SSC>Novinky
Prejsť na navigáciu

Aktuálne

1

  Schválený dodatok č. 1/2023 ku KLK 1/2021

Ilustrácia Schválený dodatok č. 1/2023 ku KLK 1/2021

Katalógové listy kameniva [PDF, 1,2 MB]
+ Dodatok č. 1/2023 [PDF, 215 kB]


  Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 5

Ilustrácia Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 5

Podkladové vrstvy z nestmelených a hydraulicky stmelených zmesí [PDF, 793 kB]
+ Dodatok č. 1/2023 [PDF, 160 kB]


  Schválené TP 067, TP 092

Ilustrácia Schválené TP 067, TP 092
MDV SR schválilo:
TP 067 Migračné objekty pre voľne žijúce živočíchy. Projektovanie, výstavba, prevádzka a oprava
TP 092 Riadenie a kontrola bezpečnosti pozemných komunikácií

Účinnosť od: 01.06.2023

  Bezpečnosť cestnej premávky 2023

Ilustrácia Bezpečnosť cestnej premávky 2023
V dňoch 12.09.2023 – 13.09.2023 sa už po sedemnásty krát konala, tak ako aj po minulé roky pod záštitou ministra dopravy (MD) SR, konferencia s medzinárodnou účasťou „Bezpečnosť cestnej premávky „BECEP 2023“.

  WORKSHOP 2023

Ilustrácia WORKSHOP 2023
Slovenská správa ciest, Úsek technického rozvoja – Odbor Cestnej databanky a Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou organizuje v dňoch 29.05.2023 až 01.06.2023 ďalšie pracovné stretnutie so správcami cestných komunikácií.

  Schválené TP 034, TKP 31

Ilustrácia Schválené TP 034, TKP 31
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023


  Schválené TP 117, TP 118

Ilustrácia Schválené TP 117, TP 118
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023


  Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Ilustrácia Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023

  Rozborová úloha

Ilustrácia Rozborová úloha
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

  Memorandum o spolupráci s technickými vysokými školami

Ilustrácia Memorandum o spolupráci s technickými vysokými školami
SSC podpísala memorandum o spolupráci s technickými vysokými školami 

1

Aktuálne

Schválené TP 067, TP 092

Schválené TP 067, TP 092

01.06.2023
MDV SR schválilo:
TP 067 Migračné objekty pre voľne žijúce živočíchy. Projektovanie, výstavba, prevádzka a oprava
TP 092 Riadenie a kontrola bezpečnosti pozemných komunikácií

Účinnosť od: 01.06.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora