Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

logo_mdvr_opii

Cesta I/75 Šaľa – obchvat
Prijímateľ
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava

Miesto realizácie projektu

Nitriansky kraj – okres Šaľa

Výška poskytnutého NFP [€]:


Popis projektu:

Predmet projektu „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“ bude uskutočnený v staničení km 14,417 – 27,207. Účelom stavby je vybudovanie novej trasy cesty I/75 mimo zastavaného územia, obchvatom Šale s obchvatmi priľahlých obcí Kráľová nad Váhom, Dlhá nad Váhom a Trnovec nad Váhom.

Cieľom je minimalizovať negatívne účinky dopravy na obyvateľov. Vybudovaním obchvatu sa dosiahne:

  • odklonenie tranzitnej dopravy z mesta a obcí,
  • zlepšenie životného prostredia občanov a návštevníkov mesta Šaľa a dotknutých obcí,
  • zvýšenie bezpečnosti dopravy a zníženie množstva kolízií,
  • zvýšenie plynulosti a rýchlosti dopravy na dotknutej cestnej sieti a tým pádom skrátenie času prejazdu,
  • vybudovanie nového mostu cez rieku Váh.

 

Na projekt „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“ bola spracovaná štúdia realizovateľnosti, ktorá je zverejnená na:

Štúdia realizovateľnosti I/75 Galanta – Šaľa – Nové Zámky - OPII - Operačný program Integrovaná infraštruktúra (gov.sk).

 

Predmetná štúdia bola aktualizovaná v apríli 2022:

V máji 2022 boli do aktualizácie zapracované odporúčania Útvaru hodnoty za peniaze. Upravená verzia CBA (tabuľková a textová časť):

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Zoznam národných projektov OPII https://www.opii.gov.sk/download/b/zoznam_narodnych_projektov_opii_5_9_rozsireny.pdf
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk 

Aktualizované: 17.1.2023

Publikované: 14.3.2022

Aktuálne

Schválené TP 119

Schválené TP 119

03.05.2024
MD SR schválilo:
TP 119 Technologické vybavenie. Spoločné požiadavky
Účinnosť od: 01.05.2024
Schválené TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110

Schválené TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110

28.03.2024
MD SR schválilo:
TP 73 6101 Projektovanie diaľnic
TP 73 6102 Projektovanie ciest
TP 73 6110 Projektovanie miestnych ciest

Účinnosť od: 01.04.2024
TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110 sú súčasťou súboru STN 73 6100, STN 73 6101, STN 73 6102 a STN 73 6110.
Viac informácií nájdete na https://www.normoff.gov.sk/

 

Schválené dodatky k TP

Schválené dodatky k TP

01.03.2024
Dodatok č. 1/2024 k TP 060
Dodatok č. 1/2024 k
TP 077
Účinnosť od: 01.03.2024

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora