosti.

Rekonštrukciu predmetného úseku cesty I/54 Moravské Lieskové - Nové Mesto nad Váhom si vynucuje nepriaznivá dopravná situácia a nevyhovujúci technický stav vozovky, nevyhovujúce napojenie na cestu III/1241, napojenia na miestne komunikácie a účelovú komunikáciu. Zlému technickému stavu vozovky prispieva jej nedostatočné odvodnenie a zlý technický stav priepustí. Bezpečnostné zariadenia sú poškodené a na niektorých miestach chýbajú, čo tiež zvyšuje riziko nehôd.

Modernizácia úseku cesty I/54 Moravské Lieskové - Nové Mesto nad Váhom rieši rekonštrukciu cesty za mostným objektom nad potokom Klanečnica v cestnom staničení od km 159,710 po km 163,210 v dĺžke 3,5 km v extraviláne obcí Moravské Lieskové a Dolné Srnie smerom na Nové Mesto nad Váhom.

Na riešenom úseku sa uvažuje s nasledovnými opatreniami:

 • Výmena – oprava krytu vozovky v stanovenom rozsahu. V osi cesty zrealizovať pružnú asfaltovú zálievku.
 • Oprava nespevnených zemných krajníc do požadovaného sklonu, zhutnenie podkladu a dosypanie krajnice hr. 100 mm štrkodrvinou.
 • Rozšírenie nespevnenej krajnice pre zvodidlo na úseku v km 159,754 – 159,995 vpravo a v km 159,760 – 159,870 vľavo.
 • Úprava zemných priekop – prečistenie a prehĺbenie do požadovaného tvaru, realizácia trativodov.
 • Doplnenie záchytných bezpečnostných zariadení – oceľové zvodidlo na ochranu pred prekážkami – prevažne stromami pozdĺž cesty. Doplnenie smerových stĺpikov.
 • Obnova vodorovného dopravného značenia v retroreflexnej úprave – profilované, doplnenie, výmena zvislého dopravného značenia a výmena dopravných gombíkov.
 • Rekonštrukcia 3 ks priepustov pri napojení MK resp. pri napojení cesty III/1241 a 1 ks výstavba nového priepustu pri napojení poľnej cesty v km 162,780 I/54.
 • Odstránenie drevín, ktoré sú v kolízií s odvodňovacím zariadením, rozhľadovými pomermi, orezanie konárov stromov zasahujúcich do bezpečnostného priestoru cesty.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Zoznam národných projektov OPII https://www.opii.gov.sk/download/b/zoznam_narodnych_projektov_opii_5_9_rozsireny.pdf
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Aktualizované: 17.1.2023

Publikované: 6.4.2021

Aktuálne

Schválené TP 059, TP 104

Schválené TP 059, TP 104

12.01.2024
MD SR schválilo:
TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov
TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok
Účinnosť od: 01.01.2024
Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

12.01.2024
MD SR schválilo:
Dodatok č. 1/2023 k TKP 15
Účinnosť od: 10.12.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

27.11.2023
RÚ - Analýza možnosti použitia vysokotlakového vodného lúča pri odstraňovaní častí betónových konštrukcií a úpravy povrchu betónu

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora