Prejsť na navigáciu

zoznam 16.12.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2011/0623/A

H10

Návrh nariadenia o technických vlastnostiach výherných automatov, o ich pripojení na počítačové centrum spracovania údajov, ako aj o povinnosti vedenia a uchovávania záznamov (nariadenie o výherných automatoch) [PDF, 36 kB]

06.03.2012

201102896.SK 2011/0623/A 2

2011/0624/NL

S00E

Dekrét, ktorým sa mení a dopĺňa dekrét stanovujúci všeobecné predpisy pre zariadenia správy životného prostredia [Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer] (poľnohospodárske činnosti v dekréte, ktorými sa stanovujú všeobecné predpisy pre zariadenia správy životného prostredia (ďalej len „novelizujúci dekrét“). [PDF, 39 kB]

07.03.2012

201102909.SK 2011/0624/NL 2

2011/0625/D

S50E

Smernica na podporu dodatočného zabudovania systémov na znižovanie obsahu častíc u osobných automobilov a ľahkých úžitkových automobilov so vznetovým motorom (nafta) [PDF, 37 kB]

07-12-2011*

201102913.SK 2011/0625/D 2

2011/0626/NL

B30

Doplnenie Nariadenia o kvalite pôdy (aktualizujúce odkazy na normatívne dokumenty a technické úpravy 2012) [PDF, 37 kB]

08.03.2012

201102923.SK 2011/0626/NL2

2011/0627/UK

T30T

Nariadenia o dostupnosti koľajových vozidiel (Severné Írsko) na rok 2012 [PDF, 38 kB]

08.03.2012

201102925.SK 2011/0627/UK 2

2011/0628/UK

T30T

Nariadenia o dostupnosti koľajových vozidiel (Žiadosti o príkazy na udelenie výnimky) (Severné Írsko) z roku 2012 [PDF, 36 kB]

08.03.2012

201102927.SK 2011/0628/UK 2

2011/0629/NL

N00E

Implementácia Dohody o podpore energetických investícií 2001 + Energetického zoznamu 2012

09-12-2011*

201102942.SK 2011/0629/NL 2

2011/0631/A

B00

Nariadenie burgenlandskej krajinskej vlády zo dňa ………………….., ktorým sa mení burgenlandské nariadenie o podpore bytovej výstavby 2005 - Bgld. WFVO 2005 (Novela burgenlandského nariadenia o podpore bytovej výstavby 2012) [PDF, 38 kB]

13.03.2012

201102956.SK 2011/0631/A 2

2011/0632/D

B00

Technické skúšobné predpisy na stanovenie hrúbky vrstiev vrchnej stavby v cestnom staviteľstve (TP D-StB 11) [PDF, 36 kB]

13.03.2012

201102960.SK 2011/0632/D 2

2011/0633/D

B00

Dodatočné technické podmienky zmluvy a smernice pre výkopy na dopravných plochách (ZTV A-StB 11) [PDF, 36 kB]

13.03.2012

201102962.SK 2011/0633/D 2

2011/0634/SI

T40T

TSC 03.341 Kruhové objazdy [PDF, 36 kB]

13.03.2012

201102965.SK 2011/0634/SI 2

 

* fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

 

Aktualizované: 19.12.2011 

Publikované: 19.12.2011

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora