Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SSC>Pre verejnosť>Sťažnosti
Prejsť na navigáciu

Sťažnosti

Sťažnosť musí spĺňať náležitosti definované zákonom o sťažnostiach č. 9/2010 Z. z., medzi ktoré patrí najmä:

  • identifikačné údaje sťažovateľa:

• meno priezvisko, adresa – ak ide o fyzickú osobu,

• názov, sídlo – ak ide o právnickú osobu, vrátane mena a priezviska osoby oprávnenej za ňu konať,

  • čitateľnosť a zrozumiteľnosť sťažnosti – proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha,

  • vlastnoručný podpis sťažovateľa.


Sťažnosť adresovanú Slovenskej správe ciest je možné podať nasledovným spôsobom:

  • zaslaním v listinnej podobe na adresu:
Slovenská správa ciest
Dúbravská cesta 1152/3
841 04 Bratislava

  • osobne do podateľne SSC v úradných hodinách:

pondelok – štvrtok 8:00 – 15:00 hod.

piatok 8:00 – 14:00 hod.

Ak sa sťažovateľ dostaví osobne podať sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú písomne, zamestnanec SSC sťažovateľa prijme a umožní mu, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil.

Sťažnosť vybavuje Odbor vnútornej kontroly SSC v lehote do 60 pracovných dní (v prípade sťažnosti náročnej na prešetrenie 90 pracovných dní).

 

Aktualizované: 19.6.2023

Publikované: 19.6.2023

Aktuálne

BECEP 2024

BECEP 2024

07.11.2023
V dňoch 19.09.2024 – 20.09.2024 v priestoroch Hotela Patria****, Štrbské Pleso už po osemnásty krát uskutoční, tak ako aj po minulé roky pod záštitou ministra dopravy (MD) SR, konferencia s medzinárodnou účasťou „Bezpečnosť cestnej premávky „BECEP 2024“.
Všetkých účastníkov na túto konferenciu s medzinárodnou účasťou srdečne pozývame.
Schválené TP 119

Schválené TP 119

03.05.2024
MD SR schválilo:
TP 119 Technologické vybavenie. Spoločné požiadavky
Účinnosť od: 01.05.2024
Schválené TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110

Schválené TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110

28.03.2024
MD SR schválilo:
TP 73 6101 Projektovanie diaľnic
TP 73 6102 Projektovanie ciest
TP 73 6110 Projektovanie miestnych ciest

Účinnosť od: 01.04.2024
TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110 sú súčasťou súboru STN 73 6100, STN 73 6101, STN 73 6102 a STN 73 6110.
Viac informácií nájdete na https://www.normoff.gov.sk/

 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora