SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty – EU fondy>Projekty OPII>Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji – 1. etapa
Prejsť na navigáciu

Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji – 1. etapa

Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji – 1. etapa
Prijímateľ

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava

Miesto realizácie projektu

Košický kraj, okres Trebišov

Prešovský kraj, okresy Prešov a Vranov nad Topľou

Výška poskytnutého NFP [€]:

45 725 313,74

Popis projektu:

Cieľom projektu je zlepšenie technického stavu a modernizácia nasledujúcich cestných úsekov:

1. I/18 a I/21 Petič – Hanušovce nad Topľou – dĺžka úseku rekonštrukcie je 9,060 km.

2. I/18 Prešov - Lipníky – dĺžka úseku rekonštrukcie je 7,726 km.

3. I/79 Veľaty – Slovenské Nové Mesto – dĺžka úseku rekonštrukcie je 9,941 km.

4. I/79 Vranov nad Topľou – Parchovany – dĺžka úseku rekonštrukcie je 9,996 km.

5. I/79 a III/3680 Malá Tŕňa, križovatka – dĺžka úseku rekonštrukcie je 1,614 km.

Celková dĺžka rekonštruovaných úsekov je 38,337 km.

Predmetom modernizácii je úprava vozovky, úprava križovatiek a vjazdov, odvodnenie vozovky, rekonštrukcia priepustov, úprava resp. výmena dopravného značenia, výmena a doplnenie bezpečnostných zariadení, atď.

 

Aktualizované: 21.10.2021

Publikované: 21.10.2020

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora