Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty – EU fondy>Projekty OPII>Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji – 1. etapa – I/66 Popová – Hranovnica, I. úsek Vernár
Prejsť na navigáciu

Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji – 1. etapa – I/66 Popová – Hranovnica, I. úsek Vernár

logo_mdvr_opii

Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji – 1. etapa – I/66 Popová – Hranovnica, I. úsek Vernár
Prijímateľ
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava

Miesto realizácie projektu

Prešovský kraj – okres Poprad

Výška poskytnutého NFP [€]:

22 995 514,86

Popis projektu:


V rámci projektu „Modernizácia cesty I/66 Popová – Hranovnica, I. úsek Vernár km 62,336 – 70,930“ je riešená rekonštrukcia v úseku Popová - Hranovnica v cestnom staničení km 62,336 až km 70,930 v celkovej dĺžke 8,314 km. Dotknutý úsek cesty I/66 prechádza katastrálnym územím obce Vernár. Cesta I/66 v predmetnom úseku sa začína na južnej strane Nízkych Tatier, kde sa križuje s cestou I/67, pokračuje cez Vernárske sedlo, intravilánom obce Vernár a končí v extraviláne medzi obcami Vernár a Hranovnica.

Projekt je rozdelený na dve časti:

1.časť km 62,336 – 68,486 v dĺžke 6 150 m.

2.časť km 68,766 – 70,930 v dĺžke 2 164 m.

Spolu 8 314 m.

Cieľom stavby je stavebnými úpravami, modernizáciou daného úseku cesty I/66 - odstránenie nevyhovujúceho technického stavu cestného telesa z dôvodu opotrebovania vozovky vplyvom dopravnej záťaže, klimatických podmienok a nekompaktnosti cesty z dôvodu rozšírenia pôvodnej vozovky.

Účelom stavby je modernizácia predmetného úseku cesty I/66 a tým z hľadiska komplexného riešenia dopravy v danom území zabezpečiť bezpečnosť, plynulosť, zvýšenie komfortu dopravy, zníženie negatívneho dopadu cestnej dopravy na životné prostredie krajiny a obyvateľstva.

Predmetom modernizácie je úprava vozovky, úprava križovatiek a vjazdov, odvodnenie vozovky, rekonštrukcia priepustov, úprava resp. výmena dopravného značenia, výmena a doplnenie bezpečnostných zariadení, atď.


Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Zoznam národných projektov OPII https://www.opii.gov.sk/download/b/zoznam_narodnych_projektov_opii_5_9_rozsireny.pdf
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk 

Aktualizované: 17.1.2023

Publikované: 21.4.2022

Aktuálne

BECEP 2024

BECEP 2024

07.11.2023
V dňoch 19.09.2024 – 20.09.2024 v priestoroch Hotela Patria****, Štrbské Pleso už po osemnásty krát uskutoční, tak ako aj po minulé roky pod záštitou ministra dopravy (MD) SR, konferencia s medzinárodnou účasťou „Bezpečnosť cestnej premávky „BECEP 2024“.
Všetkých účastníkov na túto konferenciu s medzinárodnou účasťou srdečne pozývame.
Pozvánku s podrobným programom nájdete na: BECEP 2024
Schválené TP 119

Schválené TP 119

03.05.2024
MD SR schválilo:
TP 119 Technologické vybavenie. Spoločné požiadavky
Účinnosť od: 01.05.2024
Schválené TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110

Schválené TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110

28.03.2024
MD SR schválilo:
TP 73 6101 Projektovanie diaľnic
TP 73 6102 Projektovanie ciest
TP 73 6110 Projektovanie miestnych ciest

Účinnosť od: 01.04.2024
TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110 sú súčasťou súboru STN 73 6100, STN 73 6101, STN 73 6102 a STN 73 6110.
Viac informácií nájdete na https://www.normoff.gov.sk/

 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora