SSC>Verejné obstarávanie>Archív VO>Profil verejného obstarávateľa>Zákazky podľa §9, odst. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.
Prejsť na navigáciu

Oznámenia o zadávaní  zákaziek s hodnotami  ≥ ako 1 000,- € bez DPH (zverejnené podľa §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákazky podľa §9, odst. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.


Hľadať
Názov predmetu zákazky
Termín zadania zákazky   od:   do:
Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH   od:   do:   

Dátum pridania Názov predmetu zákazky Organizačná zložka Predmet zákazky T, S, P Termín zadania zákazky Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH Prílohy Iné informácie
09.06.2014 Núdzový záliv Hanesy, likvidácia nebezpečných odpadov 6271 Služba 13.06.2014 20 000
30.05.2014 Klimatizačná jednotka serverovne 5200 Tovar, Služba 11.06.2014 2 500
26.05.2014 I/61, MO 61-056, Trenčín, preklenovacia doska - mostné provizórium 6470 Práca 29.05.2014 30 000
26.05.2014 Oprava Marshallovho lisu 6310 Služba 26.05.2014 3 880
23.05.2014 Oprava elastického mostného záveru na ceste I/50 v km 270,300 6270 Práca 30.06.2014 14 912
15.05.2014 I/11, Kysucký Lieskovec – obnova adhézie krytu vozovky 6470 Práca 20.05.2014 29 710
13.03.2014 I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat – aktualizácia analýzy nákladov a výnosov k ŽoNFP 3120 Služba 18.03.2014 9 550
10.03.2014 I/50 Trenčianske Mitice – zosuv v km 127,380 – 128,380 – aktualizácia analýzy nákladov a výnosov k ŽoNFP 3120 Služba 13.03.2014 14 120
04.03.2014 Unifikácia železničných priecestí na cestách I. tried – vypracovanie Žiadosti o NFP 3120 Služba 07.03.2014 19 135
25.02.2014 I/50 hranica kraja BB/KE -Bohúňovo TEN-T 6350 Služba 28.02.2014 20 000
25.02.2014 I/50 Košice Sešovská cesta - Bidovce TEN-T 6350 Služba 28.02.2014 20 000
25.02.2014 I/50 Sečovce - Horovce TEN-T 6350 Služba 28.02.2014 20 000
25.02.2014 I/50 Michalovce - Lúčky TEN-T 6350 Služba 28.02.2014 20 000
25.02.2014 I/50 Svinica - Dargov TEN-T 6350 Služba 28.02.2014 20 000
25.02.2014 I/50 Závadka - Sobrance TEN-T 6350 Služba 28.02.2014 20 000
25.02.2014 I/50 Plešivec - Slavec TEN-T 6350 Služba 28.02.2014 20 000
25.02.2014 I/50 Rožňava -Krásnohorské Podhradie TEN-T 6350 Služba 28.02.2014 20 000
25.02.2014 I/50 Rožňava -Krásnohorské Podhradie TEN-T 6350 Služba 28.02.2014 20 000
25.02.2014 I/73 Lipníky - Giraltovce TEN-T 6350 Služba 28.02.2014 20 000
25.02.2014 I/50 -326,343, 363 rekonštrukcia mostov v trase TEN-T 6350 Služba 28.02.2014 20 000
24.02.2014 Overovanie a kalibrácia meradiel a skúšobných zariadení OL (skúšobné sitá) 6231 Služba 26.02.2014 400
06.02.2014 Vyhodnotenie merania stavu povrchu vozoviek na cestách I. triedy v správe IVSC Žilina 6470 Služba 11.02.2014 10 000
04.02.2014 I/77N.Ružbachy- Miľava oprava zvodidiel po havárií v km 17,100-17,300 6371 Práca 07.02.2014 9 918
29.01.2014 Výkon AD na stavbe „I/50 a I/18 Michalovce križovatka“ 6300 Služba 03.02.2014 3 800
23.01.2014 I/68 Milhosť komunálny odpad likvidácia 6371 Služba 28.01.2014 3 500
21.01.2014 I/50 V. Nemecké likvidácia odpadov 6371 Služba 24.01.2014 1 400
15.01.2014 Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy 3120 Služba 20.01.2014 19 450
14.01.2014 I/50 V. Nemecké servis toaletných kabín 6371 Služba 17.01.2014 1 824
13.12.2013 I/67 Tatranská Javorina – Dobšinský kopec monitoring vplyvu SOLMAG 6371 Služba 19.12.2013 19 990
13.12.2013 I/68 Lipany preložka cesty, obj. 321-00 Protihluková stena v km 0,560 6300 Práca 16.12.2013 29 900
05.12.2013 Nákup PC 5230 T 09.12.2013 20 000
05.12.2013 mtf zariadenia, tlačiarne, scannery 5230 T 09.12.2013 20 000
04.12.2013 Upgrade dochádzkového systému v AB IVSC Žilina 6442 Služba 09.12.2013 1 292
04.12.2013 Nábytok- zasadacia miestnosť AB Košice 6340 T 06.12.2013 1 247
03.12.2013 Výkon AD na stavbe „I/68 Mníšek nad Popradom zosuvy“ 6300 Služba 06.12.2013 4 000
03.12.2013 Výkon AD na stavbe „Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - mosty v správe SSC IVSC Košice I/73 – 017 Rakovčík, most“ 6300 Služba 06.12.2013 5 000
03.12.2013 Výkon AD na stavbe „Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - mosty v správe SSC IVSC Košice I/77 – 058 Smilno, most“ 6300 Služba 06.12.2013 5 000
29.11.2013 Výkon AD na stavbe „Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - mosty v správe SSC IVSC Košice I/77 – 069 Nižný Mirošov, most“ 6300 S 05.12.2013 7 900
29.11.2013 Výkon AD na stavbe „Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - mosty v správe SSC IVSC Košice I/68 – 018 Plaveč, most“ 6300 S 05.12.2013 10 300
27.11.2013 Výkon AD na stavbe „Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - mosty v správe SSC IVSC Košice I/18 – 380 Tatranská Štrba – Sosna, most“ 6300 S 04.12.2013 8 300
27.11.2013 Výkon AD na stavbe „Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - mosty v správe SSC IVSC Košice I/18 – 378 Tatranská Štrba, most“ 6300 S 04.12.2013 7 700
27.11.2013 Výkon AD na stavbe „Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - mosty v správe SSC IVSC Košice I/77 – 011 Podolínec, most“ 6300 S 04.12.2013 6 700
27.11.2013 Obstaranie vypracovania geometrického zamerania v kat. územiach Cífer, Nitra a Lipany 3300 Služba 03.12.2013 10 540
25.11.2013 Analýza technického stavu povrchov ciest I. triedy v banskobystrickom regióne 6271 Služba 29.11.2013 9 900
19.11.2013 Unifikácia železničných priecestí na cestách I. triedy v Banskobystrickom kraji 6273 Služba 21.11.2013 5 865
19.11.2013 Doplnenie a výmena chýbajúcich kanálových poklopov a vpustí na cestách I. triedy v Banskobystrickom kraji 6271 Práca 22.11.2013 21 000
18.11.2013 Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy, aktualizácia ŽoNFP 6431 S 22.11.2013 10 000
18.11.2013 AB Košice- dodávka a montáž na ugrade doch. systému 6340 S 22.11.2013 1 492
14.11.2013 ArcGIS for Server Network Extension STAGING 5230 T 22.11.2013 4 800
13.11.2013 I/77 Hniezdne oprava zvodidiel po havárii 6371 P 18.11.2013 4 990
2

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora