SSC>Novinky
Prejsť na navigáciu

Aktuálne

1

  Schválené TP 034, TKP 31

Ilustrácia Schválené TP 034, TKP 31
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023


  Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Ilustrácia Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023

  Schválené TP 117, TP 118

Ilustrácia Schválené TP 117, TP 118
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023


  Rozborová úloha

Ilustrácia Rozborová úloha
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

  Bezpečnosť cestnej premávky 2023

Ilustrácia Bezpečnosť cestnej premávky 2023
V dňoch 11.9.2023 - 13.9.2023 pripravujeme konferenciu s medzinárodnou účasťou „Bezpečnosť cestnej premávky BECEP 2023“, Grand hotel Jasná.

  Memorandum o spolupráci s technickými vysokými školami

Ilustrácia Memorandum o spolupráci s technickými vysokými školami
SSC podpísala memorandum o spolupráci s technickými vysokými školami 

  Rozborová úloha

Ilustrácia Rozborová úloha
RÚ – Použitie kryštalických prísad do betónu a ich vplyv na vlastnosti betónu
RÚ – Použitie rímsových prefabrikátov na mostoch verejných komunikácií z hľadiska ich odolnosti a životnosti, z pohľadu životnosti ostatných konštrukčných častí mostov verejných komunikácií 
RÚ – Kontrola zhutnenia zemín a sypanín novými skúšobnými metódami 
RÚ – Alkalicko-kremičitá reakcia v betóne 

  TP 006 zrušnené k 01.12.2022

Ilustrácia TP 006 zrušnené k 01.12.2022
TP 006  Hodnotenie statických dôsledkov porúch mostov z prefabrikovaných nosníkov „Vloššák“ zrušnené k 01.12.2022

  Schválený dodatok č. 1/2022 k TP 068

Ilustrácia Schválený dodatok č. 1/2022 k TP 068
MDV SR schválilo:
Dodatok č. 1/2022 k TP 068
Účinnosť od: 01.12.2022

  Školenie hlavných prehliadkárov mostov

Ilustrácia Školenie hlavných prehliadkárov mostov
Slovenská správa ciest (SSC), úsek technického rozvoja, oddelenie hospodárenia s mostami, z poverenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, organizovala dňa 18.10.2022 pravidelné školenie poverených zamestnancov vykonávajúcich hlavné a mimoriadne prehliadky mostov na pozemných komunikáciách.

1

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora