Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SSC>Činnosti>Rozvoj cestnej siete>Hospodárenie s mostami>Výber technických predpisov rezortu pre hospodárenie s mostami
Prejsť na navigáciu

Výber technických predpisov rezortu pre hospodárenie s mostami

Nasledujúci prehľad je výberom z aktuálnych zoznamov technických predpisov rezortu (TPR), ktoré sú zverejnené na webovom sídle Slovenskej správy ciest.

Tieto vybrané predpisy priamo súvisia s výkonom činností systému hospodárenia s mostami alebo vymedzujú pravidlá pri výstavbe, prevádzke a opravách cestných mostov. Niekoľko ďalších TPR sa v rôznej miere dotýka mostnej problematiky, napríklad technické podmienky pre záchytné bezpečnostné zariadenia, ktoré nie sú v nasledujúcom zozname Technických podmienok uvedené. Je potrebné venovať pozornosť všetkým schváleným TPR.

 

Výber technických predpisov rezortu pre hospodárenie s mostami [PDF, 107 kB]

 

Technické podmienky (TP) - technické postupy, usmernenia a zásady, ktoré sa súbežne spracúvajú, dopĺňajú a revidujú v súlade s meniacou sa sústavou STN

 

Označenie TP Názov TP
TP 001 Asfaltové mostné závery [PDF, 529 kB]
TP 003 Prognózovanie vplyvu porúch na zaťažiteľnosť mostov a stanovenie zostatkovej životnosti mostov [PDF, 312 kB]
TP 006
Hodnotenie statických dôsledkov porúch mostov z prefabrikovaných nosníkov „Vloššák“  (zrušené 1.12.2022)
TP 008 Podpovrchové mostné závery [PDF, 436 kB]
TP 026 Sekundárna ochrana betónových konštrukcií [PDF, 345 kB]
TP 027 Navrhovanie zosilnenia betónových mostov [PDF, 417 kB]
TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov [PDF, 1,4 MB]
+ Príloha č. 1 Zadávací list diagnostiky [XLSX, 19 kB]
TP 060 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty [PDF, 443 kB]
Dodatok č. 1 [PDF, 579 kB]
TP 061 Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II., a III. triedy [PDF, 16 MB]
TP 062 Špeciálna úprava povrchu betónovej mostovky pod izolačnou vrstvou. Kotviaci impregnačný náter a zapečaťujúca vrstva [PDF, 427 kB]
TP 063

Odvodnenie mostov na pozemných komunikáciách [PDF, 2,3 MB]

TP 068 Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov [PDF, 696 kB]
Dodatok č. 1 [PDF, 164 kB]
TP 075 Evidencia cestných mostov a lávok [PDF, 1,2 MB]
TP 076 Monitorovanie cestných mostov [PDF, 413 kB]
TP 077 Systém hospodárenia s mostami [PDF, 709 kB]
Dodatok č. 1 [PDF, 1,5 MB]
TP 081 Základné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludných prúdov na mostné objekty pozemných komunikácií [PDF, 1,2 MB]
TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok [PDF, 3,7 MB]
TP 111
Technická evidencia, prehliadky, údržba a opravy priepustov [PDF, 490 kB]
TP 113
Prechodové oblasti cestných a diaľničných mostov [PDF, 2,5 MB] 

Technicko - kvalitatívne podmienky (TKP) - na výstavbu, príp. na opravu ciest, mostov, tunelov, iných cestných objektov a cestného vybavenia

Označenie Názov TKP
3 Priepusty [PDF, 930 kB]
10 Záchytné bezpečnostné zariadenia [PDF, 222 kB]
15 Betónové konštrukcie všeobecne [PDF, 650 kB]
Dodatok č. 1/2023 [PDF, 535 kB]    
16

Debnenie, lešenie a podperné skruže [PDF, 436 kB]

17

Výstuž do betónu [PDF, 549 kB]

18

Betón na konštrukcie [PDF, 628 kB] + Dodatok č. 1/2020 [PDF, 1,1 MB]

19

Predpäté betónové konštrukcie [PDF, 615 kB]

20

Oceľové konštrukcie mostov [PDF, 533 kB]

21

Ochrana oceľových konštrukcií proti korózii [PDF, 561 kB]

22

Izolačný systém vozovky na moste [PDF, 259 kB]

23 Mostné ložiská [PDF, 467 kB]
24 Mostné závery [PDF, 700 kB]
29 Protihlukové clony [PDF, 674 KB]

 


 

Katalógové listy (KL) - katalógy opráv ciest, mostov a tunelov, kameniva, hydraulických spojív a pod.

Označenie Názov Materiálových katalógových listov
KLMP 1/2019

Katalógové listy mostných prefabrikátov [ZIP, 9,4 MB]

KLVM 1/2010

Katalógové listy vozoviek na mostoch [PDF, 273 kB]

KLMZ 1/2011

Katalógové listy mostných záverov [PDF, 1,29 MB]

KLML 1/2011

Katalógové listy mostných ložísk [PDF, 967 kB]

KLK KB 1/2021
Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny [PDF, 1 MB]

 


 

Vzorové listy stavieb pozemných komunikácií (VL) - vzorové listy riešia overené stavebné detaily, opakovateľne využiteľné, ktoré sa pri výstavbe cestných komunikácií/mostov osvedčili a ktoré tvoria určitú štandardnú úroveň projektovej prípravy. Použitie VL nie je však povinné, v odôvodnených prípadoch sa môžu nahradiť aj osobitným návrhom projektanta, pokiaľ ho vie odborne zdôvodniť (napr. špecifickými podmienkami lokality stavby, použitím novších technických poznatkov overených napr. v zahraničí a pod.)

Označenie Názov Vzorových listov
VL 4
Mosty [PDF, 13 MB]
dodatok č. 1/2023 [PDF, 3,4 MB] 

 

Aktualizované: 4.3.2024

Publikované: 29.11.2016

Aktuálne

Schválené TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110

Schválené TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110

28.03.2024
MD SR schválilo:
TP 73 6101 Projektovanie diaľnic
TP 73 6102 Projektovanie ciest
TP 73 6110 Projektovanie miestnych ciest

Účinnosť od: 01.04.2024
TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110 sú súčasťou súboru STN 73 6100, STN 73 6101, STN 73 6102 a STN 73 6110.
Viac informácií nájdete na https://www.normoff.gov.sk/

 

Schválené dodatky k TP

Schválené dodatky k TP

01.03.2024
Dodatok č. 1/2024 k TP 060
Dodatok č. 1/2024 k
TP 077
Účinnosť od: 01.03.2024
Workshop 2024

Workshop 2024

23.02.2024
Slovenská správa ciest, Úsek technického rozvoja – Odbor Cestnej databanky a Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou organizuje v dňoch 18. 03. 2024 až 22. 03. 2024 ďalšie pracovné stretnutie so správcami cestných komunikácií.

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora