SSC>Verejné obstarávanie>Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr>Zmluvy>Prílohy povinne zverejňovanej zmluvy v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám
Prejsť na navigáciu

Prílohy povinne zverejňovanej zmluvy v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám

Aktuálne

Softecon 2019

Softecon 2019

20.03.2019
Prezentácia výskumno-vývojovej úlohy
Most Komárno - Komárom

Most Komárno - Komárom

18.03.2019
Priebeh realizácie diela
Cena SCS za rok 2018

Cena SCS za rok 2018

15.03.2019
Cena Slovenskej cestnej spoločnosti za rok 2018 za Portál IS MCS

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora