SSC>Kariéra
Prejsť na navigáciu

Pracovné príležitosti

 

Hlavný odborný zamestnanec správy a prevádzky ciest I. tried
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú

Pracovná náplň:

 1. Spravovanie majetku pozemných komunikácií vo zverenom obvode.
 2. Dodávateľsky zabezpečuje vykonávanie činností, ktorých cieľom je zachovanie, obnova alebo zvyšovanie hodnoty ciest I. triedy a ich bezpečná prevádzkyschopnosť
 3. Na základe údajov z hlavných prehliadok ciest pripravuje podklady pre plán údržby ciest I. triedy
 4. Spolupracuje na návrhu operačného plánu zimnej údržby ciest I. triedy a jeho schvaľovaní
 5. Objednáva údržbu ciest I. triedy u jednotlivých zhotoviteľov
 6. Kontroluje dodržiavanie plánu údržby ciest I. triedy
 7. Zabezpečuje a kontroluje činnosť dispečersko-spravodajskej služby a OPZS
 8. Spolupracuje na príprave zmlúv na údržbu ciest I. triedy
 9. Pripravuje podklady na výber zhotoviteľov údržbových prác na cestách I. triedy
 10. Kontroluje faktúry a čerpanie od zhotoviteľov údržbových prác
 11. Zabezpečuje podklady pre orgány činné v trestnom konaní v prípade krádeže alebo poškodenia vybavenia ciest I. triedy a pri dopravných nehodách
 12. Pripravuje podklady a zúčastňuje sa pracovného rokovania s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri riešení problematiky správy a údržby ciest I. triedy
 13. Zodpovedá za prevádzkovú spôsobilosť ciest I. triedy
 14. Zodpovedá za včasné objednanie a odstraňovanie prekážok a závad v zjazdnosti
 15. Kontroluje funkčnosť a zabezpečuje opravy automatických sčítačov dopravy a ukazovateľov teplôt na cestách I. triedy
 16. Zúčastňuje sa na výrobných výboroch v rámci prípravy a na kontrolných dňoch realizácie pri činnostiach súvisiacich s činnosťou pri resp. na cestách I. triedy
Kvalifikačné požiadavky:

vysokoškolské II. stupňa,
stavebného smeru

Jazykové znalosti:

Anglický jazyk – mierne pokročilý

Prax:

5 rokov

Osobnostné predpoklady:
 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office, internet
 • samostatnosť, zodpovednosť, lojalita, dôslednosť, flexibilita, zmysel pre načasovanie a koordináciu,
 • inovatívny prístup, ochota popracovať na sebe, spoľahlivosť pri pracovnom nasadení,
 • analytické a strategické myslenie, dobré komunikačné zručnosti a zmysel pre tímovú prácu.

Microsoft Outlook - expert
Microsoft Excel - expert
Microsoft Word - expert
Vodičský preukaz B

Výhody:

Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkame.
Pridelené služobné osobné vozidlo a mobil.
Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.

Platové podmienky:

1250,-.EUR/mesiac

Uvedená mzda sa vzťahuje na kandidáta zodpovedajúceho stanoveným kritériám.

Miesto výkonu práce:

IVSC Bratislava, pracovisko Levice

Termín nástupu: 16.09.2021

Informácie o výberovom konaní:

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.

V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Kontakt:
Kontaktná osoba: Danka Kovačičová
E-mail: danka.kovacicova@ssc.sk

Stručná charakteristika organizácie:

Slovenská správa ciest je samostatná rozpočtová organizácia zriadená 1.1.1996 Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (právny nástupca Ministerstvo dopravy a výstavby SR).

Hlavné odborné činnosti organizácie sú zamerané na Investičnú prípravu a výstavbu ciest I. triedy, ich správu a údržbu, centrálnu technickú evidenciu ciest, hospodárenie s vozovkami, mostami, váženie vozidiel, dopravné inžinierstvo, bezpečnosť cestnej premávky, technická normalizácia a technické predpisy rezortu dopravy a prevádzka centrálneho dispečingu dopravnej spravodajskej služby

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov emailom na vyššie uvedený kontakt. Odpovedať budeme iba uchádzačom, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a budú pozvaní na osobný pohovor. Uchádzač absolvuje test z oblasti zákona o verejnom obstarávaní.


Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

 

Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov [DOCX, 12 kB]

 

Aktualizované: 18.08.2021

Publikované: 27.11.2008

Aktuálne

Schválené dodatok č.1/2021 k TP 064

Schválené dodatok č.1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
Dodatok č. 1/2021 k TP 064
Účinnosť od: 25.09.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021
Schválené TP 051, 052, Dodatok č. 1 k TP 082

Schválené TP 051, 052, Dodatok č. 1 k TP 082

01.06.2021
MDV SR schválilo:
TP 051 Použitie, kvalita a systém hodnotenia protihlukových stien
TP 052 Návrh a posúdenie protihlukových opatrení pre cestné komunikácie
Dodatok č. 1 k TP 082

Účinnosť od: 01.06.2021

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora