SSC>Verejné obstarávanie>Archív VO>Profil verejného obstarávateľa>Zákazky podľa §9, odst. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.
Prejsť na navigáciu

Oznámenia o zadávaní  zákaziek s hodnotami  ≥ ako 1 000,- € bez DPH (zverejnené podľa §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákazky podľa §9, odst. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.


Hľadať
Názov predmetu zákazky
Termín zadania zákazky   od:   do:
Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH   od:   do:   

Dátum pridania Názov predmetu zákazky Organizačná zložka Predmet zákazky T, S, P Termín zadania zákazky Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH Prílohy Iné informácie
12.11.2013 Nákup prenosných zariadení ASD "VIACOUNT II" pre križovatkový prieskum (krátkodobé monitorovanie dopravy) 2310 T 18.11.2013 10 000
11.11.2013 Switch 5230 T 15.11.2013 20 000
06.11.2013 Údržba diagnostického zariadenia LineScan 2110 S 11.11.2013 2 000
05.11.2013 Tlač a knihárske spracovanie "Brožúra o dopravnej nehodovosti na cestnej sieti SR r. 2012" 2310 S 11.09.2013 1 878
05.11.2013 Aktualizácia softvéru PTV Vision 2310 S 06.08.2013 8 330
05.11.2013 Nákup DGNSS prístrojov pre upgrade systému ProXRS na ProXRT 2120 T 08.11.2013 18 600
28.10.2013 I/65 Kremnica – Kremnické Bane 6231 služba 30.10.2013 2 500
25.10.2013 I/61 Trenčianská Teplá – križovatka, zabezpečenie zhotoviteľa PD kapacitného posúdenia križovatky 25.10.2013 2 000
22.10.2013 Unifikácia železničných priecestí na cestách I. tried v Trnavskom a Nitrianskom regióne 6170 služba 28.10.2013 11 000
18.10.2013 Ochrana pevných prekážok na cestách I. triedy 3120 Služba 23.10.2013 19 540
18.10.2013 Vyhodnotenie stavu vozoviek na cestách I. tried v PSK a KSK a stanovenie finančnej potreby pre zachovanie prevádzkovej spôsobilosti 6371 S 30.10.2013 9 990
17.10.2013 Rekonštrukcia osvetlenia a interiéru AB Košice 6342 P 23.10.2013 29 857
16.10.2013 Osobné ochranné pracovné pomôcky a prostriedky 6342 T 22.10.2013 1 071
15.10.2013 I/73 Soboš odstránenie nánosov pod mostom č.73-012 6371 Práca 18.10.2013 4 900
14.10.2013 I/64 Malé Bielice - oprava krytu vozovky pred zimným obdobím 6470 Práca 17.10.2013 29 900
14.10.2013 I/50 Bánovce (Horné Ozorovce) - odstránenie nerovností vozovky 6470 Práca 17.10.2013 29 900
14.10.2013 I/50 Horňany - vyrovnanie prepadov vozovky 6470 Práca 17.10.2013 29 900
14.10.2013 I/64 Partizánske - obnova prevádzkových parametrov okružnej križovatky 6470 Práca 17.10.2013 29 900
14.10.2013 I/50 Hradište - sanácia poklesu vozovky 6470 Práca 17.10.2013 29 900
14.10.2013 I/11 Budatínska Lehota - osadenie betónových zvodidiel 6470 Práca 17.10.2013 29 900
14.10.2013 I/50 Nováky - zlepšenie orientácie vodičov doplnením ZDZ 6470 Práca 17.10.2013 29 000
10.10.2013 Unifikácia železničných priecestí na cestách I. tried v Žilinskom a Trenčianskom regióne 6430 Služba 16.10.2013 14 300
07.10.2013 I/61 Trenčín – most, porealizačné zabezpečenie MP vysporiadania vecných bremien, až po zápis na LV 6453 Služba 11.10.2013 20 000
07.10.2013 I/59 Dolný Kubín – hr. okresu, pruh pre pomalé vozidlá, porealizačné zabezpečenie MP vysporiadania vecných bremien, až po zápis na LV 6453 Služba 11.10.2013 20 000
07.10.2013 I/59 Valaská Dubová – most 067, MP vysporiadanie stavby 6453 Služba 11.10.2013 20 000
07.10.2013 I/18 Hubová – opatrenia pred padajúcimi skalami, km 509,467-510,00, MP vysporiadanie stavby 6453 Služba 11.10.2013 20 000
07.10.2013 Aktualizácia Integrovaného systému ekonomického hodnotenia (ISEH) pre aplikáciu Vozovky Služba 07.10.2013 17 000
27.09.2013 I/75 Šala obchvat, zadanie zákazy na vypracovanie znaleckých posudkov na trvalý záber, dočasný záber, vecné bremená 6100 Služba 10.10.2013 10 000
25.09.2013 Oprava okien AB Miletičova 19, Bratislava 5200 Práca 24.09.2013 2 500
25.09.2013 I/57, MO 57-120 Dubnica, sanácia krytu náterom vrátane úseku pred a za mostom 6400 Práca 01.10.2013 29 900
25.09.2013 I/18 Žilina – prieťah, 2. stavba, geometrický plán 6453 27.09.2013 10 000
23.09.2013 I/50 Lučenec – preložka I. etapa 6231 Služba 25.09.2013 4 100
23.09.2013 Unifikácia železničných priecestí na cestách I. tried v košickom a Prešovskom regióne 25.09.2013 12 000
23.09.2013 Údržba sekundárneho tesnenia mostných záverov 6400 Práca 25.09.2013 8 500
02.09.2013 Pracovné odevy 6100 05.09.2013 1 350
21.08.2013 I/78 Námestovo – prieťah, geometrický plán 26.08.2013 10 000
19.08.2013 I/59 Valaská Dubová – most 067, rekonštrukcia mosta 30.08.2013 10 000
16.08.2013 Elektronický dochádzkový systém pre Slovenskú správu ciest, Miletičova ul. 19 v Bratislave 22.08.2013 10 000
15.08.2013 Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik –Hunkovce 20.08.2013 19 900
15.08.2013 I/77 Smilno – Svidník rekonštrukcia cesty 20.08.2013 19 900
15.08.2013 I/68 Plavnica preložka 20.08.2013 19 900
15.08.2013 I/67 a II/526 Rožňava križovatka mesto 20.08.2013 19 900
15.08.2013 I/18 Prešov Levočská – Obrancov mieru križovatka, most 20.08.2013 19 900
15.08.2013 I/68 Haniska križovatka 20.08.2013 19 900
02.08.2013 I/67 Stratená tunel, osvetlenie - havária 07.08.2013 16 600
3

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora