Prejsť na navigáciu

Nadlimitné zákazky


Hľadať Názov predmetu zákazky    Organizačná zložka   

Dátum pridania Názov predmetu zákazky Organizačná zložka Otváranie ponúk podľa §41 Informácie podľa § 49a Informácie podľa § 136 ods. 9 písm. a) - e) Informácia o výsledku VO Správa o zákazke § 21 ods.2 Iné informácie
19.01.2015 I/79 Trebišov – Veľaty rekonštrukcia 6331 Časť "Ostatné" Vysvetlenie SP
Súpis položiek II
C-Koordinačna sit
Zmena termínu podania ponúk do verejnej súťaže
Doplnenie SP č.2
Súpis položiek III
16.01.2015 Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I.tried v Prešovskom kraji 6331 Časť "Ostatné"
Časť "Kritériá"
písm. c) Vysvetlenie SP
15.01.2015 I/50 Košice Sečovská cesta – Ďurďošík TEN-T 6331 Časť "Ostatné" písm. c) Vysvetlenie SP
02.12.2014 Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I.tried v Košickom kraji 6331 Časť "Ostatné"
Časť "Kritériá"
písm. c)
písm. d)
písm. e)
Informácia Vysvetlenie SP
Vysvetlenie SP príloha
Aktualizovaný súpis položiek
Doplnenie SP
13.05.2014 I/77 Smilno – Svidník rekonštrukcia cesty Časť "Ostatné"
Časť "Kritériá"
písm. c)
písm. d)
písm. e)
Informácia Vysvetlenie PÚ č.1
Vysvetlenie SP č.1
Vysvetlenie a doplnenie SP č.2
09.04.2014 Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E 371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce 1120 Vysvetlenie PÚ č.1
18.02.2014 I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat 1120 Vysvetlenie PÚ č.1
Vysvetlenie PÚ č.2
Vysvetlenie PÚ č.3
Vysvetlenie PÚ č.4
Vysvetlenie PÚ č.5
Dôležitá informácia pre záujemcov
Oznámenie o dodatočných informáciách
18.02.2014 I/66 Brezno – obchvat, I. etapa 1120 Časť "Ostatné"
Časť "Kritériá"
Informácia Vysvetlenie PÚ č.1
Vysvetlenie PÚ č.2
Vysvetlenie PÚ č.3
Vysvetlenie PÚ č.4
Vysvetlenie PÚ č.5
info 6
Dôležitá informácia pre záujemcov
Oznámenie o dodatočných informáciách
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1
18.02.2014 I/66 Polomka – bodová závada 1120 Vysvetlenie PÚ č.1
Vysvetlenie PÚ č.2
Vysvetlenie PÚ č.3
Vysvetlenie PÚ č.4
Vysvetlenie PÚ č.5
Dôležitá informácia pre záujemcov
Oznámenie o dodatočných informáciách
20.12.2013 Servis a údržba lokalizačných kódov tabuliek TMC 1120 Súťažné podklady
Zmluva, RD
Správa
27.11.2013 I/50 Ružová Osada, rekonštrukcia Časť "Ostatné"
Časť "Kritériá"
Vysvetlenie PÚ č.1
08.11.2013 Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení – zvodidlá NH4 a EA koncovky 1120 Časť "Ostatné"
Časť "Kritériá"
Súťažné podklady písm. b)
písm. d)
Informácia Správa
26.07.2013 Činnosť stavebného dozoru pre stavbu Horný Zemplín rekonštrukcia, riešenie bezpečnosti cesty I/15 Sedliská – Holčíkovce Časť "Ostatné"
Časť "Kritériá"
písm. b) Informácia

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora