Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty – EU fondy>Projekty OPII>Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji – 1. etapa – I/66 Popová – Hranovnica, I. úsek Vernár
Prejsť na navigáciu

Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji – 1. etapa – I/66 Popová – Hranovnica, I. úsek Vernár

logo_mdvr_opii

Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji – 1. etapa – I/66 Popová – Hranovnica, I. úsek Vernár
Prijímateľ
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava

Miesto realizácie projektu

Prešovský kraj – okres Poprad

Výška poskytnutého NFP [€]:

22 995 514,86

Popis projektu:


V rámci projektu „Modernizácia cesty I/66 Popová – Hranovnica, I. úsek Vernár km 62,336 – 70,930“ je riešená rekonštrukcia v úseku Popová - Hranovnica v cestnom staničení km 62,336 až km 70,930 v celkovej dĺžke 8,314 km. Dotknutý úsek cesty I/66 prechádza katastrálnym územím obce Vernár. Cesta I/66 v predmetnom úseku sa začína na južnej strane Nízkych Tatier, kde sa križuje s cestou I/67, pokračuje cez Vernárske sedlo, intravilánom obce Vernár a končí v extraviláne medzi obcami Vernár a Hranovnica.

Projekt je rozdelený na dve časti:

1.časť km 62,336 – 68,486 v dĺžke 6 150 m.

2.časť km 68,766 – 70,930 v dĺžke 2 164 m.

Spolu 8 314 m.

Cieľom stavby je stavebnými úpravami, modernizáciou daného úseku cesty I/66 - odstránenie nevyhovujúceho technického stavu cestného telesa z dôvodu opotrebovania vozovky vplyvom dopravnej záťaže, klimatických podmienok a nekompaktnosti cesty z dôvodu rozšírenia pôvodnej vozovky.

Účelom stavby je modernizácia predmetného úseku cesty I/66 a tým z hľadiska komplexného riešenia dopravy v danom území zabezpečiť bezpečnosť, plynulosť, zvýšenie komfortu dopravy, zníženie negatívneho dopadu cestnej dopravy na životné prostredie krajiny a obyvateľstva.

Predmetom modernizácie je úprava vozovky, úprava križovatiek a vjazdov, odvodnenie vozovky, rekonštrukcia priepustov, úprava resp. výmena dopravného značenia, výmena a doplnenie bezpečnostných zariadení, atď.


Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Zoznam národných projektov OPII https://www.opii.gov.sk/download/b/zoznam_narodnych_projektov_opii_5_9_rozsireny.pdf
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk 

Aktualizované: 17.1.2023

Publikované: 21.4.2022

Aktuálne

Schválené TP 059, TP 104

Schválené TP 059, TP 104

12.01.2024
MD SR schválilo:
TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov
TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok
Účinnosť od: 01.01.2024
Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

12.01.2024
MD SR schválilo:
Dodatok č. 1/2023 k TKP 15
Účinnosť od: 10.12.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

27.11.2023
RÚ - Analýza možnosti použitia vysokotlakového vodného lúča pri odstraňovaní častí betónových konštrukcií a úpravy povrchu betónu

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora