SSC>Verejné obstarávanie>Archív VO>Profil verejného obstarávateľa>Zákazky podľa §9, odst. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.
Prejsť na navigáciu

Oznámenia o zadávaní  zákaziek s hodnotami  ≥ ako 1 000,- € bez DPH (zverejnené podľa §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákazky podľa §9, odst. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.


Hľadať
Názov predmetu zákazky
Termín zadania zákazky   od:   do:
Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH   od:   do:   

Dátum pridania Názov predmetu zákazky Organizačná zložka Predmet zákazky T, S, P Termín zadania zákazky Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH Prílohy Iné informácie
08.01.2016 MO 18-264 Zlatné, dlhodobý monitoring mostného objektu (2016) 6470 Služba 15.01.2016 15 000
08.01.2016 Oprava výtlkov v zimnom období obaľovanou zmesou za studena 6470 Služba 15.01.2016 30 000
08.01.2016 MO 11-227 (M7332) Kysucký Lieskovec - horná stavba, (PD – DRS a AD) 6470 Služba 15.01.2016 20 000
08.01.2016 MO 78-018 (M660) Námestovo, odstránenie havarijného stavu (PD – DRS a AD) 6470 Služba 18.01.2016 20 000
16.12.2015 MO 61-056 Trenčín, bodová závada - preklenovacia doska (PD) 6470 Služba 15.01.2016 20 000
09.12.2015 Monitorovanie prevádzkových parametrov dočasnej mostnej konštrukcie (MO 59-090 Podbiel) 6470 Služba 15.12.2015 20 000
07.12.2015 Obnova funkčnosti cestnej kanalizácie na cestách I. triedy v TSK 6470 Práca 10.12.2015 30 000
03.12.2015 Údržba sekundárneho tesnenia mostných záverov MO 65D-009 6470 Práca 07.12.2015 15 000
03.12.2015 I/18, lokálna sanácia zárubného múru pod Strečnom 6470 Práca 27.11.2015 15 000
28.10.2015 Obnova funkčnosti prietočných prierezov na MO 18-357 Liptovský Hrádok a MO 18-356 Podtureň 6470 Práca 30.10.2015 11 800
08.06.2015 Strojné kosenie trávnych porastov pre oblasť detašovaného pracoviska Trenčín 6470 Práca 08.06.2015 29 120
08.06.2015 Strojné kosenie trávnych porastov pre oblasť detašovaného pracoviska Prievidza 6470 Práca 08.06.2015 29 120
08.06.2015 Strojné kosenie trávnych porastov pre oblasť detašovaného pracoviska Považská Bystrica 6470 Práca 08.06.2015 29 120
08.06.2015 Opravy lokálnych výtlkov asfaltovou zmesou pre oblasť detašovaného pracoviska Trenčín 6470 Práca 10.06.2015 29 120
08.06.2015 Opravy lokálnych výtlkov asfaltovou zmesou pre oblasť detašovaného pracoviska Prievidza 6470 Práca 10.06.2015 29 120
08.06.2015 Opravy lokálnych výtlkov asfaltovou zmesou pre oblasť detašovaného pracoviska Považská Bystrica 6470 Práca 10.06.2015 29 120
08.06.2015 Zabezpečenie nevyhnutných činností bežnej údržby pre oblasť detašovaného pracoviska Trenčín 6470 Práca 08.06.2015 29 996
08.06.2015 Zabezpečenie nevyhnutných činností bežnej údržby pre oblasť detašovaného pracoviska Prievidza 6470 Práca 08.06.2015 29 996
08.06.2015 Zabezpečenie nevyhnutných činností bežnej údržby pre oblasť detašovaného pracoviska Považská Bystrica 6470 Práca 08.06.2015 29 996
03.03.2015 Hygienické potreby 6340 Tovar 09.03.2015 1 285
02.02.2015 I/49, km 53,400, sanácia poškodenej rímsy 6470 Práca 11.02.2015 30 000
02.02.2015 Vykonanie opatrení zo statického posudku pre most ev. č. 66-146 Šumiac 6271 Práca 02.02.2015 30 000
22.12.2014 MO 18-264 Zlatné, dlhodobý monitoring mostného objektu (2015) 6470 Služba 16.01.2015 12 000
04.12.2014 Oprava výtlkov v zimnom období obaľovanou zmesou za studena 6470 Práca 16.12.2014 29 990
03.12.2014 MO 59-077, Dolný Kubín - oprava poškodeného oceľového lôžka 6470 Práca 04.12.2014 5 000
14.11.2014 I/49, Záriečie – oprava rímsy po DN 6470 Práca 19.11.2014 30 000
08.10.2014 Osobné ochranné pracovné pomôcky a prostriedky 6300 Tovar 13.10.2014 1 323
29.09.2014 I/18, Ľubochňa – oprava rímsy po DN 6470 P 03.10.2014 30 000
23.09.2014 I/18, km 506,100, Ľubochňa vjazd - odstránenie nerovností krytu vozovky 6470 P 26.09.2014 30 000
23.09.2014 I/50, km 164,800, Nováky - oprava poklesu vozovky v jednom jazdnom pruhu 6470 P 26.09.2014 30 000
23.09.2014 I/64, km 165,300, Kľak - odstránenie nerovností krytu vozovky pred zimným obdobím 6470 P 26.09.2014 30 000
22.09.2014 I/18 Žilina – prieťah, plošná oprava krytu vozovky pred zimným obdobím 6470 Práca 17.09.2014 30 000
05.09.2014 I/11, km 434,400, Radoľa výjazd - protišmykové opatrenia 6470 Práca 11.09.2014 30 000
04.09.2014 Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky a ostatné úpravy 6300 Práca 09.09.2014 16 555
03.09.2014 Vykonanie opravy časti mosta ev. č. 51-168 (nevyhnutných opatrení) vrátane statického posúdenia - zjednodušenej dokumentácie a projektu dopravného značenia 6271 Práca 08.09.2014 30 000
03.09.2014 Vykonanie opravy časti mosta ev. č. 51-169 (nevyhnutných opatrení) vrátane statického posúdenia - zjednodušenej dokumentácie a projektu dopravného značenia 6271 Práca 08.09.2014 30 000
02.09.2014 Čistenie a premazanie ložísk na mostných objektoch v Banskobystrickom kraji 6271 Práca 05.09.2014 30 000
02.09.2014 Odvádzanie vôd z cesty I/66 a I/50 – geologický prieskum 6271 Služba 05.09.2014 20 000
02.09.2014 Nátery bezpečnostných zariadení na mostných objektoch v Banskobystrickom kraji 6271 Práca 05.09.2014 30 000
02.09.2014 Oprava časti cestného telesa a priekopy na ceste I/51 – Sebechleby 6271 Práca 05.09.2014 30 000
12.08.2014 Rekonštrukcia výťahu AB Košice 6300 Práca 15.08.2014 27 900
24.07.2014 Čistenie cestnej kanalizácie a vpustí na cestách I. triedy v Banskobystrickom kraji 6271 Služba 29.07.2014 20 000
02.07.2014 Čistenie priepustov a reprofilácia odvodnenia priekop na cestách I. triedy v BB kraji 6270 Práca 02.07.2014 19 997
02.07.2014 Dendrologický posudok cesty I/66 v prieťahu Banskej Bystrice 6270 Služba 02.07.2014 816
30.06.2014 Oprava a výšková úprava poškodených kanálových poklopov a uličných vpustí na cestách I. triedy v Banskobystrickom kraji 6271 Práca 04.07.2014 30 000
26.06.2014 Odstránenie mimoriadnej udalosti na ceste I/59 v km 8,900 6270 Práca 30.06.2014 1 000
23.06.2014 Oprava elektroinštalácie v objekte Studená ul. č. 9 5200 Tovar, Služba 30.06.2014 3 500
17.06.2014 Dodávka smetných nádob na odstavné plochy 6270 Tovar 17.06.2014 4 916
11.06.2014 Odstránenie naplavenín z prietočného profilu mostných objektov 6271 Práca 17.06.2014 30 000
11.06.2014 Oprava záchytných sietí na ceste I/14 6271 Práca 17.06.2014 30 000
1

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora