SSC>Kariéra
Prejsť na navigáciu

Pracovné príležitosti

 

ODBORNÝ ZAMESTNANEC CESTNEJ DATABANKY
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú - zastupovanie počas RD

Pracovná náplň:

Metodické usmerňovanie vykonávania zberu a spracúvania dát cestnej databanky.
 • určovanie a posudzovanie trás na prepravu nadmerných (nad 60 t) a nadrozmerných nákladov po pozemných komunikáciách SR, ako súčasti agendy zvláštneho užívania pozemných komunikácií; vyjadrovanie sa k trasám pre prepravy nadmerných nákladov od 40 t do 60 t vrátane, navrhnutých prepravnými spoločnosťami,
 • vyhodnocovanie dát o prepravných trasách na cestnej sieti SR v rámci informačného systému modelu cestnej siete (ďalej len „IS MCS“),
 • metodické usmerňovanie v oblasti zabezpečovania a vykonávania prepráv nadmerných a nadrozmerných nákladov a využívania údajov IS MCS,
 • vedenie evidencie a štatistické vyhodnotenie uskutočnených prepráv nadmerných a nadrozmerných nákladov,
 • spracovanie údajov centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií SR (ďalej len „CTEPK“) do podoby vhodnej na ďalšie využitie údajov,
Kvalifikačné predpoklady: min. ÚS vzdelanie alebo VŠ 1. stupňa technického smeru, zameranie na cestnú dopravu, resp. cestné dopravné stavby
Prax: Prax vítaná, ale nevyžaduje sa
Osobnostné predpoklady:
 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office, ArcGIS výhodou,
 • iniciatívny, samostatný a tvorivý prístup k práci;
 • zodpovednosť, dôslednosť a vysoké pracovné nasadenie;
 • občianska a morálna bezúhonnosť;
 • znalosť anglického jazyka vítaná;
Výhody:
 • možnosť profesionálneho a odborného rastu;
 • tvorivé tímové pracovné prostredie;
 • pružná pracovná doba;
 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce;
 • stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN;
 • každé dva mesiace 1 deň voľna na regeneráciu pracovnej sily.

Platové podmienky:

v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Nástupný funkčný plat pre kvalifikačné predpoklady ÚS je cca od 700 € (bez praxe), s praxou cca od 800 €.

Miesto výkonu práce:

Bratislava
Termín nástupu: dohodou
Kontakt:
Ing. Alica Szebényiová, CSc.
mobil: 0903 284 340
e-mail: alica.szebenyiova@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

Bratislava, 22.11.2019

 


 

Remeselník
Druh pracovného pomeru:

polovičný pracovný úväzok na dobu neurčitú

Pracovná náplň:

 • zabezpečovanie prevádzkyschopnosti a vyhovujúceho stavu budovy, resp. zvereného objektu;
 • vykonávanie preventívnej údržby budovy a zariadení;
 • opravovanie a vymieňanie poškodených častí vybavenia budovy, drobné elektrotechnické zásahy a montáže (nábytok, sanita, kľučky, zámky, batérie, zásuvky, vypínače, žiarovky, žiarivky, poistky, rozvádzače a pod.);
 • vykonávanie drobných stavebných úprav;
 • vykonávanie letnej a zimnej údržby na priľahlých firemných plochách;
Kvalifikačné predpoklady:

úplné stredné odborné – maturita, alebo stredné odborné – výučný list,

v technickom odbore (stavbár, elektrikár, strojár),

vítaná odborná spôsobilosť v zmysle vyhlášky 508/2009 Z. z.§ 22;

Prax:

vhodné aj pre začiatočníka

Osobnostné predpoklady:
 • manuálna zručnosť,
 • samostatnosť, dôslednosť, precíznosť,
 • zmysel pre povinnosti a zodpovednosť,
 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office - Excel, Word, internet
 • vodičský preukaz skupiny “ B “ vítaný,
 • občianska a morálna bezúhonnosť;
Výhody:
 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • voľno na regeneráciu pracovných síl

Ostatné požiadavky:

vhodné aj pre študenta popri štúdiu
uvítame aj staršieho, fyzicky zdatného uchádzača (dôchodcu);

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Nástupný funkčný plat je pri polovičnom pracovnom pomere 350 € - 400 €,
v závislosti od dĺžky odbornej praxe;

Miesto výkonu práce:

Bratislava
Termín nástupu: ihneď, resp. podľa dohody
Kontakt:
Ing. Ján Kadlečík        
mobil: 0903 402346
Tel. č.: 02/502 55 270        
email: jan.kadlecik@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

Bratislava, 04.09.2019

 HLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC CESTNEJ DATABANKY
Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú

Pracovná náplň:

Metodické usmerňovanie vykonávania zberu a spracúvania dát cestnej databanky.

 • vykonáva bezpečnú a účelnú prevádzku prideleného služobného meracieho vozidla a meracích zariadení;
 • vykonáva priamy zber priestorových údajov v rozsahu cestných komunikácií pomocou rôznych technológií (GPS, mobilný mapovací systém, ...);
 • vykonáva kontrolu kvality prác a kontrolu správnosti údajov získaných zberom a spracovaním;
 • spracováva dáta získané zberom do centrálnej technickej evidencie cestných komunikácií prostredníctvom informačných technológií;
 • zabezpečuje údržbu, kalibráciu a opravu meracieho vozidla;
 • zabezpečuje potrebné podklady a podmienky na výkon zberu údajov s vlastníkmi a správcami cestných komunikácií;
 • poskytuje súčinnosť a prípravu podkladov pre zabezpečenie rozvoja meracej techniky pre potreby výkonu technickej evidencie ciest.

Kvalifikačné predpoklady:

min. ÚS vzdelanie alebo VŠ 1. stupňa technického smeru, vítané VŠ 2. stupňa, zameranie na geodéziu, geoinformatiku, cestné dopravné stavby, prípadne dopravu alebo strojárstvo.
Prax:
Prax vítaná, ale nevyžaduje sa

Osobnostné predpoklady:

 • vodičské oprávnenie skupiny „B“;
 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office, znalosť Microstation, TerraSolid a ArcGIS výhodou,
 • iniciatívny, samostatný a tvorivý prístup k práci;
 • zodpovednosť, dôslednosť a vysoké pracovné nasadenie;
 • občianska a morálna bezúhonnosť;
 • znalosť anglického jazyka vítaná;
Výhody:
 • možnosť profesionálneho a odborného rastu;
 • tvorivé tímové pracovné prostredie;
 • pružná pracovná doba;
 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce;
 • stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN;
 • každé dva mesiace 1 deň voľna na regeneráciu pracovnej sily.

Platové podmienky:

v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Nástupný funkčný plat je cca od 800 € (bez praxe), s praxou cca od 900 €.

Miesto výkonu práce:

Bratislava, v rámci služobných ciest celé územie Slovenska

Termín nástupu:

dohodou

Kontakt:
Ing. Alica Szebényiová, CSc.
mobil: 0903 284 340
e-mail: alica.szebenyiova@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

Bratislava, 01.08.2019

 


 

HLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC DOPRAVNO-ÚZEMNÉHO ROZVOJA
Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer na voľné pracovné miesto

Pracovná náplň:

 • spracúvanie odborných stanovísk z hľadiska ochrany záujmov SSC a koncepcie rozvoja cestnej siete,
 • spracúvanie návrhov, zámerov rozvoja cestnej siete,
 • posudzovanie územno-plánovacej a projektovej dokumentácie

Kvalifikačné predpoklady:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa, zameranie na dopravné stavby, alebo dopravné inžinierstvo,
 • výhodou je prax v projekcii dopravných stavieb,
 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office, internet,
 • samostatnosť,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
Prax:

prax nie je podmienkou

Osobnostné predpoklady:

 • manuálna zručnosť,
 • samostatnosť, dôslednosť, precíznosť,
 • zmysel pre povinnosti a zodpovednosť,
 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office - Excel, Word, internet
 • vodičský preukaz skupiny “ B “ vítaný,
 • občianska a morálna bezúhonnosť
Výhody:
 • pružná pracovná doba,
 • možnosť profesionálneho rastu

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
nástupný funkčný plat pre absolventa cca 820 €, pre uchádzača s praxou cca 950 € v závislosti od dĺžky odbornej praxe

Miesto výkonu práce:

Bratislava.

Termín nástupu:

ihneď

Kontakt:
Ing. Soňa Draganovská
sona.draganovska@ssc.sk, tel. 02/50 255 501

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

Bratislava, 23.07.2019

 HLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC CESTNEJ DATABANKY
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú

Pracovná náplň:

Budovanie a prevádzka celoštátneho informačného systému cestného hospodárstva v oblasti cestnej databanky ako súčasti geografického informačného systému a zabezpečovanie odborných činností pri centrálnom spracúvaní údajov pre celoštátny informačný systém cestného hospodárstva.

 • spracováva údaje centrálnej technickej evidencie v rozsahu cestných komunikácií (CTECK), ktoré sú v kompetencii oddelenia prostredníctvom informačných technológií;
 • príprava meraní mobilným mapovacím systémom (3D laserové skenovanie);
 • vykonáva priamy zber priestorových údajov mobilným mapovacím systémom;
 • spracováva a vektorizuje priestorové dáta z mobilného mapovacieho systému;
 • poskytuje súčinnosť pri zabezpečovaní rozvoja meracej techniky pre potreby výkonu zberu údajov CTECK;
 • poskytuje súčinnosť pre zabezpečenie prevádzky a rozvoja softvérových aplikácií určených na podporu činnosti oddelenia;
 • vykonáva kontrolu kvality prác a kontrolu správnosti údajov v kompetencii oddelenia;
 • vykonáva prezentáciu výsledkov činnosti oddelenia;
 • v spolupráci s oddelením tvorby výstupov a externých služieb databanky zabezpečuje využitie údajov v kompetencii oddelenia pre potreby interných a externých používateľov.
Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie II. stupňa technického smeru, zameranie na geodéziu, prípadne geoinformatiku
Prax: Prax vítaná, ale nevyžaduje sa

Osobnostné predpoklady:
 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office, znalosť Microstation, TerraSolid a ArcGIS výhodou,
 • iniciatívny, samostatný a tvorivý prístup k práci;
 • dôslednosť a vysoké pracovné nasadenie;
 • občianska a morálna bezúhonnosť;
 • znalosť anglického jazyka vítaná;
 • vodičské oprávnenie skupiny „B“ vítané.

Výhody:
 • možnosť profesionálneho a odborného rastu;
 • tvorivé tímové pracovné prostredie;
 • pružná pracovná doba;
 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce;
 • stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN;
 • každé dva mesiace 1 deň voľna na regeneráciu pracovnej sily.

Platové podmienky:

v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Nástupný funkčný plat je cca od 800 € (bez praxe), s praxou cca od 900 €.

Miesto výkonu práce:

Bratislava
Termín nástupu: 01.09.2019
Kontakt:
Ing. Alica Szebényiová, CSc.
mobil: 0903 284 340
e-mail: alica.szebenyiova@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

Bratislava 23.07.2019 

 ODBORNÝ ZAMESTNANEC PRE ČERPANIE Z FONDOV EÚ
Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú

Pracovná náplň:

analytická činnosť a príprava návrhov na rozhodovanie o čerpaní finančných prostriedkov z predvstupových nástrojov Európskej únie alebo z verejných zdrojov a zo štrukturálnych nástrojov Európskej únie

Kvalifikačné predpoklady:

VŠ II. stupňa,
ekonomického smeru, alebo technické vzdelanie stavebného smeru so zameraním na ekonomiku
Prax:

nevyžaduje sa

Jazykové znalosti:

anglický jazyk - aktívne

Osobnostné predpoklady:

samostatnosť, dôslednosť, precíznosť,
zmysel pre povinnosti a zodpovednosť,
občianska a morálna bezúhonnosť

Výhody:
pružná pracovná doba,
dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN,
voľno na regeneráciu pracovnej sily.

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
nástupný funkčný plat pre absolventa od 750 €,
pre uchádzača s praxou od 850 € v závislosti od dĺžky odbornej praxe.

Miesto výkonu práce:

Bratislava

Termín nástupu:

ihneď

Kontakt:
Ing. Katarína Dúcka, tel. 02/502 55 344,
email: katarina.ducka@ssc.sk
Ing. Henrieta Gruberová, tel. 02/502 55 494
email: henrieta.gruberova@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

Bratislava 10.01.2019

 HLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC PRE HOSPODÁRENIE S VOZOVKAMI
Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú

Pracovná náplň:

 • hospodárenie s vozovkami: vyhodnocovanie údajov z diagnostiky vozoviek, príprava podkladov pre rehabilitáciu (opravy) vozoviek;
 • technicko-ekonomické vyhodnotenie úsekov ciest navrhovaných na rehabilitáciu, model HDM-4;
 • spracúvanie podkladov a údajov potrebných pre prevádzku systému hospodárenia s vozovkami;
 • koordinácia spolupráce so správcami ciest a diaľnic pri prevádzkovaní systému hospodárenia s vozovkami;
 • pripomienkovanie a spolupráca pri tvorbe technických predpisov rezortu pre oblasť hospodárenia s vozovkami.

Kvalifikačné predpoklady:

VŠ vzdelanie II. stupňa technického smeru, odbor cestné staviteľstvo; prednosť majú uchádzači so stavebným vzdelaním a zameraním na cestné a dopravné staviteľstvo.

Prax:

absolvent VŠ s príslušným odborným vzdelaním a ovládaním potrebnej základnej terminológie.

Osobnostné predpoklady:

 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office, databázových programov, práca v systéme ArcGIS výhodou,
 • iniciatívny, samostatný a tvorivý prístup k práci;
 • dôslednosť a vysoké pracovné nasadenie;
 • komunikatívnosť;
 • občianska a morálna bezúhonnosť;
 • znalosť anglického jazyka vítaná;
 • vodičské oprávnenie skupiny „B“ vítané.
Výhody:
 • možnosť profesionálneho a odborného rastu;
 • pružná pracovná doba;
 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce;
 • stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN;
 • každý štvrťrok 1 deň voľna na regeneráciu pracovnej sily.

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
nástupný funkčný plat pre absolventa cca 820 €, pre uchádzača s praxou cca 950 € v závislosti od dĺžky odbornej praxe

Miesto výkonu práce:

Bratislava
Termín nástupu: ihneď
Kontakt:

Ing. Zsolt Benkó,
tel. 02/502 55 219
email: zsolt.benko@ssc.sk

 

Ing. Daniela Čanigová
tel. 02/502 55 523
email: daniela.canigova@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

13.11.2018

 


 

HLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC PRÍPRAVY STAVIEB
Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú

Pracovná náplň:

 • Komplexne zabezpečuje celého procesu investičnej prípravy ciest I. triedy v súčinnosti s úsekom pre riadenie investícií a správu
 • Zabezpečuje prípravu, návrhu plánov novostavieb, modernizácií a rekonštrukcií ciest I. triedy,
 • Zabezpečuje všetky podklady potrebné na vydanie územných rozhodnutí potrebných na ich vydanie, o umiestnení stavby ciest a stavebných povolení vrátane majetkoprávnych podkladov pre stavby ciest
 • Podľa metodických pokynov riaditeľa pre riadenie investícií a správu zabezpečuje celý proces investičnej prípravy stavieb ciest I. triedy,
 • Pripravuje podklady a spracúva krátkodobé a dlhodobé plány výstavby cestných a mostných stavieb
 • Spracovanie dokumentov súvisiacich s realizáciou zákazky, uzatvorením a plnením zmluvy

Kvalifikačné predpoklady:

VŠ vzdelanie II. stupňa, vzdelanie technického smeru, stavebná fakulta

Prax:

minimálne 5 rokov v danej oblasti pracovné miesto nie je vhodné pre absolventa.

Osobnostné predpoklady:

 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office (Excel, Word, Outlook), internet
 • samostatnosť, dôslednosť, precíznosť,
 • zmysel pre povinnosti a zodpovednosť,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 •  vodičský preukaz skupiny “ B “ vítaný.

Výhody:
 • pružná pracovná doba,
 • dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN,
 • voľno na regeneráciu pracovnej sily.

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, cca 1000 – 1200 € v závislosti od dĺžky odbornej praxe.

Miesto výkonu práce:

Bratislava

Termín nástupu:

ihneď

Kontakt:
Ing. Dana Neckárová,
email: dana.neckarova@ssc.sk

V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

Bratislava, 13.11.2018

 

Aktualizované: 22.11.2019

Publikované: 27.11.2008

Aktuálne

Schválené TP 061

Schválené TP 061

20.12.2019
MDV SR schválilo TP 061
TP 061 Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II. a III. triedy
Účinnosť od: 20.12.2019
Schválené TKP 6, TKP 7, TKP 38

Schválené TKP 6, TKP 7, TKP 38

20.12.2019
MDV SR schválilo TKP 6, TKP 7, TKP 38
TKP 6 Hutnené asfaltové zmesi
TKP 7 Liaty asfalt
TKP 38 Asfaltové zmesi s vysokým modulom tuhosti

Účinnosť od: 20.12.2019
Schválené KLMP 1/2019

Schválené KLMP 1/2019

20.12.2019
MDV SR schválilo KLMP 1/2019
KLMP 1/2019 Katalógové listy mostných prefabrikátov
Účinnosť od: 20.12.2019

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora