Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty – EU fondy>Projekty OPII>Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce, 2. fáza
Prejsť na navigáciu

Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce, 2. fáza

logo_mdvr_opii

Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce, 2. fáza
Prijímateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava
Miesto realizácie projektu: PO kraj – okres Svidník
Výška poskytnutého NFP [€]: 8 557 299,80

Popis projektu:

Cieľom rekonštrukcie cesty I/73, je zvýšenie technickej úrovne cestnej siete SR v tejto lokalite, a tým predovšetkým zvýšenie cestovnej rýchlosti, bezpečnosti jej užívateľov, a v neposlednom rade aj zlepšenie životného prostredia obyvateľov v blízkosti dotknutej cestnej siete.

Účelom stavby je rekonštrukcia krytu existujúcej cesty I/73, kde bude nahradená súčasná cemento-betónová vozovka živičnou konštrukciou. V rámci rekonštrukcie cesty I/73 je potrebná úprava jestvujúcich križovatiek, vjazdov a výjazdov na priľahlé poľnohospodárske pozemky a poľné cesty a úprava mostných objektov.

Existujúce spevnenie krajníc asfaltom bude odfrézované. Asfalt je navrhnutý na recykláciu, ktorý sa spätne použije na stavbe pri zriadení zjazdov na súbežnú poľnú cestu a pod. Prepojenie a dopravná obsluha územia realizovaná po ceste I/73 umožňuje spojenie obcí a miest okresu Svidník s pokračovaním na hraničný prechod Vyšný Komárnik s Poľskou republikou. Kvalita tohto prepojenia výrazne ovplyvní rýchlosť rozvoja všetkých dotknutých sídiel. Význam zvýšenia bezpečnosti a kvality menovaného dopravného prepojenia posilňuje aj rastúca potreba skvalitniť dostupnosť všetkých regiónov Slovenska s cieľom vyrovnávať existujúce regionálne disparity.

Predmetný úsek cesty I/73 je vymedzený obcami Šarišský Štiavnik a Vyšný Komárnik (extravilán), podľa pasportu cesty od staničenia 27,285 km (začiatok úseku) do 56,609 km (koniec úseku).

V zmysle projektovej dokumentácie je celý úsek v dĺžke 23,287 km rozdelený na šesť častí.

1.    I/73 Šarišský Štiavnik – Horizont, km: 27,285 - 29,000 o dĺžke 1 715,00 m

2.    I/73 Horizont– Svidník, km: 29,000 – 37,786 o dĺžke 8 786,00 m

3.    I/73 Rázcestie Kapišová – Ladomirová,km: 43,822 - 47,935 o dĺžke 4 113,00 m

4.    I/73 Ladomirova – Hunkovce km: 47,935 - 48,487 o dĺžke 552,00 m

5.    I/73 Hunkovce – zosuv, km: 48,487 - 48,811 o dĺžke 324,00 m

6.    I/73 Hunkovce – Vyšný Komárnikkm: 48,811 - 56,609 o dĺžke 7 798,00 m

Projekt je pokračovaním I. fázy realizovanej z OPD 2007 - 2013.

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, mostI/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, mostI/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, mostI/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most
 

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Zoznam národných projektov OPII https://www.opii.gov.sk/download/b/zoznam_narodnych_projektov_opii_5_9_rozsireny.pdf
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

Aktualizované: 17.1.2023

Publikované: 27.1.2017

Aktuálne

Workshop 2024

Workshop 2024

23.02.2024
Slovenská správa ciest, Úsek technického rozvoja – Odbor Cestnej databanky a Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou organizuje v dňoch 18. 03. 2024 až 22. 03. 2024 ďalšie pracovné stretnutie so správcami cestných komunikácií.
Schválené TP 059, TP 104

Schválené TP 059, TP 104

12.01.2024
MD SR schválilo:
TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov
TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok
Účinnosť od: 01.01.2024
Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

12.01.2024
MD SR schválilo:
Dodatok č. 1/2023 k TKP 15
Účinnosť od: 10.12.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora