Prejsť na navigáciu

zoznam 16.12.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2011/0623/A

H10

Návrh nariadenia o technických vlastnostiach výherných automatov, o ich pripojení na počítačové centrum spracovania údajov, ako aj o povinnosti vedenia a uchovávania záznamov (nariadenie o výherných automatoch) [PDF, 36 kB]

06.03.2012

201102896.SK 2011/0623/A 2

2011/0624/NL

S00E

Dekrét, ktorým sa mení a dopĺňa dekrét stanovujúci všeobecné predpisy pre zariadenia správy životného prostredia [Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer] (poľnohospodárske činnosti v dekréte, ktorými sa stanovujú všeobecné predpisy pre zariadenia správy životného prostredia (ďalej len „novelizujúci dekrét“). [PDF, 39 kB]

07.03.2012

201102909.SK 2011/0624/NL 2

2011/0625/D

S50E

Smernica na podporu dodatočného zabudovania systémov na znižovanie obsahu častíc u osobných automobilov a ľahkých úžitkových automobilov so vznetovým motorom (nafta) [PDF, 37 kB]

07-12-2011*

201102913.SK 2011/0625/D 2

2011/0626/NL

B30

Doplnenie Nariadenia o kvalite pôdy (aktualizujúce odkazy na normatívne dokumenty a technické úpravy 2012) [PDF, 37 kB]

08.03.2012

201102923.SK 2011/0626/NL2

2011/0627/UK

T30T

Nariadenia o dostupnosti koľajových vozidiel (Severné Írsko) na rok 2012 [PDF, 38 kB]

08.03.2012

201102925.SK 2011/0627/UK 2

2011/0628/UK

T30T

Nariadenia o dostupnosti koľajových vozidiel (Žiadosti o príkazy na udelenie výnimky) (Severné Írsko) z roku 2012 [PDF, 36 kB]

08.03.2012

201102927.SK 2011/0628/UK 2

2011/0629/NL

N00E

Implementácia Dohody o podpore energetických investícií 2001 + Energetického zoznamu 2012

09-12-2011*

201102942.SK 2011/0629/NL 2

2011/0631/A

B00

Nariadenie burgenlandskej krajinskej vlády zo dňa ………………….., ktorým sa mení burgenlandské nariadenie o podpore bytovej výstavby 2005 - Bgld. WFVO 2005 (Novela burgenlandského nariadenia o podpore bytovej výstavby 2012) [PDF, 38 kB]

13.03.2012

201102956.SK 2011/0631/A 2

2011/0632/D

B00

Technické skúšobné predpisy na stanovenie hrúbky vrstiev vrchnej stavby v cestnom staviteľstve (TP D-StB 11) [PDF, 36 kB]

13.03.2012

201102960.SK 2011/0632/D 2

2011/0633/D

B00

Dodatočné technické podmienky zmluvy a smernice pre výkopy na dopravných plochách (ZTV A-StB 11) [PDF, 36 kB]

13.03.2012

201102962.SK 2011/0633/D 2

2011/0634/SI

T40T

TSC 03.341 Kruhové objazdy [PDF, 36 kB]

13.03.2012

201102965.SK 2011/0634/SI 2

 

* fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

 

Aktualizované: 19.12.2011 

Publikované: 19.12.2011

Aktuálne

Cestársky deň

Cestársky deň

18.09.2019
8. októbra 2019 organizuje Slovenská správa ciest v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou odborné fórum na tému: VYBRANÉ TECHNOLÓGIE SKUPINY EUROVIA
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

02.09.2019
MDV SR schválilo VL 6.1
VL 6.1 Zvislé dopravné značky 
Účinnosť od: 01.09.2019

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora