SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Projekty – EU fondy>Projekty OPD>Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy - II. etapa
Prejsť na navigáciu

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy - II. etapa

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy - II. etapa
Termín začatia stavby:
2015
Termín ukončenia stavby:
2015
Predpokladané investičné výdavky [€]: 16 417 685,66
Zhotoviteľ:

CESTY NITRA, Swietelsky-Slovakia,

EUROVIA SK, Skanska SK, Inžinierske stavby

Popis projektu:

Cesty I. triedy, zahrnuté v projekte, vytvárajú prostredníctvom križovatiek s cestami II., III. triedy a miestnych komunikácii predmetných obcí a miest napojenie na vyššiu cestnú sieť. Technické riešenia premávky križovatiek projektu nevyhovujú dopravným nárokom ich predmetných umiestnení.

Kombinácia zvyšovaných intenzít cestnej dopravy na cestách I. triedy a lokalizácie križovatiek v blízkosti alebo v

intraviláne obcí a miest je príčinou prekročenej kapacity križovatiek, vznik dopravných kongescií na miestnej aj

regionálnej úrovni, zvyšovanie dopravných nehôd, negatívnych následkov na životné prostredie a kvality života v

dotknutých obciach, mestách a okolí. Výsledkom projektu bude odstránenie nevyhovujúcich dopravno-technických parametrov križovatiek a kolíznych parametrov križovatiek, vďaka čomu sa zvýši bezpečnosť cestnej, pešej a cyklistickej dopravy znížením počtu dopravných nehôd. Zvýšenie kapacity a priepustnosti križovatiek znížením jazdných časov a čakacej doby vozidiel pred vjazdom bude znamenať minimalizovanie počtu rozbiehaní vozidiel. Navrhované opatrenia budú mať taktiež pozitívny vplyv na životné prostredie, keďže sa zníži hlučnosť, prašnosť a nastane aj zníženie emisií od cestnej dopravy. Vybudovaním projektu sa taktiež zabezpečí vhodná dopravná obsluha priľahlých MK a pozemkov.

Výsledkom realizácie projektu bude 5 770,73 m technicky zhodnotených ciest dopravnej siete SR.

Projektové úseky:

I/64, II/580 Šurany, križovatka

I/75, I/64 Nové Zámky, križovatka

I/75, III/06420 Nové Zámky, križovatka

I/75, III/511 Dvory nad Žitavou, križovatka

I/63 Šamorín, križovatky

I/50 Lučenec - križovatka Vidiná

I/50 Kriváň – križovatka

I/67 a II/526 Rožňava križovatka - mesto

I/68 Haniska križovatka

I/68 Prešov Východná, križovatka

I/18 Prešov križovatka Ľubotice Kronospan

I/79 Vranov nad Topľou Čemernianska ulica, rekonštrukcia, odvodnenie

I/78 - II/520 Lokca - križovatka

 

Aktualizované: 4.4.2017

Publikované: 27.1.2017

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora