Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty – EU fondy>Projekty OPII>Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa v ZA a TN kraji
Prejsť na navigáciu

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa v ZA a TN kraji

logo_mdvr_opii

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa v ZA a TN kraji
Prijímateľ
Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava

Miesto realizácie projektu

Žilinský kraj – obec Kysucký Lieskovec
Žilinský kraj – obec Radoľa
Žilinský kraj – obec Martin
Žilinský kraj – obec Oravská Jasenica
Žilinský kraj – obec Ružomberok
Trenčiansky kraj – obec Moravské Lieskové
Trenčiansky kraj – obec Prievidza

Výška poskytnutého NFP [€]:

6 710 008,52

Popis projektu:


Predmetom projektu je rekonštrukcia 7 mostných objektov v ZA a TN kraji. Projekt „Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa v ZA a TN kraji“ je zameraný na zlepšenie technických parametrov vybraných mostov a priľahlých úsekov ciest I. triedy. Úseky ciest I. triedy, na ktorých sa vybrané mosty nachádzajú, majú kľúčovú úlohu pre tranzitnú dopravu ako aj pre zdrojovú a cieľovú dopravu v danom regióne. Realizáciou rekonštrukcie a novovybudovaným vybraných mostov dôjde k zlepšeniu ich stavebno-technického stavu a z hľadiska ekonomickej efektívnosti je predpoklad rýchlej návratnosti doteraz vynakladaných finančných prostriedkov v rámci bežnej údržby. Bez realizácie rekonštrukčných prác by došlo k ďalšiemu rozširovaniu porúch na dôležitých konštrukčných častiach mostov.

Projekt je zameraný na rekonštrukciu nasledujúcich mostov:

 1. I/59 – 063 Ružomberok most – dĺžka mosta je 19,2 m a celková dĺžka úseku rekonštrukcie je 149,556 m.
 2. I/54 – 107 Mor. Lieskové most – dĺžka mosta je 29,08 m a celková dĺžka úseku rekonštrukcie je 67,06 m.
 3. I/11 – 227 Kys. Lieskovec most – dĺžka mosta je 14,862 m a celková dĺžka úseku rekonštrukcie je 168,73 m.
 4. I/18 – 293 Martin - Priekopa most – dĺžka mosta je 55,90 m a celková dĺžka úseku rekonštrukcie je 180,00 m.
 5. I/64 – 067 Prievidza most – dĺžka mosta je 19,9 m a celková dĺžka úseku rekonštrukcie je 82,50 m.
 6. I/11 – 229 Radoľa most – dĺžka mosta je 26 m a celková dĺžka úseku rekonštrukcie je 65 m.
 7.  I/78 – 017 Oravská Jasenica - most -– dĺžka mosta je 91,7 m a celková dĺžka úseku rekonštrukcie je 265,5 m.

Celková dĺžka rekonštruovaných mostov je 256,642 m a celková dĺžka rekonštruovaných úsekov ciest I. triedy je 978,346 m.

Cieľom po ukončení stavby očakávame výrazné zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky na cestách I. triedy v riešených úsekoch ciest I/59, I/54, I/11, I/18, I/64 a I/78. Súčasne očakávame zlepšenie životného prostredia v okolí existujúcej cesty.

Projekt bude mať za následok škálu sociálno-ekonomických benefitov, a to najmä zníženie miery nehodovosti, jej dopadov vrátane úspory cestovného času. Navrhované riešenie bude vyhovovať súčasným ako aj výhľadovým kapacitným i bezpečnostným nárokom na dopravu.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Zoznam národných projektov OPII https://www.opii.gov.sk/download/b/zoznam_narodnych_projektov_opii_5_9_rozsireny.pdf
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

Aktualizované: 26.10.2023

Publikované: 26.10.2023

Aktuálne

Schválené TP 059, TP 104

Schválené TP 059, TP 104

12.01.2024
MD SR schválilo:
TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov
TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok
Účinnosť od: 01.01.2024
Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

12.01.2024
MD SR schválilo:
Dodatok č. 1/2023 k TKP 15
Účinnosť od: 10.12.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

27.11.2023
RÚ - Analýza možnosti použitia vysokotlakového vodného lúča pri odstraňovaní častí betónových konštrukcií a úpravy povrchu betónu

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora