Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty – EU fondy>Projekty OPII>Projektová dokumentácia obchvatov miest
Prejsť na navigáciu

Projektová dokumentácia obchvatov miest

logo_mdvr_opii

Projektová dokumentácia obchvatov miest
Prijímateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava
Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj, Trnavský kraj
Výška poskytnutého NFP [€]: 564 499,25 

Popis projektu:

Predmetom projektu „Projektová dokumentácia obchvatov miest“ je vypracovanie projektových dokumentácií obchvatov miest na cestách I. triedy v stupni dokumentácie pre stavebné povolenie, dokumentácie pre ponuku a dokumentáciu na realizáciu stavby umožňujúcich získanie potrebných povolení, vyhlásenie verejného obstarávania a následnú realizáciu stavebných prác na predmetných úsekoch. Úlohou projektov obchvatov miest po ich fyzickom dokončení je odstránenie dopravných bezpečnostných rizík v centrách miest a podstatné zníženie všetkých negatívnych vplyvov nadmernej dopravy z centier predmetných miest.

Jedná sa o:

-    I/66 Brezno - obchvat II. etapa 1. úsek, vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP).

-    I/51 a I/2 Holíč - obchvat, II. etapa, 1. stavba, aktualizácia projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) z roku 2011 v časti F. Dokumentácia meračských prác a časti I. Dokumentácia prieskumov.

Cieľom navrhovaného projektu je pokračovanie a dokončenie projektovej prípravy predmetných obchvatov ciest I. triedy, čo umožní posun implementácie jednotlivých projektov do fázy získania stavebného povolenia a verejného obstarávanie na zhotoviteľa stavieb a následnou stavebnou realizáciou. Zrealizovanie jednotlivých stavieb bude znamenať z hľadiska komplexného riešenia v danom území zabezpečenie zlepšenia dopravnej situácie danej lokality, podmienok ochrany života a zdravia obyvateľov, ochrany životného prostredia, prevencie a vyváženého rozvoja regiónu, zníženie časových strát a v neposlednom rade zníženie nehodovosti v riešených úsekoch ciest I. tried.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Zoznam národných projektov OPII https://www.opii.gov.sk/download/b/zoznam_narodnych_projektov_opii_5_9_rozsireny.pdf
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk 

Aktualizované: 17.1.2023

Publikované: 23.4.2019

Aktuálne

Workshop 2024

Workshop 2024

23.02.2024
Slovenská správa ciest, Úsek technického rozvoja – Odbor Cestnej databanky a Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou organizuje v dňoch 18. 03. 2024 až 22. 03. 2024 ďalšie pracovné stretnutie so správcami cestných komunikácií.
Schválené TP 059, TP 104

Schválené TP 059, TP 104

12.01.2024
MD SR schválilo:
TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov
TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok
Účinnosť od: 01.01.2024
Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

12.01.2024
MD SR schválilo:
Dodatok č. 1/2023 k TKP 15
Účinnosť od: 10.12.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora