SSC>Kariéra
Prejsť na navigáciu

Pracovné príležitosti

 


Hlavný odborný zamestnanec verejného obstarávania
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Pracovná náplň:

1. Zodpovedá za procesnú stránku verejného obstarávania, prípravu a priebeh obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2. Koncepčné a koordinačné zabezpečovanie súťažných podkladov s rozhodujúcim vplyvom na výsledok procesu verejného obstarávania zamestnancom.

3. Vedie zmluvnú agendu spojenú s verejným obstarávaním tých prác, tovarov a služieb, ktoré priamo vykonáva.

4. Metodicky riadi oddelenia verejného obstarávania zriadené ako samostatné organizačné zložky na IVSC.

5. Samostatne zabezpečuje činnosti súvisiace s procesom verejného obstarávania, vrátané vypracovávania súťažných podkladov v spolupráci s príslušnými organizačnými zložkami a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

6. Zabezpečuje súčinnosť pre spracovanie súťažných podkladov na základe predložených požiadaviek organizačných zložiek SSC, ktorých sa verejné obstarávanie dotýka.

7. Zabezpečuje vyhodnotenie splnenia podmienok účasti postupov vo verejnom obstarávaní.

8. Zabezpečuje posúdenie a komisionálne vyhodnotenie došlých ponúk.

9. Predpísaným spôsobom oznamuje výsledky postupov verejného obstarávania.

10. Vypracúva predpísanú dokumentáciu o priebehu a výsledkoch obstarávacieho procesu.

11. So zainteresovanými organizačnými zložkami konzultuje a posudzuje návrhy zmlúv, ktoré sú súčasťou podkladov verejného obstarávania.

12. V súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných organizačných noriem SSC generálnemu riaditeľovi predkladá na schválenie a uzavretie zmluvy, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania.

13. Participuje na vypracovávaní metodických pokynov a smerníc o verejnom obstarávaní.

14. Monitoruje záväzné právne akty Európskej únie a oznámenia používané vo verejnom obstarávaní a zverejňované Úradom pre úradné publikácie Európskych spoločenstiev (ďalej len „publikačný úrad“) a Úradu pre verejné obstarávanie SR.

15. Oboznamuje ostatné organizačné zložky o zmenách v predpisoch v Zbierke zákonov SR a v predpisoch v Úradnom vestníku Európskej únie a judikatúre, Vestníku ÚVO SR ak sa týkajú verejného obstarávania a predmetu činnosti SSC.

Zamestnanecké benefity:

Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Možnosť zakúpiť si kartu Multisport. Sedem dní dovolenky navyše, príspevok na DDS sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkame.

Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.

Kvalifikačné požiadavky:

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore:

špecialista verejného obstarávania, technické, stavebné

Jazykové znalosti:

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Vodičský preukaz
B
Ostatné znalosti:
Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý

Prax:

4

Prax na pozícii/v oblasti

4
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
  • Teoretické a praktické skúsenosti v oblasti verejného obstarávania,
  • Schopnosť pracovať samostatne a zároveň v kolektíve s vysokým pracovným nasadením,
  • Flexibilita,
  • Dôslednosť, precíznosť, spoľahlivosť, zmysel pre detail,
  • Proaktívny a zodpovedný prístup k práci,
  • Psychická odolnosť a schopnosť pracovať pod časovým stresom
Platové podmienky: 1700,- EUR/mesiac

Miesto výkonu práce: Bratislava
Termín nástupu: 01.05.2022 – dohodou

Informácie o výberovom konaní:

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 30.04.2022

Kontakt:
Kontaktná osoba:
Mgr. Romana Alexandrová
romana.alexandrova@ssc.sk

https://www.profesia.sk/send_cv.php?offer_id=4156918&inc_stat=3

Stručná charakteristika organizácie:

Slovenská správa ciest je samostatná rozpočtová organizácia zriadená 1.1.1996 Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (právny nástupca Ministerstvo dopravy a výstavby SR).

Hlavné odborné činnosti organizácie sú zamerané na Investičnú prípravu a výstavbu ciest I. triedy, ich správu a údržbu, centrálnu technickú evidenciu ciest, hospodárenie s vozovkami, mostami, váženie vozidiel, dopravné inžinierstvo, bezpečnosť cestnej premávky, technická normalizácia a technické predpisy rezortu dopravy a prevádzka centrálneho dispečingu dopravnej spravodajskej služby

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov [DOCX, 12 kB]

 

Aktualizované: 17.6.2022

Publikované: 27.11.2008

Aktuálne

Schválené VL 5

Schválené VL 5

10.06.2022
MDV SR schválilo:
VL 5 Tunely
Účinnosť od: 10.6.2022
Schválené TP 099

Schválené TP 099

10.06.2022
MDV SR schválilo:
TP 099 Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov
Účinnosť od: 10.6.2022
Bezpečnosť cestnej premávky 2022

Bezpečnosť cestnej premávky 2022

04.05.2022
V dňoch 12. - 14. septembra 2022 sa v hoteli Grand Jasná**** v Nízkych Tatrách bude konať pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť cestnej premávky - „BECEP 2022“.

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora