SSC>Novinky
Prejsť na navigáciu

Aktuálne

  Schválené TKP 6, TKP 7, TKP 38

Ilustrácia Schválené TKP 6, TKP 7, TKP 38
MDV SR schválilo:
TKP 6 Hutnené asfaltové zmesi
TKP 7 Liaty asfalt
TKP 38 Asfaltové zmesi s vysokým modulom tuhosti

Účinnosť od: 20.12.2019

  Schválené TKP 2, TKP 8, Dodatok č. 1/2019 k TKP 31

Ilustrácia Schválené TKP 2, TKP 8, Dodatok č. 1/2019 k TKP 31
MDV SR schválilo:
TKP 2 Zemné práce
TKP 8 Cementobetónové kryty vozoviek
Dodatok č. 1 k TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie

Účinnosť od: 20.12.2019

  Schválené KLA 1/2019, KLAZ 1/2019, Dodatok č. 2/2019 ku KLK 1/2012

Ilustrácia Schválené KLA 1/2019, KLAZ 1/2019, Dodatok č. 2/2019 ku KLK 1/2012
MDV SR schválilo:
KLA 1/2019 Katalógové listy asfaltov
KLAZ 1/2019 Katalógové listy asfaltových zmesí
Dodatok č. 2/2019 ku KLK 1/2012

Účinnosť od: 20.12.2019

  Cestársky deň

Ilustrácia Cestársky deň
21. januára 2020 zorganizovala Slovenská správa ciest v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou odborné fórum na tému: 3-D Mechanická výstuž jako cesta k odolnějším asfaltovým vozovkám

  Rozborová úloha

Ilustrácia Rozborová úloha
BIM Model

  Rozborová úloha

Ilustrácia Rozborová úloha
Integrované mosty na cestách a diaľniciach

  Rozborová úloha

Ilustrácia Rozborová úloha
Strategický reporting stavu vozoviek na úrovni cestnej siete

  Návrh úloh RVT

Ilustrácia Návrh úloh RVT
Výzva na zaslanie námetov na riešenie úloh RVT v roku 2020

  Rozborová úloha

Ilustrácia Rozborová úloha
Návrh metodiky pre posúdenie kapacity neriadených križovatiek so zalomenou hlavnou cestou

  Rozborová úloha

Ilustrácia Rozborová úloha
Algoritmizácia plánov a modelovanie vývoja stavu vozoviek na úrovni cestnej siete

Aktuálne

Schválené TP 116

Schválené TP 116

01.07.2020
MDV SR schválilo:
TP 116 Inšpekcia tunelov
Účinnosť od: 01.07.2020
Schválené TP 093 a TP 115

Schválené TP 093 a TP 115

01.06.2020
MDV SR schválilo:
TP 093 Centrálny riadiaci systém a vizualizácia – Tunely
TP 115 Osvetlenie cestných tunelov

Účinnosť od: 01.06.2020
Schválené dodatok č. 1 k TP 038, Dodatok č. 1 ku KLK KB 1/2013

Schválené dodatok č. 1 k TP 038, Dodatok č. 1 ku KLK KB 1/2013

04.05.2020
MDV SR schválilo:
Dodatok č. 1/2020 k TP 038,
Dodatok č. 1/2020 ku KLK KB 1/2013

Účinnosť od: 01.05.2020

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora