Prejsť na navigáciu

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

logo_mdvr_opii

Cesta I/75 Šaľa – obchvat
Prijímateľ
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava

Miesto realizácie projektu

Nitriansky kraj – okres Šaľa

Výška poskytnutého NFP [€]:


Popis projektu:

Predmet projektu „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“ bude uskutočnený v staničení km 14,417 – 27,207. Účelom stavby je vybudovanie novej trasy cesty I/75 mimo zastavaného územia, obchvatom Šale s obchvatmi priľahlých obcí Kráľová nad Váhom, Dlhá nad Váhom a Trnovec nad Váhom.

Cieľom je minimalizovať negatívne účinky dopravy na obyvateľov. Vybudovaním obchvatu sa dosiahne:

  • odklonenie tranzitnej dopravy z mesta a obcí,
  • zlepšenie životného prostredia občanov a návštevníkov mesta Šaľa a dotknutých obcí,
  • zvýšenie bezpečnosti dopravy a zníženie množstva kolízií,
  • zvýšenie plynulosti a rýchlosti dopravy na dotknutej cestnej sieti a tým pádom skrátenie času prejazdu,
  • vybudovanie nového mostu cez rieku Váh.

 

Na projekt „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“ bola spracovaná štúdia realizovateľnosti, ktorá je zverejnená na:

Štúdia realizovateľnosti I/75 Galanta – Šaľa – Nové Zámky - OPII - Operačný program Integrovaná infraštruktúra (gov.sk).

 

Predmetná štúdia bola aktualizovaná v apríli 2022:

V máji 2022 boli do aktualizácie zapracované odporúčania Útvaru hodnoty za peniaze. Upravená verzia CBA (tabuľková a textová časť):

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Zoznam národných projektov OPII https://www.opii.gov.sk/download/b/zoznam_narodnych_projektov_opii_5_9_rozsireny.pdf
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk 

Aktualizované: 27.5.2022

Publikované: 14.3.2022

Aktuálne

Schválené VL 5

Schválené VL 5

10.06.2022
MDV SR schválilo:
VL 5 Tunely
Účinnosť od: 10.6.2022
Schválené TP 099

Schválené TP 099

10.06.2022
MDV SR schválilo:
TP 099 Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov
Účinnosť od: 10.6.2022
Bezpečnosť cestnej premávky 2022

Bezpečnosť cestnej premávky 2022

04.05.2022
V dňoch 12. - 14. septembra 2022 sa v hoteli Grand Jasná**** v Nízkych Tatrách bude konať pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť cestnej premávky - „BECEP 2022“.

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora