Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

Zoznam TKP a KL

Zoznam technicko - kvalitatívnych podmienok (TKP)

Označenie Názov TKP Účinnosť
Predchádzajúce znenia *
0 Všeobecne [PDF, 500 kB] 20.12.2012 2009, 2003, 2000
1 Príprava staveniska
zrušené bez náhrady
2 Zemné práce [PDF, 301 kB]
+ Dodatok č. 1/2023 [PDF, 168 kB]  
20.12.2019
01.09.2023
2011, 2000
3 Priepusty [PDF, 930 kB] 15.10.2013 2000
4 Odvodňovacie zariadenia a chráničky pre inžinierske siete [PDF, 343 kB] 01.01.2010 2000
5
Podkladové vrstvy z nestmelených a hydraulicky stmelených zmesí [PDF, 793 kB]
+ Dodatok č. 1/2023 [PDF, 160 kB]
15.12.2020
01.10.2023
2014, 2013, 2010, 2005,

2004, 2000

6

Hutnené asfaltové zmesi [PDF, 399 kB]

20.12.2019 2017, 2015, 2010, 2008, 2006, 2003, 2000
7 Liaty asfalt [PDF, 305 kB] 20.12.2019 2017, 2010, 2000
8 Cementobetónové kryty vozoviek [PDF, 377 kB] 20.12.2019 2011, 2008, 2004, 2000
9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby [PDF, 237 kB] 20.09.2021
2012,2000
10 Záchytné bezpečnostné zariadenia [PDF, 222 kB] 01.06.2019 2011, 2000
11 Dopravné značenie [PDF, 231 kB]
Niektoré články týchto TKP nahrádzajú TP 117.

01.01.2011 2000
12 Pilóty razené [PDF, 271 kB] 01.01.2011 2004, 2000
13 Pilóty vŕtané [PDF, 325 kB] 01.01.2011 2004, 2000
14 Podzemné steny
zrušené bez náhrady
15 Betónové konštrukcie všeobecne [PDF, 383 kB]
+ Dodatok č. 1/2023 [PDF, 535 kB]   

01.12.2018

10.12.2023

2013, 2012, 2011, 2004, 2000
16

Debnenie, lešenie a podperné skruže [PDF, 436 kB]

01.12.2013 2004, 2000
17

Výstuž do betónu [PDF, 549 kB]

01.12.2013
2012, 2004, 2000
18 Betón na konštrukcie [PDF, 437 kB]
+ Dodatok č. 1/2020 [PDF, 1,1 MB]  
01.12.2018
15.12.2020
2013, 2012, 2011, 2004, 2000
19

Predpäté betónové konštrukcie [PDF, 373 kB]

01.12.2018


2013, 2012, 2011, 2004, 2000
20

Oceľové konštrukcie mostov  [PDF, 533 kB]

20.12.2021
2014, 2000, 2011,
dodatok č. 1
21

Ochrana oceľových konštrukcií proti korózii [PDF, 561 kB]

15.10.2013 2000
22

Izolačný systém vozovky na moste [PDF, 259 kB]

20.12.2012
2000, 2004, dodatok č. 1
23

Mostné ložiská [PDF, 467 kB]

15.10.2014


2000, 2011, dodatok č. 1/2012
24 Mostné závery [PDF, 700 kB] 15.12.2021 2012,2000
25 Vegetačné úpravy [PDF, 439 kB] 15.10.2012 2000
26 Tunely [PDF, 726 kB]
+ Dodatok č. 1/2022 [PDF, 122 kB] 
01.01.2017
20.07.2022
2000, 2004, 2011,2015
27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín [PDF, 648 kB] 25.09.2021 2010, 2015
28 Geotechnický monitoring pre tunely a prieskumné štôlne [PDF, 1,79 MB] 01.12.2016 2010
29 Protihlukové clony [PDF, 674 KB] 01.06.2021 2011, 2004, 2000
30 Špeciálne zakladanie [PDF, 1,24 MB] 15.11.2012
2001
31 Zvláštne zemné konštrukcie [PDF, 2,3 MB]
01.02.2023 2014 + dodatok 2019, 2009, 2004, 2001
32
Trvalé oplotenie [PDF, 389 kB] 01.09.2013 2001
33
Strednotlaké a vysokotlaké plynovody
zrušené bez náhrady
34 Slaboprúdové a silnoprúdové vedenia
zrušené bez náhrady
35 Geotechnický monitoring pre objekty líniových častí pozemných komunikácií [PDF, 511 kB] 01.12.2016 2010
36 Kalové zákryty [PDF, 492 kB] 15.12.2014 2010
37 Asfaltocementové vrstvy vozoviek [PDF, 220 kB]
15.08.2011
38 Asfaltové zmesi s vysokým modulom tuhosti [PDF, 218 kB] 20.12.2019
2011
39 Umelé hutné kamenivo z vysokopecnej trosky [PDF, 412 kB] 15.01.2016

40
Kamerový dohľad, videodetekcia vrátane ADR – Tunely [PDF, 1,48 MB] 15.12.2016

41
Nízkoteplotné asfaltové zmesi [PDF, 235 kB] 01.01.2017

* Predchádzajúce verzie zverejnených TPR sú dostupné na vyžiadanie. Vašu požiadavku pošlite prosím na zuzana.drgon@ssc.sk .

Materiálové katalógové listy - doplnok k TKP

Označenie Názov Materiálových katalógových listov Účinnosť Predchádzajúce znenie *
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva [PDF, 1,2 MB]
+ Dodatok č. 1/2023 [PDF, 215 kB]

25.09.2021
01.10.2023 
KLK 1/2009, KLK 1/2012, dodatok č. 1/2016, dodatok č. 2/2019
KLA 1/2019 Katalógové listy asfaltov [PDF, 883 kB] 20.12.2019 KLA 1/2014, KLA 1/2006, KLA 1/2009
KLEaZ 1/2021

Katalógové listy emulzií a zálievok [PDF, 514 kB]

15.12.2021
KLEaZ 1/2014 + Dodatok č. 1/2016 ,KLEaZ 1/2007, KLEaZ 1/2012
KLHS 1/2016

Katalógové listy hydraulických spojív [PDF, 1,08 MB]

01.11.2016


KLHS 1/2008 , KLHS 1/2010,
KLHS 1/2014, Dodatok č. 1/2015
KLAZ 1/2019 Katalógové listy asfaltových zmesí [PDF, 604 kB]
+ Dodatok č. 1/2022 [PDF, 142 kB]  
20.12.2019
20.7.2022
KLAZ 1/2017, KLAZ 1/2010
Dodatok č. 1/2015, KLAZ 1/2008,
Dodatok č. 1/2010,
Dodatok č. 2/2010
KLMP 1/2019 Katalógové listy mostných prefabrikátov [ZIP, 9,4 MB] 20.12.2019
 
KLMP 1/2009
Dodatok č. 1/2011
KLVM 1/2010

Katalógové listy vozoviek na mostoch [PDF, 273 kB]

20.05.2010
KLMZ 1/2011

Katalógové listy mostných záverov [PDF, 1,29 MB]

15.08.2011

KLML 1/2011

Katalógové listy mostných ložísk [PDF, 967 kB]

15.08.2011
KLK KB 1/2021
Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny [PDF, 1 MB]
20.09.2021
KLK KB 1/2013,
Dodatok č. 1/2020

* Predchádzajúce verzie zverejnených TPR sú dostupné na vyžiadanie. Vašu požiadavku pošlite prosím na zuzana.drgon@ssc.sk .

Aktualizované: 12.12.2023

Publikované: 17.3.2010

Aktuálne

Schválené TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110

Schválené TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110

28.03.2024
MD SR schválilo:
TP 73 6101 Projektovanie diaľnic
TP 73 6102 Projektovanie ciest
TP 73 6110 Projektovanie miestnych ciest

Účinnosť od: 01.04.2024
TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110 sú súčasťou súboru STN 73 6100, STN 73 6101, STN 73 6102 a STN 73 6110.
Viac informácií nájdete na https://www.normoff.gov.sk/

 

Schválené dodatky k TP

Schválené dodatky k TP

01.03.2024
Dodatok č. 1/2024 k TP 060
Dodatok č. 1/2024 k
TP 077
Účinnosť od: 01.03.2024
Workshop 2024

Workshop 2024

23.02.2024
Slovenská správa ciest, Úsek technického rozvoja – Odbor Cestnej databanky a Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou organizuje v dňoch 18. 03. 2024 až 22. 03. 2024 ďalšie pracovné stretnutie so správcami cestných komunikácií.

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora