Prejsť na navigáciu

Štatistický prehľad

SSC prostredníctvom svojho zmluvného partnera realizuje výkon úradného merania nápravových zaťažení a celkovej hmotnosti vozidiel a jazdných súprav na cestách I. triedy. Vo vnútrozemí je výkon zabezpečovaný mobilnými pracoviskami a zabudované meracie systémy sa nachádzajú v lokalitách Krajná Poľana, Uľanka, Bučany, Mníchova Lehota, Ďulov Dvor, Dvory nad Žitavou, Plešivec a Pôtor.

Na hraničnom cestnom priechode, na vstupe a výstupe zo Schengenského priestoru vo Vyšnom Nemeckom je zabezpečené úradné merania v nepretržitom režime 24 hodín 365 dní v roku. 

Cieľom úradného merania je zistenie možného porušenia limitov stanovených platnou legislatívou, čo má negatívny dopad na životnosť, prevádzkyschopnosť vozoviek v správe SSC.

                          vazenie

 

Aktualizované: 27.1.2022

Publikované: 19.1.2011

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora