Prejsť na navigáciu

Odstraňovanie snehu

Odstraňovanie snehu z povrchu vozoviek pozemných komunikácii - mechanicky

Spôsob odstraňovania snehu sa určuje v závislosti od intenzity sneženia, výšky napadnutej snehovej vrstvy, dostupnosti druhu mechanizmov ako i ďalších poveternostných vplyvov (napr. vietor).

Odstraňovanie snehu z povrchu vozoviek sa vykonáva mechanicky pluhovaním a frézovaním.

Pluhovaním sa z vozoviek odstraňuje sneh, snehová kaša a pod. tak, aby ich vrstva pri bežných podmienkach výkonu zimnej údržby, nepresahovala hrúbku do 3 cm. V prípade pretrvávania snehových zrážok a vytvárania sa vyššej snehovej vrstvy, odstraňuje sa sneh z dopravne dôležitých miest (treba určiť v OPZS) opakovaným pluhovaním, až do času jej zníženia pod 3 cm.

Na ostatných cestách pri pretrvávajúcom snežení sa pluhovaním zabezpečuje rovinnosť snehovej vrstvy nezávisle na jej hrúbke s tým, že po skončení sneženia a ukončení prác na dopravne dôležitých cestách sa upraví tak, aby bola zabezpečená ich zjazdnosť a prejazdnosť pre všetky motorové vozidlá.

Odstraňovanie snehových vrstiev nad 10 cm, snehových jazykov a závejov, alebo pri neúčinnosti snehových radlíc, sa sneh odstraňuje šipovými pluhmi a snehovými frézami.

Pri trvalom snežení a opakovanom pluhovaní je neprípustné použiť posyp s chemickými rozmrazovacími materiálmi. Posyp možno vykonať iba inertnými materiálmi aj to iba v prípade mimoriadnych udalostí alebo iba na vytypovaných úsekoch ciest (prudké stúpania, klesania a pod), vždy však súbežne s upravením snehovej vrstvy pluhovaním na čo najnižšiu možnú hrúbku (po odpluhovaní).

Na mostoch, najmä s dĺžkou premostenia viac ako 30 m sa odstraňuje sneh z celej šírky mosta, t.z. zjazdných pruhov , krajníc, chodníkov a prípadne z deliacich pásov. Pritom sa prihliada k preťaženiu mostnej konštrukcie nárastom snehovej a ľadovej vrstvy. Sneh sa odstraňuje i v podjazdoch tak, aby nebola znížená ich prejazdná výška.

Zhadzovať sneh z mostov na teleso železničnej trate, alebo v zastavanom území na inú komunikáciu alebo do vodného toku je neprípustné. Z tohto dôvodu technológiu odstraňovania snehu je potrebné určiť vopred v rámci prípravy zimnej služby a to v OPZS alebo sneh odstraňovať ihneď po skončení sneženia a pluhovania.

 

Aktualizované: 17.5.2016 

Publikované: 26.1.2009

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora