Prejsť na navigáciu

Odstraňovanie snehu z povrchu vozoviek pozemných komunikácii - mechanicky

Spôsob odstraňovania snehu sa určuje v závislosti od intenzity sneženia, výšky napadnutej snehovej vrstvy, dostupnosti druhu mechanizmov ako i ďalších poveternostných vplyvov (napr. vietor).

Odstraňovanie snehu z povrchu vozoviek sa vykonáva mechanicky pluhovaním a frézovaním.

Pluhovaním sa z vozoviek odstraňuje sneh, snehová kaša a pod. tak, aby ich vrstva pri bežných podmienkach výkonu zimnej údržby, nepresahovala hrúbku do 3 cm. V prípade pretrvávania snehových zrážok a vytvárania sa vyššej snehovej vrstvy, odstraňuje sa sneh z dopravne dôležitých miest (treba určiť v OPZS) opakovaným pluhovaním, až do času jej zníženia pod 3 cm.

Na ostatných cestách pri pretrvávajúcom snežení sa pluhovaním zabezpečuje rovinnosť snehovej vrstvy nezávisle na jej hrúbke s tým, že po skončení sneženia a ukončení prác na dopravne dôležitých cestách sa upraví tak, aby bola zabezpečená ich zjazdnosť a prejazdnosť pre všetky motorové vozidlá.

Odstraňovanie snehových vrstiev nad 10 cm, snehových jazykov a závejov, alebo pri neúčinnosti snehových radlíc, sa sneh odstraňuje šipovými pluhmi a snehovými frézami.

Pri trvalom snežení a opakovanom pluhovaní je neprípustné použiť posyp s chemickými rozmrazovacími materiálmi. Posyp možno vykonať iba inertnými materiálmi aj to iba v prípade mimoriadnych udalostí alebo iba na vytypovaných úsekoch ciest (prudké stúpania, klesania a pod), vždy však súbežne s upravením snehovej vrstvy pluhovaním na čo najnižšiu možnú hrúbku (po odpluhovaní).

Na mostoch, najmä s dĺžkou premostenia viac ako 30 m sa odstraňuje sneh z celej šírky mosta, t.z. zjazdných pruhov , krajníc, chodníkov a prípadne z deliacich pásov. Pritom sa prihliada k preťaženiu mostnej konštrukcie nárastom snehovej a ľadovej vrstvy. Sneh sa odstraňuje i v podjazdoch tak, aby nebola znížená ich prejazdná výška.

Zhadzovať sneh z mostov na teleso železničnej trate, alebo v zastavanom území na inú komunikáciu alebo do vodného toku je neprípustné. Z tohto dôvodu technológiu odstraňovania snehu je potrebné určiť vopred v rámci prípravy zimnej služby a to v OPZS alebo sneh odstraňovať ihneď po skončení sneženia a pluhovania.

 

Aktualizované: 17.5.2016 

Publikované: 26.1.2009

Aktuálne

Softecon 2019

Softecon 2019

20.03.2019
Prezentácia výskumno-vývojovej úlohy
Most Komárno - Komárom

Most Komárno - Komárom

18.03.2019
Priebeh realizácie diela
Cena SCS za rok 2018

Cena SCS za rok 2018

15.03.2019
Cena Slovenskej cestnej spoločnosti za rok 2018 za Portál IS MCS

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora