SSC>Kariéra
Prejsť na navigáciu

Pracovné príležitosti

 

Vedúci odboru informatiky
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Pracovná náplň:

 • Koordinuje projektové činnosti, analytická a metodická činnosť pri realizácii projektov
 • Riadi, kontroluje a zodpovedá za činnosti odboru správy a rozvoja IT a IS.
 • Posudzuje a navrhuje riešenia na zmluvné, finančné, projektové a ostatné zabezpečenie efektívnych a v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi vykonaných zmien v oblasti IT.
 • Zabezpečuje vykonávanie preventívnych, operatívnych činností pre fungovanie kontinuálnej a bezporuchovej prevádzky ICT.
 • Sleduje platnosť licencií a podpôr SW (operačný a odborný) HW pre ICT
 • Zabezpečuje centrálne auditovanie prevádzky užívateľov PC a navrhuje opatrenia pre efektívne využívanie na prácu pre Slovenskú správu ciest.
 • Zabezpečuje kontakty s IT odbornými špecialistami dodávateľa Slovenskej správy ciest, konzultuje riešenia pre odstránenie ICT porúch a problémov.

Zamestnanecké benefity:

Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkame.

Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.

Kvalifikačné požiadavky:

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore:

technické, informačné technológie

Jazykové znalosti:

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Vodičský preukaz
B
Ostatné znalosti:

Microsoft Word - Pokročilý

Microsoft Excel - Pokročilý

Prax:

5

Prax na pozícii/v oblasti

5
Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • samostatnosť, zodpovednosť, lojalita, dôslednosť, flexibilita, zmysel pre načasovanie a koordináciu,
 • inovatívny prístup, spoľahlivosť pri pracovnom nasadení,
 • analytické a strategické myslenie, dobré komunikačné zručnosti a zmysel pre tímovú prácu

Platové podmienky: 2000,- EUR/mesiac

Miesto výkonu práce: Bratislava
Termín nástupu: 01.10.2022 – dohodou

Informácie o výberovom konaní:

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.

V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom

Svoje odborné štruktúrované životopisy nám zasielajte v slovenskom jazyku.

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme iba vybratých uchádzačov spĺňajúcich požiadavky.

 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 30.09.2022

Kontakt:
Kontaktná osoba:
Mgr. Romana Alexandrová
romana.alexandrova@ssc.sk

https://www.profesia.sk/send_cv.php?offer_id=4416998&inc_stat=1

Stručná charakteristika organizácie:

Slovenská správa ciest je samostatná rozpočtová organizácia zriadená 1.1.1996 Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (právny nástupca Ministerstvo dopravy a výstavby SR).

Hlavné odborné činnosti organizácie sú zamerané na Investičnú prípravu a výstavbu ciest I. triedy, ich správu a údržbu, centrálnu technickú evidenciu ciest, hospodárenie s vozovkami, mostami, váženie vozidiel, dopravné inžinierstvo, bezpečnosť cestnej premávky, technická normalizácia a technické predpisy rezortu dopravy a prevádzka centrálneho dispečingu dopravnej spravodajskej služby

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov [DOCX, 12 kB]

 Hlavný odborný zamestnanec verejného obstarávania – vedúci oddelenia
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Pracovná náplň:

 • komplexne zabezpečuje procesnú stránku organizovania jednotlivých metód verejného obstarávania s rozhodujúcim vplyvom na výsledok s nasledovnými činnosťami
 • metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje svojich priamych podriadených v činnostiach súvisiacich s verejným obstarávaní
 • zodpovedá za prípravu zadávania jednotlivých zákaziek (zákazka s nízkou hodnotou, podlimitná, nadlimitná zákazka)
 • zabezpečuje prípravu prehľadov, analýz, výstupov so zákaziek, ktoré koordinuje v rámci svojej pôsobnosti na oddelení verejného obstarávania
 • participuje na príprave plánu verejného obstarávania
 • participuje na vypracovaní metodických pokynov a úprave smernice o verejnom obstarávaní
 • spolupracuje s ostatnými oddeleniami pri zabezpečovaní podkladov v prípravnej fáze verejného obstarávania
 • zodpovedá a riadi prípravu výziev, oznámení a súťažných podkladov
 • zabezpečuje vyhodnotenie splnenia podmienok účasti postupov vo verejnom obstarávaní
 • zabezpečuje posúdenia a komisionálne vyhodnotenie predložených ponúk
 • zabezpečuje oznámenia výsledkov postupu verejného obstarávania
 • vybavuje agendu týkajúcu sa revíznych postupov vo verejnom obstarávaní
 • spracováva dokumenty súvisiace s realizáciou predmetu zákazky

Zamestnanecké benefity:

Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkame.

Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.

Kvalifikačné požiadavky:

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore:

právny, ekonomický

Jazykové znalosti:

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Vodičský preukaz
B
Ostatné znalosti:

Microsoft Word - Pokročilý

Microsoft Excel - Pokročilý


Prax:

5

Prax na pozícii/v oblasti

3
Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • užívateľská znalosť PC Microsoft Office, internet

 • samostatnosť, zodpovednosť, lojalita, dôslednosť, flexibilita, zmysel pre načasovanie a koordináciu,
 • inovatívny prístup, ochota popracovať na sebe, spoľahlivosť pri pracovnom nasadení,
 • analytické a strategické myslenie, dobré komunikačné zručnosti a zmysel pre tímovú prácu.

 • Platové podmienky:
2000,- EUR/mesiac

Miesto výkonu práce: Bratislava
Termín nástupu: 15.09.2022 – dohodou

Informácie o výberovom konaní:

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.

V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom

Svoje odborné štruktúrované životopisy nám zasielajte v slovenskom jazyku.

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme iba vybratých uchádzačov spĺňajúcich požiadavky.

 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 31.08.2022

Kontakt:
Kontaktná osoba:
Mgr. Romana Alexandrová
romana.alexandrova@ssc.sk

https://www.profesia.sk/send_cv.php?offer_id=4399396&inc_stat=1

Stručná charakteristika organizácie:

Slovenská správa ciest je samostatná rozpočtová organizácia zriadená 1.1.1996 Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (právny nástupca Ministerstvo dopravy a výstavby SR).

Hlavné odborné činnosti organizácie sú zamerané na Investičnú prípravu a výstavbu ciest I. triedy, ich správu a údržbu, centrálnu technickú evidenciu ciest, hospodárenie s vozovkami, mostami, váženie vozidiel, dopravné inžinierstvo, bezpečnosť cestnej premávky, technická normalizácia a technické predpisy rezortu dopravy a prevádzka centrálneho dispečingu dopravnej spravodajskej služby

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov [DOCX, 12 kB]

 Hlavný odborný zamestnanec verejného obstarávania
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Pracovná náplň:

1. Zodpovedá za procesnú stránku verejného obstarávania, prípravu a priebeh obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2. Koncepčné a koordinačné zabezpečovanie súťažných podkladov s rozhodujúcim vplyvom na výsledok procesu verejného obstarávania zamestnancom.

3. Vedie zmluvnú agendu spojenú s verejným obstarávaním tých prác, tovarov a služieb, ktoré priamo vykonáva.

4. Metodicky riadi oddelenia verejného obstarávania zriadené ako samostatné organizačné zložky na IVSC.

5. Samostatne zabezpečuje činnosti súvisiace s procesom verejného obstarávania, vrátané vypracovávania súťažných podkladov v spolupráci s príslušnými organizačnými zložkami a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

6. Zabezpečuje súčinnosť pre spracovanie súťažných podkladov na základe predložených požiadaviek organizačných zložiek SSC, ktorých sa verejné obstarávanie dotýka.

7. Zabezpečuje vyhodnotenie splnenia podmienok účasti postupov vo verejnom obstarávaní.

8. Zabezpečuje posúdenie a komisionálne vyhodnotenie došlých ponúk.

9. Predpísaným spôsobom oznamuje výsledky postupov verejného obstarávania.

10. Vypracúva predpísanú dokumentáciu o priebehu a výsledkoch obstarávacieho procesu.

11. So zainteresovanými organizačnými zložkami konzultuje a posudzuje návrhy zmlúv, ktoré sú súčasťou podkladov verejného obstarávania.

12. V súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných organizačných noriem SSC generálnemu riaditeľovi predkladá na schválenie a uzavretie zmluvy, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania.

13. Participuje na vypracovávaní metodických pokynov a smerníc o verejnom obstarávaní.

14. Monitoruje záväzné právne akty Európskej únie a oznámenia používané vo verejnom obstarávaní a zverejňované Úradom pre úradné publikácie Európskych spoločenstiev (ďalej len „publikačný úrad“) a Úradu pre verejné obstarávanie SR.

15. Oboznamuje ostatné organizačné zložky o zmenách v predpisoch v Zbierke zákonov SR a v predpisoch v Úradnom vestníku Európskej únie a judikatúre, Vestníku ÚVO SR ak sa týkajú verejného obstarávania a predmetu činnosti SSC.

Zamestnanecké benefity:

Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Možnosť zakúpiť si kartu Multisport. Sedem dní dovolenky navyše, príspevok na DDS sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkame.

Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.

Kvalifikačné požiadavky:

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore:

špecialista verejného obstarávania, technické, stavebné

Jazykové znalosti:

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Vodičský preukaz
B
Ostatné znalosti:
Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý

Prax:

4

Prax na pozícii/v oblasti

4
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
 • Teoretické a praktické skúsenosti v oblasti verejného obstarávania,
 • Schopnosť pracovať samostatne a zároveň v kolektíve s vysokým pracovným nasadením,
 • Flexibilita,
 • Dôslednosť, precíznosť, spoľahlivosť, zmysel pre detail,
 • Proaktívny a zodpovedný prístup k práci,
 • Psychická odolnosť a schopnosť pracovať pod časovým stresom
Platové podmienky: 1700,- EUR/mesiac

Miesto výkonu práce: Bratislava
Termín nástupu: 01.05.2022 – dohodou

Informácie o výberovom konaní:

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 30.04.2022

Kontakt:
Kontaktná osoba:
Mgr. Romana Alexandrová
romana.alexandrova@ssc.sk

https://www.profesia.sk/send_cv.php?offer_id=4156918&inc_stat=3

Stručná charakteristika organizácie:

Slovenská správa ciest je samostatná rozpočtová organizácia zriadená 1.1.1996 Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (právny nástupca Ministerstvo dopravy a výstavby SR).

Hlavné odborné činnosti organizácie sú zamerané na Investičnú prípravu a výstavbu ciest I. triedy, ich správu a údržbu, centrálnu technickú evidenciu ciest, hospodárenie s vozovkami, mostami, váženie vozidiel, dopravné inžinierstvo, bezpečnosť cestnej premávky, technická normalizácia a technické predpisy rezortu dopravy a prevádzka centrálneho dispečingu dopravnej spravodajskej služby

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc

Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov [DOCX, 12 kB]

 

Aktualizované: 5.9.2022

Publikované: 27.11.2008

Aktuálne

Bezpečnosť cestnej premávky 2022

Bezpečnosť cestnej premávky 2022

27.09.2022

V dňoch 12.09.2022 – 14.09.2022 sa už po šestnásty krát konala, tak ako aj po minulé roky pod záštitou ministra dopravy a výstavby (MDV) SR, konferencia s medzinárodnou účasťou „Bezpečnosť cestnej premávky „BECEP 2022“.

Schválene dodatok 1 k TKP 26, dodatok 1 ku KLAZ 1/2019

Schválene dodatok 1 k TKP 26, dodatok 1 ku KLAZ 1/2019

25.07.2022
MDV SR schválilo:
Dodatok č. 1/2022 k TKP 26
Dodatok č. 1/2022 ku KLAZ 1/2019
Účinnosť od: 20.07.2022
Schválené TP 039

Schválené TP 039

01.07.2022
MDV SR schválilo:
TP 039 Používanie posypových materiálov na zimnú údržbu pozemných komunikácií
Účinnosť od: 01.07.2022

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora