SSC>Novinky
Prejsť na navigáciu

Aktuálne

1

  Rozborová úloha

Ilustrácia Rozborová úloha
BIM Model

  Rozborová úloha

Ilustrácia Rozborová úloha
Integrované mosty na cestách a diaľniciach

  Rozborová úloha

Ilustrácia Rozborová úloha
Strategický reporting stavu vozoviek na úrovni cestnej siete

  Návrh úloh RVT

Ilustrácia Návrh úloh RVT
Výzva na zaslanie námetov na riešenie úloh RVT v roku 2020

  Rozborová úloha

Ilustrácia Rozborová úloha
Návrh metodiky pre posúdenie kapacity neriadených križovatiek so zalomenou hlavnou cestou

  Rozborová úloha

Ilustrácia Rozborová úloha
Algoritmizácia plánov a modelovanie vývoja stavu vozoviek na úrovni cestnej siete

  Bezpečnosť cestnej premávky 2019

Ilustrácia Bezpečnosť cestnej premávky 2019
V dňoch 16. - 18. septembra 2019 sa v hoteli Bešeňová*** v Bešeňovej pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR konala konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť cestnej premávky - „BECEP 2019“.

  Cestársky deň

Ilustrácia Cestársky deň
8. októbra 2019 organizuje Slovenská správa ciest v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou odborné fórum na tému: VYBRANÉ TECHNOLÓGIE SKUPINY EUROVIA

  Schválené VL 6.1

Ilustrácia Schválené VL 6.1
MDV SR schválilo VL 6.1
VL 6.1 Zvislé dopravné značky 
Účinnosť od: 01.09.2019


  Rozborová úloha

Ilustrácia Rozborová úloha
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)

1

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

06.11.2019
Integrované mosty na cestách a diaľniciach
Rozborová úloha

Rozborová úloha

05.11.2019
Strategický reporting stavu vozoviek na úrovni cestnej siete

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora