SSC>Pre verejnosť>Podnety a žiadosti občanov
Prejsť na navigáciu

Podnety a žiadosti občanov

Žiadateľ môže zasielať podnety, návrhy a žiadosti na emailovú adresu:

info@ssc.sk

Podnety sú vybavované priamo vecne a miestne príslušnou organizačnou zložkou SSC.

 

Aktualizované: 19.6.2023

Publikované: 19.6.2023

Aktuálne

Schválené TP 067, TP 092

Schválené TP 067, TP 092

01.06.2023
MDV SR schválilo:
TP 067 Migračné objekty pre voľne žijúce živočíchy. Projektovanie, výstavba, prevádzka a oprava
TP 092 Riadenie a kontrola bezpečnosti pozemných komunikácií

Účinnosť od: 01.06.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora