SSC>Činnosti>Rozvoj cestnej siete>Hospodárenie s mostami
Prejsť na navigáciu

Hospodárenie s mostami

Hospodárenie s mostami a im blízkym objektom, lávkam a priepustom, zahŕňa súbor činností správcu/vlastníka, ktorými zaisťuje prevádzkyschopnosť a bezpečnosť komunikácie s prihliadaním na účelovo a hospodárne využívané finančné zdroje.

Most je od nepamäti najvýznamnejšou inžinierskou stavbou cestného staviteľstva, ktorá môže byť zhotovená z rôznych materiálov (najčastejšie železobetón, predpätý železobetón, oceľová konštrukcia, murovaná konštrukcia a i.), rôznymi technológiami (betonáž, montáž), s rôznym rozpätím (od 2 m po niekoľko kilometrové rozpätie), s rôznym počtom polí, dilatačných celkov, rôznych tvarov, spôsobov zakladania, preklenujúce rôzne prekážky (toky, komunikácie, údolia, siete) a množstvom ďalších rozlišovacích znakov, ktoré vníma len pozorné oko človeka, ktorý sa zaujíma o architektúru, či staviteľstvo.

 

Aktualizované: 18.07.2017


M2584  Most cez inundačné územie pred obcou Sládkovičovo
M422  Most cez Suchý potok pred obcou Sládkovičovo
M4365  Most cez potok Myslina za obcou Lúčky
M4530  Most cez rieku Dudváh pri obci Sládkovičovo
M5742  Most cez mlynský náhon - Važec
M60  Most cez potok Krivé pred obcou Bogliarka
M6983  Most nad železnicou
M7905  Most cez potok Trnávka a miestnu komunikáciu v Trnave
M9518  Most cez Biskupický kanál a Váh
M9521  Most cez rieku Poprad v Mníšku nad Popradom
M9536  Most cez potok pred obcou Pusté Pole
M9552  Most nad Železnicou v Púchove
M9553  Most nad železnicou a cestou pred mestom Galanta
M9554  Most cez potok Šárd pri meste Galanta
M9556  Most cez Malý Dunaj - Zálesie
M9558  Rekonštrukcia mosta nad bezmenným potokom
M9559  Most nad bezmenným potokom
M9561  Most nad ulicou Tačevská na obchvate Bardejova
M9562  Most cez rieku Topľa na obchvate mesta Bardejov
M9564  Most nad údolím bezmenného potoka na obchvate Bardejova
M9565  Most nad cestou na obchvate Bardejova
M9571  Most cez potok Jastrabec za obcou Svinica
M9574  Most nad potokom Voňacie
M9581  Most ponad Mitický potok

Publikované: 6.12.2016

Aktuálne

Workshop 2019

Workshop 2019

19.02.2019
Slovenská správa ciest, úsek technického rozvoja, ako vykonávateľ centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií SR, systému hospodárenia s vozovkami  a mostami organizuje v dňoch 01.04.2019 – 05.04.2019 v Dudinciach ďalšie z pravidelných pracovných stretnutí so správcami cestných komunikácií.
Schválené TP 112, TP 113

Schválené TP 112, TP 113

04.02.2019
MDV SR schválilo TP 112, TP 113
TP 112 Nakladanie s dažďovými vodami odvádzanými z pozemkov pozemných komunikácií a parkovísk
TP 113 Prechodové oblasti cestných a diaľničných mostov
Účinnosť od: 07.02.2019

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora