Prejsť na navigáciu

Zoznam TKP a KL

Zoznam technicko - kvalitatívnych podmienok (TKP)

Označenie Názov TKP Účinnosť
Predchádzajúce znenia
0 Všeobecne [PDF, 500 kB] 20.12.2012

2009, 2003, 2000

1 Príprava staveniska
zrušené bez náhrady
2 Zemné práce [PDF, 267 kB] 01.01.2011 2000
3 Priepusty [PDF, 930 kB] 15.10.2013 2000
4 Odvodňovacie zariadenia a chráničky pre inžinierske siete [PDF, 343 kB] 01.01.2010

2000

5
Podkladové vrstvy [PDF, 708 kB] 15.06.2014
2013, 2010, 2005,

2004, 2000

6

Hutnené asfaltové zmesi [PDF, 360 kB]

Poznámka: (TKP 6.1 Asfaltový koberec drenážny a TKP 6.2 Asfaltový koberec veľmi tenký zrušené, nahradené TKP 6/2017)

20.12.2017 2015, 2010, 2008, 2006, 2003, 2000
7 Liaty asfalt [PDF, 290 kB] 20.12.2017 2010,2000
8

Cementobetónový kryt vozoviek [PDF, 368 kB]

15.08.2011

2008, 2004, 2000

9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby [PDF, 237 kB] 01.12.2012
2000
10 Záchytné bezpečnostné zariadenia [PDF, 222 kB] 01.06.2019 2011, 2000
11 Dopravné značenie [PDF, 231 kB] 01.01.2011 2000
12 Pilóty razené [PDF, 271 kB] 01.01.2011 2004, 2000
13 Pilóty vŕtané [PDF, 325 kB] 01.01.2011 2004, 2000
14 Podzemné steny
zrušené bez náhrady
15

Betónové konštrukcie všeobecne [PDF, 383 kB]

01.12.2018
2013,2012, 2011, 2004, 2000
16

Debnenie, lešenie a podperné skruže [PDF, 436 kB]

01.12.2013 2004, 2000
17

Výstuž do betónu [PDF, 549 kB]

01.12.2013
2012, 2004, 2000
18

Betón na konštrukcie [PDF, 437 kB]

01.12.2018


2012, 2011, 2004, 2000
19

Predpäté betónové konštrukcie [PDF, 373 kB]

01.12.2018


2013, 2012, 2011, 2004, 2000
20

Oceľové konštrukcie [PDF, 949 kB]

01.10.2014
2000,2011, dodatok č. 1
21

Ochrana oceľových konštrukcií proti korózii [PDF, 561 kB]

15.10.2013 2000
22

Izolačný systém vozovky na moste [PDF, 259 kB]

20.12.2012

2000,2004,dodatok č. 1

23

Mostné ložiská [PDF, 467 kB]

15.10.2014


2000, 2011, dodatok č. 1/2012
24

Mostné závery [PDF, 335 kB]

20.12.2012 2000
25

Vegetačné úpravy [PDF, 439 kB]

15.10.2012 2000
26 Tunely [PDF, 726 kB] 01.01.2017 2000, 2004, 2011,2015
27

Zlepšovanie zemín [PDF, 426 kB]

01.09.2015 2010
28

Geotechnický monitoring pre tunely a prieskumné štôlne [PDF, 1,79 MB]

01.12.2016 2010
29

Protihlukové clony [PDF, 283 KB]

01.01.2011 2004, 2000
30

Špeciálne zakladanie [PDF, 1,24 MB]

15.11.2012
2001
31

Zvláštne zemné konštrukcie [PDF, 1,46 MB]

15.11.2014

2009,2004, 2001

32
Trvalé oplotenie [PDF, 389 kB] 01.09.2013 2001
33

Strednotlaké a vysokotlaké plynovody


zrušené bez náhrady
34

Slaboprúdové a silnoprúdové vedenia


zrušené bez náhrady
35

Geotechnický monitoring pre objekty líniových častí pozemných komunikácií [PDF, 511 kB]

01.12.2016 2010
36 Kalové zákryty [PDF, 492 kB] 15.12.2014 2010
37 Asfaltocementové vrstvy vozoviek [PDF, 220 kB]
15.08.2011
38 Asfaltové zmesi s vysokým modulom tuhosti [PDF, 416 kB] 05.12.2011

39 Umelé hutné kamenivo z vysokopecnej trosky [PDF, 412 kB] 15.01.2016

40
Kamerový dohľad, videodetekcia vrátane ADR – Tunely [PDF, 1,48 MB] 15.12.2016

41
Nízkoteplotné asfaltové zmesi [PDF, 235 kB] 01.01.2017


Materiálové katalógové listy - doplnok k TKP

Označenie Názov Materiálových katalógových listov Účinnosť Predchádzajúce znenie
KLK 1/2012 Katalógové listy kameniva [PDF, 665 kB]
+ Dodatok č. 1/2016 ku KLK 1/2012 [PDF, 194 kB]

01.10.2012
15.01.2016
KLK 1/2009
KLA 1/2014

Katalógové listy asfaltov [PDF, 883 kB]

15.10.2014

KLA 1/2006, KLA 1/2009

KLEaZ 1/2014

Katalógové listy emulzií a zálievok [PDF, 797 kB]

+ Dodatok č. 1/2016 ku KLEaZ 1/2014 [PDF, 101 kB]

15.12.2014
01.12.2016
KLEaZ 1/2007 KLEaZ 1/2012
KLHS 1/2016

Katalógové listy hydraulických spojív [PDF, 1,08 MB]

01.11.2016


KLHS 1/2008
KLHS 1/2010,
KLHS 1/2014,

Dodatok č.1/2015

KLAZ 1/2017

Katalógové listy asfaltových zmesí [PDF, 462 kB]

20.12.2017

KLAZ 1/2010

Dodatok č. 1/2015,

KLAZ 1/2008,

Dodatok č. 1/2010,

Dodatok č. 2/2010

KLMP 1/2009

Katalógové listy mostných prefabrikátov [PDF, 242 kB]

+ Prílohy nosníkov [ZIP, 5,7 MB]

+ Dodatok č. 1/2011 ku KLMP 1/2009 [PDF, 1,87 MB]

03.08.2009

15.08.2011

KLVM 1/2010

Katalógové listy vozoviek na mostoch [PDF, 273 kB]

20.05.2010
KLMZ 1/2011

Katalógové listy mostných záverov [PDF, 1,29 MB]

15.08.2011

KLML 1/2011

Katalógové listy mostných ložísk [PDF, 967 kB]

15.08.2011
KLK KB 1/2013

Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny [PDF, 713 kB]

01.10.2013

 

Aktualizované: 3.6.2019

Publikované: 17.3.2010

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

06.11.2019
Integrované mosty na cestách a diaľniciach
Rozborová úloha

Rozborová úloha

05.11.2019
Strategický reporting stavu vozoviek na úrovni cestnej siete
Návrh úloh RVT

Návrh úloh RVT

17.10.2019
Výzva na zaslanie námetov na riešenie úloh RVT v roku 2020

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora