Prejsť na navigáciu

zoznam 16.12.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2011/0623/A

H10

Návrh nariadenia o technických vlastnostiach výherných automatov, o ich pripojení na počítačové centrum spracovania údajov, ako aj o povinnosti vedenia a uchovávania záznamov (nariadenie o výherných automatoch) [PDF, 36 kB]

06.03.2012

201102896.SK 2011/0623/A 2

2011/0624/NL

S00E

Dekrét, ktorým sa mení a dopĺňa dekrét stanovujúci všeobecné predpisy pre zariadenia správy životného prostredia [Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer] (poľnohospodárske činnosti v dekréte, ktorými sa stanovujú všeobecné predpisy pre zariadenia správy životného prostredia (ďalej len „novelizujúci dekrét“). [PDF, 39 kB]

07.03.2012

201102909.SK 2011/0624/NL 2

2011/0625/D

S50E

Smernica na podporu dodatočného zabudovania systémov na znižovanie obsahu častíc u osobných automobilov a ľahkých úžitkových automobilov so vznetovým motorom (nafta) [PDF, 37 kB]

07-12-2011*

201102913.SK 2011/0625/D 2

2011/0626/NL

B30

Doplnenie Nariadenia o kvalite pôdy (aktualizujúce odkazy na normatívne dokumenty a technické úpravy 2012) [PDF, 37 kB]

08.03.2012

201102923.SK 2011/0626/NL2

2011/0627/UK

T30T

Nariadenia o dostupnosti koľajových vozidiel (Severné Írsko) na rok 2012 [PDF, 38 kB]

08.03.2012

201102925.SK 2011/0627/UK 2

2011/0628/UK

T30T

Nariadenia o dostupnosti koľajových vozidiel (Žiadosti o príkazy na udelenie výnimky) (Severné Írsko) z roku 2012 [PDF, 36 kB]

08.03.2012

201102927.SK 2011/0628/UK 2

2011/0629/NL

N00E

Implementácia Dohody o podpore energetických investícií 2001 + Energetického zoznamu 2012

09-12-2011*

201102942.SK 2011/0629/NL 2

2011/0631/A

B00

Nariadenie burgenlandskej krajinskej vlády zo dňa ………………….., ktorým sa mení burgenlandské nariadenie o podpore bytovej výstavby 2005 - Bgld. WFVO 2005 (Novela burgenlandského nariadenia o podpore bytovej výstavby 2012) [PDF, 38 kB]

13.03.2012

201102956.SK 2011/0631/A 2

2011/0632/D

B00

Technické skúšobné predpisy na stanovenie hrúbky vrstiev vrchnej stavby v cestnom staviteľstve (TP D-StB 11) [PDF, 36 kB]

13.03.2012

201102960.SK 2011/0632/D 2

2011/0633/D

B00

Dodatočné technické podmienky zmluvy a smernice pre výkopy na dopravných plochách (ZTV A-StB 11) [PDF, 36 kB]

13.03.2012

201102962.SK 2011/0633/D 2

2011/0634/SI

T40T

TSC 03.341 Kruhové objazdy [PDF, 36 kB]

13.03.2012

201102965.SK 2011/0634/SI 2

 

* fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

 

Aktualizované: 19.12.2011 

Publikované: 19.12.2011

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora