Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty – EU fondy>Projekty OPII>Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy
Prejsť na navigáciu

Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy

logo_mdvr_opii

Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy
Prijímateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava
Miesto realizácie projektu: Banskobystrický, Košický, Nitriansky, Prešovský, Trenčiansky, Trnavský, Žilinský kraj
Výška poskytnutého NFP [€]: 9 262 800,00

Popis projektu:

Predmetom projektu je poskytnutie komplexnej činnosti spojenej s riadením a kontrolou bezpečnosti pozemnej komunikácie v užívaní podľa § 4 zákona 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, analýza dopravnej nehodovosti, vypracovanie klasifikácie kritických nehodových lokalít, návrh opatrení a následné ekonomické hodnotenie.

Realizáciou projektu SSC bude mať k dispozícii komplexnú analýzu nehodovosti na sieti ciest I. triedy v svojej správe. Celkový a komplexný pohľad na stav bezpečnosti pozemných komunikácií pozostáva z vyhotovenia komplexnej analýzy dopravných nehôd vrátane klasifikácie kritických nehodových lokalít, identifikácie rizík na cestnej sieti. Projekt uvažuje s každoročnou aktualizáciou. V projekte sa predpokladá vykonanie priebežnej a investičnej inšpekcie v rozsahu cca 1200 km. Zistené nedostatky sa premietnu do spracovania projektov s návrhom opatrení. Pre komplexný obraz budú spracované aj čiastkové dopravné prieskumy. Záverečným výstupom projektu bude spracovanie správy o nápravných opatreniach z predchádzajúceho roka.

Výsledky projektu budú použité pri spracovávaní a k príprave projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Správca kritérium bezpečnosti pozemných komunikácií využije pri nastavovaní svojej investičnej činnosti, t. j. pri tvorbe investičného plánu SSC. Závery projektu budú poskytnuté MDVaRR SR za účelom splnenia povinností správcu ciest I. triedy v zmysle zákona č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií.

Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy

 

 

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Zoznam národných projektov OPII https://www.opii.gov.sk/download/b/zoznam_narodnych_projektov_opii_5_9_rozsireny.pdf
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

Aktualizované: 17.1.2023

Publikované: 13.6.2017

Aktuálne

Schválené TP 059, TP 104

Schválené TP 059, TP 104

12.01.2024
MD SR schválilo:
TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov
TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok
Účinnosť od: 01.01.2024
Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

12.01.2024
MD SR schválilo:
Dodatok č. 1/2023 k TKP 15
Účinnosť od: 10.12.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

27.11.2023
RÚ - Analýza možnosti použitia vysokotlakového vodného lúča pri odstraňovaní častí betónových konštrukcií a úpravy povrchu betónu

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora