Prejsť na navigáciu

Projekty OPD

 logo_opd

„Investícia do Vašej budúcnosti“

Názov stavby Rok začatia
 výstavby
Rok ukončenia
výstavby
Predpokladané investičné výdavky [€]
I/50 Košice Sečovská cesta – Ďurďošík (TEN-T) 2015 2015 10 432 575,19
I/50 Ružová osada, rekonštrukcia 2015 2015 8 490 963,59
I/50 Trenčianske Mitice – zosuv v km 127,380 – 128,380 2015 2015 4 353 334,92
I/50 Zvolen, Pustý hrad - Neresnica, III. Etapa 2011 2014 10 257 801,83
I/59 Dolný Kubín - hranica okresu, pruh pre pomalé vozidlá 2011 2015 12 046 941,00
I/59 Dolný Kubín (Medzihradie - Kňažia) (TEN-T) 2015 2015 18 317 140,26
I/61 Trenčín – most 2011 2015 46 437 978,20
I/65D Martin obchvat (TEN-T) 2015 2015 19 753 617,38
I/66 Polomka – bodová závada 2015 2015 11 371 227,60
I/66 Brezno – obchvat, I. etapa 2015 2015 36 210 159,21
I/66 Babiná – Dobrá Niva (TEN-T) 2015
2015 4 157 340,02
I/68 Prešov, odb. Škultétyho - ZVL 2012 2015 49 121 158,00
I/68 Mníšek nad Popradom- št.hr. SR/PR prel.cesty 2012 2015 8 401 815,21
I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina 2013 2015 20 781 372,89
I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia 2012 2014 5 594 088,52
I/77 Smilno – Svidník, rekonštrukcia cesty 2015 2015 29 685 870,61
I/79 Trebišov – Veľaty rekonštrukcia 2015 2015 9 301 712,37

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried

2012
2015
30 526 984,20
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medz. cestného ťahu E371 na ceste I/73 Š.Štiavnik - Hunkovce 2015 2015 20 047 577,00
Čadca – obchvat, preložka cesty I/11 2011 2015 8 253 981,00
Horný Zemplín – rekonštrukcia, riešenie bezpečnosti cesty I/15 Sedliská – Holčíkovce 2013 2015 20 207 922,00
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy 2007 2015 24 827 737,93
Cesta I/75 Galanta – obchvat, III. stavba 2013 2015 28 684 585,00
Unifikácia železničných priecestí na cestách I. triedy 2015 2015 7 236 736,28
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Košickom kraji 2015 2015 45 271 809,76
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Trenčianskom kraji 2015 2015 34 940 997,92
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Žilinskom kraji 2015 2015 11 372 888,51
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Banskobystrickom kraji 2015 2015 21 392 680,82
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Prešovskom kraji 2015 2015 10 952 488,48
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy - II. etapa 2015 2015 16 417 685,66
Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom kraji – 1.fáza 2015 2015 17 752 343,92
I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat – 1.fáza 2015 2015 18 002 789,81

Kontrolný systém pre zvýšenie efektívnosti eliminácie bezpečnostných rizík ciest I. triedy minimalizáciou vplyvov dopravného prúdu na bezpečnosť a životnosť cestnej infraštruktúry

2015
2015
7 613 797,09
I/18 Zlatné - most 264 2014 2014 1 978 995,41
I/51-Z Trnava, Nitrianska 2007 2015 3 203 677,91
I/59 Ružomberok - most 062 2007 2010 1 777 309,39
I/49 Dohňany 2007 2012 742 590,67
I/12 Čierne - bodová závada 2007 2009 2 111 157,13
I/77 Gerlachov, rekonštrukcia cesty 2011 2012 1 184 167,47
I/61 Ladce - most 080 2007 2008 543 327,14
I/50 Trhovište, rekonštrukcia vozovky 2010 2012 2 021 771,01

 

Európska komisia – Regionálna politika http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/index_sk.cfm
Operačný program Doprava http://www.mdpt-opd.sk/ TEN-T program
http://tentea.ec.europa.eu/en/home/
http://www.mindop.sk/index/index.php


Aktualizované: 13.6.2017

Publikované: 7.5.2010

Aktuálne

Bezpečnosť cestnej premávky 2022

Bezpečnosť cestnej premávky 2022

04.05.2022
V dňoch 12. - 14. septembra 2022 sa v hoteli Grand Jasná**** v Nízkych Tatrách bude konať pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť cestnej premávky - „BECEP 2022“.
Schválené TP 086

Schválené TP 086

07.03.2022
MDV SR schválilo:
TP 086 Technické podmienky pre označovanie atraktivít cestovného ruchu

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora