Prejsť na navigáciu

Objednávky


Publikované: 15.2.2011


Hľadať

1
Dátum vyhotovenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy Schvaľovateľ
12. 8. 2019 O658/1210/2019 konferencia "Požární bezpečnost tunelů" 288,00 K.B.K. fire, s.r.o. Heydukova 1093/26 702 00 Ostrava-Přívoz 25905031 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
6. 8. 2019 O-651/6231/2019 I/66 Banská Bystrica - Brezno, úsek Medzibrod - Predajná - vypracovanie ZP na pozemok v k.ú. Brusno 400,00 Ing. Jozef Elias Internátna 63, 974 01 Banská Bystrica Ing. Roman Žembera, gen. riaditeľ SSC Banská Bystrica
7. 8. 2019 O-654/6342/2019 Revízia a servis kamerového systému AB Košice 129,67 GALARMTECH s.r.o., Pod Šiancom 4,040 01 Košice Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
29. 7. 2019 O-653/6342/2019 Monitoring dažďového zvodu a vonkajšej kanalizácie AB Košice 266,76 MP KANAL,Mojmírova 7,080 01 Prešov,IČO:459 658 38 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
18. 7. 2019 O-648/6342/2019 Oprava PC HP Elite One 800 G3 418,80 Autocont SK a.s.,Eisteinova 24,851 01 Bratislava,IČO:36396224 O-1174/0020/2018 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
16. 5. 2019 O-585/6342/2019 Oprava kopírovacieho stroja CANON C2025 169,42 Autocont SK a.s.,Eisteinova 24,851 01 Bratislava,IČO:36396225 O-1174/0020/2019 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
O-643/6371/2019 I/20 Ľubotice, oprava cestnej kanalizácie - havarijný stav 11985,60 MP KANAL service s.r.o. Mojmírova 7 080 01 Prešov Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
O-640/6371/2019 I/66 Podspády, zmena dopravného značenia križovatky 2632,80 Váhoprojekt s.r.o., Exnárova 13, 080 01 Prešov Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
8. 8. 2019 O-655/1210/2019 seminár "Správne súdnictvo" 190,80 Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o Jungmannova 34/750 110 00 Praha 1 - Nové Město JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
8. 8. 2019 SSC/452/2019/6172/VO-2453 Oprava krytu vozovky technológiou recyklácie za horúca na mieste - REMIX PLUS objednávka (I/62 Sládkovičovo - Sereď) 1280949,12 FREKOMOS SK, s.r.o. Domové role 69, 821 05 Bratislava Rámcová dohoda č.1368/2019 Ing. Viliam Žák riaditeľ IVSC Bratislava
8. 8. 2019 SSC/452/2019/6172/VO-2455 Dodávka, montáž a oprava záchytných systémov - zvodidlá NH4, AM, EA koncovky a tlmiče nárazu objednávka (I/61 Trnava-Cífer) 27797,12 HAKOM s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin Rámcová dohoda č.1251/2018/1120 Ing. František Takáč námestník úseku správy a prevádzky IVSC Bratislava
2. 8. 2019 O-642/6342/2019 Majáky 527,96 RadolTech s.r.o.,Ochodnica 185, 023 35 Ochodnica,IČO: 46 950 885 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
2. 7. 2019 O-639/6342/2019 Prečistenie vnútornej kanalizácie a sprchovacieho kúta AB Košice 90,00 ILLES Tibor,Lomnická 13,040 01 Košice,IČO: 10 686 258 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
1. 8. 2019 O-638/6342/2019 Koncentrát mydlovej peny 172,80 CWS-boco Slovensko s.r.o.,Bojnická 10,831 04 Bratislava,IČO:314110445 Z-6312/04/02 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
5. 8. 2019 645/6142/2019 finančný spravodaj, ročník 2019 Tirna, vydavateľské družstvo, Trnava, Poštová 10/D, IČO:36750697 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
5. 8. 2019 644/6142/2019 Pravid. servis Škoda EČV Fabia BA 433 UV RODEX CAR s.r.o. Bratislava, Komárňanská 83, IČO: 35860251 Z 235/2018 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
3. 7. 2019 O-581/6273/2019 Oprava obrubníkov na križovatke ciest I/69 a I/66 v k.ú. Kováčová 5999,08 MAXA, s. r. o., Mičinská 53, 974 01 Banská Bystrica Ing. Roman Žembera generálny riaditeľ SSC
25. 4. 2019 O-323/6273/2019 Dodávka kamery na lokalitu Horný Jelenec, I/59, v km 18,800 1698,00 SPINET, a.s. Sabinovská 3 821 03 Bratislava ; IČO: 35720905 Ing. Peter Polešenský riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
14. 4. 2019 O-290/6273/2019 Vypracovanie statického posudku a zjednodušenej projektovej dokumentácie pre mostný objekt ID M5819 s ev. č. 72-060: „Most cez potok Bachláč pri obci Jarabá“ 7900,00 Ing. František Karaba Belinského 2 851 01 Bratislava IČO: 42130263 Ing. Peter Polešenský riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
1. 4. 2019 O-254/6273/2019 Oprava nefunkčných častí kamery na ceste I/59 - núdzový záliv 1986,00 SPINET, a.s. Sabinovská 3 821 03 Bratislava ; IČO: 35720905 Ing. Peter Polešenský riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
26. 2. 2019 O-134/6273/2019 Oprava premenlivého dopravného značenia - portál Kremnička, pre cestu I/14 1800,00 SPINET, a.s. Sabinovská 3 821 03 Bratislava ; IČO: 35720905 Ing. Peter Polešenský riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
11. 12. 2018 O-1144/6273/2018 Technický dozor pri sanačných prácach na rímse a zábradlí na mostnom objekte č. 16-191, Vígľaš 172,42 Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Ing. Peter Polešenský riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
29. 11. 2018 O-1093/6273/2018 Oprava kanalizácie v km 2,080 - cesta I/66 2413,54 ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o., Vlčie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava-Ružinov vz. Ing. Ladislav Štulajter - úsek investičnej výstavby-námestník
14. 11. 2018 O-1017/6273/2018 Vypracovanie monitoringu kanalizácie cesty I/66 v meste Podbrezová 299,76 ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad Ing. Peter Polešenský riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
21. 9. 2018 O-769/6273/2018 Vypracovanie PD - mostný objekt ID M2717-ev.č. 66-079 cez zelezničnú trať pri odbočke do Biotiky Slov. Ľupča - dopravné značenie pre obchádzkové trasy v súvislosti s dopravnými obmedzeniami na MO na základe cenovej ponuky 2640,00 DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25; 010 08 Žilina vz. Ing. Ladislav Štulajter - úsek investičnej výstavby-námestník
20. 8. 2018 O-670/6273/2018 Inžinierskogeologický prieskum z dôvodu opravy základov mosta na ceste I/66, ID M6469, ev.č. 66-089 - Most nad MK pri obci Brusno 3667,20 CAD-ECO a.s. Svätoplukova 28 821 08 Bratislava Ing. Peter Polešenský riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
22. 6. 2018 O-543/6273/2018 Na základe cenovej ponuky si objednávame u Vás bezpečnostnú protišmykovú úpravu povrchu vozovky na ceste I/65 - mesto Kremnica 6801,60 GRAMES s.r.o Lamačská cesta 45 841 03 Bratislava vz. Ing. Miroslav Obert námestník správy a prevádzky ciest
29. 5. 2018 O-465/6273/2018 Na základe cenovej ponuky objednávame - Opravu mosta č. ID M3443, ev. č. 66-072: „Most nad býv. vlečkou ŽSD do KÚNZ v B. Bystrici“ 6338,42 Inžinierske stavby, a.s. Priemyselná 6 042 45 Košice Ing. Peter Polešenský riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
22. 3. 2018 O-198/6273/2018 Vypracovanie zjednodušenej PD pre nevyhnutné opatrenia a statický posudok most - ID M5315 s ev. č. 72-014: Most cez rieku Rimava za obcou Hačava 1500,00 Ing. František Karaba Belinského 2 851 01 Bratislava IČO: 42130263 Ing. Peter Polešenský riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
6. 11. 2017 O-925/6273/2017 Oprava napájacieho zdroja na PDZ "I/59 - 6" podľa cenovej ponuky č. 11/2017-10-20 zo dňa 20.10.2017 702,00 SPINET, a.s. Sabinovská 3 821 03 Bratislava ; IČO: 35720905 Ing. Peter Polešenský riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
6. 11. 2017 O-924/6273/2017 Oprava napájacieho zdroja na PDZ "I/59 - 4" podľa cenovej ponuky č. 09/2017-10-20 zo dňa 20.10.2017 702,00 SPINET, a.s. Sabinovská 3 821 03 Bratislava ; IČO: 35720905 Ing. Peter Polešenský riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
12. 9. 2017 O-702/6273/2017 Dodávka a montáž podpernej konštrukcie mostného objektu ev.č.16-228 (most cez potok Slatinka pri meste Lučenec). 4989,18 Dušan Hlinka - DH Ku Strelnici 615/4 976 11 Selce; IČO:14421232 Ing. Peter Polešenský riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
16. 8. 2017 O-635/6273/2017 V rámci doriešenia ovládania premenlivého dopravného značenia v lokalite Uľanka objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky č. ITS/2017/247 zo dňa 01.08.2017 dodanie a konfiguráciu koncového zariadenia pre lokálny dispečing Regionálnej správy ciest Banská Bystrica v rozsahu: 1. PC HP 280 G2 SFF, i3-6100; 2. Monitor BenQ Va LED GC287OH 27; 3. Konfigurácia koncového zariadenia; 4. Doprava 910,56 BETAMONT s.r.o., J.Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen; IČO: 31564518 Ing. Peter Polešenský riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
10. 8. 2017 O-623/6273/2017 Spracovanie nezávislého statického posudku na osadenie dočasnej mostnej súpravy ponad most cez potok Slatinka pri meste Lučenec ev.č. 16-228 1500,00 Ing. František Karaba Belinského 2 851 01 Bratislava IČO: 42130263 Ing. Peter Polešenský riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
8. 8. 2017 O-606/6273/2017 Spracovanie projektovej dokumentácie obchádzkových trás mostného objektu ev.č. 16-228 (most cez potok Slatinka pri meste Lučenec) v prípade jeho uzatvorenia a taktiež v prípade jeho uzatvorenia a taktiež v prípade súvislých obmedzení. 4416,00 DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25; 010 08 Žilina Ing. Peter Polešenský riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
8. 8. 2017 O-605/6273/2017 Vykonanie diagnostiky, základný statický prepočet, stanovenie zostatkovej životnosti a spracovanie záverečnej správy pre most cez potok Slatinka pri meste Lučenec ev.č. 16-228 Návrh na odstránenie havarijného stavu spolu s vypracovaním agregovaného rozpočtu potrebných prác pre uvedený most. 4750,00 DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25; 010 08 Žilina Ing. Peter Polešenský riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
8. 8. 2017 O-604/6273/2017 Spracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie, prevádzkového poriadku a statického výpočtu na provizórne premostenie na ceste I/16, ponad existujúci mostný objekt - most cez potok Slatinka pri meste Lučenec ev.č. 16-228 4920,00 TEBRICO, spol. s r.o.; Hviezdoslavova 8 010 01 Žilina Ing. Peter Polešenský riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
3. 8. 2017 O-599/6273/2017 Kontrolné geodetické meranie mostov na základe VO1155 a cenovej ponuky. • Most ev.č. 72-027B na ceste I/72 (M9559) - most nad Bezmenným potokom, v km 2,405, okr. Rim.Sobota, • Most ev.č. 72-030A na ceste I/72 (M9560) - most nad Bezmenným potokom, v km 3,449, okr. Rim.Sobota, • Most ev.č. 16-235A na ceste I/16 (M9569) - most cez Maštínsky potok, v km 0,780, okr. Lučenec, • Most ev.č. 16-236A na ceste I/16 (M9570) - most nad Bezmenným potokom, v km 0,907, okr. Rim. Sobota 1900,00 GEOTOP - Bc. Tibor Balogh Šoltésovej 56 965 01 Žiar nad Hronom Ing. Peter Polešenský riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
2. 8. 2017 O-593/6273/2017 Vyčistenie a úpravu záchytných zariadení proti padaniu skál na ceste I/59; v km 19,500 za obcou Dolný Jelenec - Donovaly 4680,00 Mgr. Jozef Šupica Školská 95/14; 013 06 Terchová Ing. Peter Polešenský riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
16. 6. 2017 O-580/6273/2017 Aktualizácia projektovej dokumentácie pre most ev.č. 66-146 - Šumiac 500,00 LD- PROJEKT s.r.o.- Ing. Ľubomír Dendeš Horná Mičiná 101 974 01 Horná Mičiná; IČO: 36049018 Ing. Peter Polešenský riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
13. 6. 2017 O-435/6273/2017 Oprava komunikačného spojenia (zariadenie na monitorovanie dopravy na ceste I/59 - lokalita Uľanka) 206,88 BETAMONT s.r.o., J.Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen; IČO: 31564518 Ing. Peter Polešenský riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
30. 5. 2017 O-389/6273/2017 Vypracovanie statického posudku pre most: ID M4950 – ev. č. 16-228: „Most cez potok Slatinka pri meste Lučenec. 485,00 Ing. František Karaba Belinského 2 851 01 Bratislava IČO: 42130263 Ing. Peter Polešenský riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
2. 5. 2017 O-317/6273/2017 Na základe vykonaného prieskumu trhu, objednávame si Vás, „Čistenie a stavebné úpravy cestného rigolu nad oporným múrom na ceste I/66 v km 91,500 - 91,600 v Banskej Bystrici", v zmysle cenovej ponuky SSC/VO-633/6270/VO-696-2 zo dňa 21.4.2017, ktorá bola doručená IVSC BB dňa 28.04.2017 5985,84 MAXA, s.r.o. Mičinská 53 974 01 Banská Bystrica IČO: 46477306 Ing. Peter Polešenský riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
11. 4. 2017 O-257/6273/2017 Objednávame si u Vás "Vypracovanie prevádzkového poriadku celého odvodňovacieho systému na stavbe I/72 – Zbojská sedlo – Tisovec – Čertova dolina". 600,00 HES - COMGEO spol. s r.o., Kostiviarska cesta 4 974 01 Banská Bystrica; IČO: 17325277 Ing. Peter Polešenský riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
7. 4. 2017 O-244/6273/2017 Na základe ZoD č. 177/2015 si objednávame u Vás opravu a výmenu akumulátorov na ceste I/59 - núdzový záliv podľa cenovej ponuky č. 1-30/03/2017 zo dňa 30.03.2017 432,00 SPINET, a.s. Sabinovská 3 821 03 Bratislava ; IČO: 35720905 Ing. Peter Polešenský riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
7. 4. 2017 O-243/6273/2017 Objednávame si u Vás vypracovanie statického posúdenia a vypracovanie zjednodušenej PD priepustu na ceste I/66 (Brezno - časť Zadné Halny, v km 134,300) 980,00 LD- PROJEKT s.r.o.- Ing. Ľubomír Dendeš Horná Mičiná 101 974 01 Horná Mičiná; IČO: 36049018 Ing. Peter Polešenský riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
12. 4. 2017 O-202/6273/2017 Aktualizácia projektovej dokumentácie pre most ev.č. 72-001 - Čerenčany 960,00 Ing. František Karaba Belinského 2 851 01 Bratislava IČO: 42130263 Ing. Peter Polešenský riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
14. 3. 2017 O-149/6273/2017 Objednávame si u Vás kontrolné geodetické zameranie a posúdenie stavebného stavu pre mostný objekt: ID M4555 ev.č. 51-168 na cete I/51 (most cez potok Štiavnička za obcou Hontianske Nemce). 600,00 GEOTOP - Bc. Tibor Balogh Šoltésovej 56 965 01 Žiar nad Hronom; IČO: 35302551 Ing. Peter Polešenský riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
16. 2. 2017 O-101/6273/2017 Oprava poruchy komunikačného spojenia (zariadenie na monitorovanie dopravy - cesta I/59 lokalita Uľanka) v zmysle cenovej ponuky č. ITS/2017/27 1859,16 BETAMONT s.r.o., J.Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen; IČO: 31564518 Ing. Peter Polešenský riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
16. 2. 2017 O-100/6273/2017 Výmena pevného disku (zariadenie na monitorovanie dopravy - cesta I/59 lokalita Uľanka) v zmysle cenovej ponuky č. ITS/2017/30 558,77 BETAMONT s.r.o., J.Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen; IČO: 31564518 Ing. Peter Polešenský riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
1

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora