SSC>Novinky
Prejsť na navigáciu

Aktuálne

1

  Schválené TKP 9

Ilustrácia Schválené TKP 9
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021

  Schválené VL 6.1

Ilustrácia Schválené VL 6.1
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021

  Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Ilustrácia Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

  Schválené dodatok č.1/2021 k TP 064

Ilustrácia Schválené dodatok č.1/2021 k TP 064
MDV SR schválilo:
Dodatok č. 1/2021 k TP 064
Účinnosť od: 25.09.2021

  Schválené TP 051, 052, Dodatok č. 1 k TP 082

Ilustrácia Schválené TP 051, 052, Dodatok č. 1 k TP 082
MDV SR schválilo:
TP 051 Použitie, kvalita a systém hodnotenia protihlukových stien
TP 052 Návrh a posúdenie protihlukových opatrení pre cestné komunikácie
Dodatok č. 1 k TP 082

Účinnosť od: 01.06.2021

  Schválené TKP 29 Protihlukové clony

Ilustrácia Schválené TKP 29 Protihlukové clony
MDV SR schválilo:
TKP 29 Protihlukové clony
Účinnosť od: 01.06.2021

  Schválené TP 066

Ilustrácia Schválené TP 066
MDV SR schválilo:
TP 066 Stanovenie hlukovej záťaže spôsobovanej dopravou po cestných komunikáciách
Účinnosť od: 01.05.2021

  Schválené TP 103

Ilustrácia Schválené TP 103
MDV SR schválilo:
TP 103 Nadmerná a nadrozmerná doprava
Účinnosť od: 20.05.2021

  Schválené VL 6.3, VL 6.4

Ilustrácia Schválené VL 6.3, VL 6.4
MDV SR schválilo:
VL 6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 08.03.2021

  Rozborová úloha

Ilustrácia Rozborová úloha
Určovanie zaťažiteľnosti mostov pozemných komunikácií a lávok pre chodcov

1

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora