Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SSC>Pre verejnosť>Sťažnosti
Prejsť na navigáciu

Sťažnosti

Sťažnosť musí spĺňať náležitosti definované zákonom o sťažnostiach č. 9/2010 Z. z., medzi ktoré patrí najmä:

  • identifikačné údaje sťažovateľa:

• meno priezvisko, adresa – ak ide o fyzickú osobu,

• názov, sídlo – ak ide o právnickú osobu, vrátane mena a priezviska osoby oprávnenej za ňu konať,

  • čitateľnosť a zrozumiteľnosť sťažnosti – proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha,

  • vlastnoručný podpis sťažovateľa.


Sťažnosť adresovanú Slovenskej správe ciest je možné podať nasledovným spôsobom:

  • zaslaním v listinnej podobe na adresu:
Slovenská správa ciest
Dúbravská cesta 1152/3
841 04 Bratislava

  • osobne do podateľne SSC v úradných hodinách:

pondelok – štvrtok 8:00 – 15:00 hod.

piatok 8:00 – 14:00 hod.

Ak sa sťažovateľ dostaví osobne podať sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú písomne, zamestnanec SSC sťažovateľa prijme a umožní mu, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil.

Sťažnosť vybavuje Odbor vnútornej kontroly SSC v lehote do 60 pracovných dní (v prípade sťažnosti náročnej na prešetrenie 90 pracovných dní).

 

Aktualizované: 19.6.2023

Publikované: 19.6.2023

Aktuálne

Workshop 2024

Workshop 2024

23.02.2024
Slovenská správa ciest, Úsek technického rozvoja – Odbor Cestnej databanky a Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou organizuje v dňoch 18. 03. 2024 až 22. 03. 2024 ďalšie pracovné stretnutie so správcami cestných komunikácií.
Schválené TP 059, TP 104

Schválené TP 059, TP 104

12.01.2024
MD SR schválilo:
TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov
TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok
Účinnosť od: 01.01.2024
Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

12.01.2024
MD SR schválilo:
Dodatok č. 1/2023 k TKP 15
Účinnosť od: 10.12.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora