SSC>Technické predpisy rezortu>TPR - Pripomienkovanie
Prejsť na navigáciu

TPR - Pripomienkovanie

Zverejňujeme návrh:

Poznámka: Vaše pripomienky prosíme zaslať v súbore excel v priloženom formulári.


Vaše pripomienky k tomuto návrhu očakávame najneskôr do 1. augusta 2019  do 14:00 hod. 

na adrese:

 

Kontakt:

Ing. Ingrid Zelinová 

ingrid.zelinova@ssc.sk

02/50 255 438 
Slovenská správa ciest, 
oddelenie 2210 
Miletičova 19 
P.O.BOX 19 
826 19 Bratislava

 


 

Zverejňujeme návrh:

Poznámka: Vaše pripomienky prosíme zaslať v súbore excel v priloženom formulári.


Vaše pripomienky k tomuto návrhu očakávame najneskôr do 1. augusta 2019  do 14:00 hod. 

na adrese:

 

Kontakt:

Ing. Ingrid Zelinová 

ingrid.zelinova@ssc.sk

02/50 255 438 
Slovenská správa ciest, 
oddelenie 2210 
Miletičova 19 
P.O.BOX 19 
826 19 Bratislava

 


 

Zverejňujeme návrh:

 

Poznámka: Vaše pripomienky prosíme zaslať v súbore excel v priloženom formulári.


Vaše pripomienky k tomuto návrhu očakávame najneskôr do 2. augusta 2019  do 12:00 hod. 

na adrese:

 

Kontakt:

Ing. Ingrid Zelinová 

ingrid.zelinova@ssc.sk

02/50 255 438 
Slovenská správa ciest, 
oddelenie 2210 
Miletičova 19 
P.O.BOX 19 
826 19 Bratislava

 


 

Zverejňujeme návrh:

 

Poznámka 1 - Vaše pripomienky prosíme zaslať v súbore excel v priloženom formulári.
Poznámka 2 – Pripomienky k tabuľkám z textovej časti TP je možné predložiť v rámci Prílohy 2.


Vaše pripomienky k tomuto návrhu očakávame najneskôr do 9. augusta 2019  do 14:00 hod. 

na adrese:

 

Kontakt:

Ing. Ingrid Zelinová 

ingrid.zelinova@ssc.sk

02/50 255 438 
Slovenská správa ciest, 
oddelenie 2210 
Miletičova 19 
P.O.BOX 19 
826 19 Bratislava

 

 

 

 

 

 

Aktualizované: 19.7.2019

Publikované: 27.11.2008

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora