SSC>Pre verejnosť>Prevencia protispoločenskej činnosti
Prejsť na navigáciu

Prevencia protispoločenskej činnosti

Protispoločenské konanie predstavuje vážny problém v spoločnosti, preto je nevyhnutné zaoberať sa jeho odstraňovaním, potláčaním a eliminovaním na všetkých úrovniach.

Slovenská správa ciest si uvedomuje potrebu funkčných mechanizmov, a preto sú v rámci SSC každoročné definované a vyhodnocované „Protikorupčné ciele“, ktoré sú uvedené chronologicky v dokumentoch nižšie.

Nielen úsilie o vytváranie bezkorupčného prostredia, ale aj ochrana oznamovateľa je pre SSC dôležitá. Spôsob ich ochrany, rovnako tak postup pri nahlasovaní protispoločenského konania, sú uvedené vo vnútornej smernici:

 

Aktualizované: 20.6.2023

Publikované: 19.6.2023

Aktuálne

Schválené TP 067, TP 092

Schválené TP 067, TP 092

01.06.2023
MDV SR schválilo:
TP 067 Migračné objekty pre voľne žijúce živočíchy. Projektovanie, výstavba, prevádzka a oprava
TP 092 Riadenie a kontrola bezpečnosti pozemných komunikácií

Účinnosť od: 01.06.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora