Prejsť na navigáciu

Objednávky


Publikované: 15.2.2011


Hľadať

1
Dátum vyhotovenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy Schvaľovateľ
8. 10. 2019 O-828/6342/2019 Náter strechy na garáži, oprava omietok a maľovanie AB Michalovce 1370,00 Patrik Szabó-Dstvebné práce,P.O. Hviezdoslava 13, 071 01 Michalovce,IČO: 50 917 561 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
23. 9. 2019 O-818/6342/2019 Dekódovacia SAT karta 10,98 ANTIK telekom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36 191 40 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
10. 10. 2019 O-835/2230/2019 Aktualizácia príloh normy STN 73 6114“ 49020,00 Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17 Bratislava; ICO: 00 156 884 Ing. Jozef Polčic, riaditeľ úseku technického rozvoja SSC
17. 10. 2019 O-864/6470/2019 Dodávka, montáž a oprava záchytných systémov - zvodidlá NH4, AM, EA koncovky a tlmiče nárazov - I/65 km 118,500 Mošovce, po DN 2562,65 HAKOM, s.r.o. Československej armády 18 036 01 Martin IČO: 36 000 124 1251/2018/1120 PhDr. Ivan Brečka riaditeľ IVSC Žilina
1. 10. 2019 O-860/6342/2019 Oprava kop.str. CANON IR-C238i Autocont SK a.s., Eisteinova 24,851 01 Bratislava,IČO:36396224 O-1174/0020/2018 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
16. 10. 2019 869/6142/2019 Zimné pneumatiky Skoda Fabia EČV BA 114 LI ContiTrade Slovakia, s.r.o. T. Vansovej 1054, 020 01 Púchov, IČO:36336556 Z 201811937_Z Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
16. 10. 2019 863/6142/2019 Zimné pneumatiky Skoda Fabia EČV Bl 386 CM ContiTrade Slovakia, s.r.o. T. Vansovej 1054, 020 01 Púchov, IČO:36336556 Z 201811937_Z Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
16. 10. 2019 862/6142/2019 Zimné pneumatiky Skoda Octavia EČV BL 852CM ContiTrade Slovakia, s.r.o. T. Vansovej 1054, 020 01 Púchov, IČO:36336556 Z 201811937_Z Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
14. 10. 2019 SSC/452/2019/6172/VO-3197 Geodetický monitoring mostného objektu č. 63-025 600,00 IMS-GEO s.r.o. Vodárenská 133, 921 01 Piešťany Ing. Viliam Žák riaditeľ IVSC Bratislava
15. 10. 2019 O-856/6310/2019 Vodný kúpeľ Test servis, Dukelská 95, 273 51 Braškov, IČO: 25 779 524 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
11. 10. 2019 O-851/6342/2019 Servisná prehliadka a oprava Š-Fabia, KE-903 DT RODEX CAR s.r.o.,Komárňanská 83, 821 09 Bratislava, IČO:35 860 251 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
11. 10. 2019 O-850/6342/2019 Servisná prehliadka Š-Fabia, BL-831+STK, EK RODEX CAR s.r.o.,Komárňanská 83, 821 09 Bratislava, IČO:35 860 251 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
11. 10. 2019 O-849/6342/2019 Servisná prehliadka Š-Fabia, BA-619 NJ+STK, EK RODEX CAR s.r.o.,Komárňanská 83, 821 09 Bratislava, IČO:35 860 251 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
11. 10. 2019 O-848/6342/2019 Nákup a prezutie zimných pneumatík Š-Fabia, KE-845 DT ContiTrade Slovakia s.r.o., Terézie vansovej 1054,020 01 Púchov, IČO: 36 336 556 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
9. 10. 2019 O-834/6342/2019 Nákup a prezutie zimných pneumatík Š-Fabia, BL- 831 CM ContiTrade Slovakia s.r.o., Terézie vansovej 1054,020 01 Púchov, IČO: 36 336 556 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
9. 10. 2019 O-833/6342/2019 Prezutie zimných pneumatík Š- Fabia BA-622 NJ, KE-905 DT, Honda CRV KE-340 AP ContiTrade Slovakia s.r.o., Terézie vansovej 1054,020 01 Púchov, IČO: 36 336 556 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
9. 10. 2019 O-832/6342/2019 Nákup a prezutie zimných pneumatík Š-Fabia, BA- 619 NJ ContiTrade Slovakia s.r.o., Terézie vansovej 1054,020 01 Púchov, IČO: 36 336 556 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
9. 10. 2019 O-831/6342/2019 Prezutie zimných pneumatík Š-Fabia BA-110 SP, BA-453 PN, BA-621 NJ, VW POLO KE-325 DB ContiTrade Slovakia s.r.o., Terézie vansovej 1054,020 01 Púchov, IČO: 36 336 556 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
9. 10. 2019 O-830/6342/2019 Prezutie zimných pneumatík Š -Fabia BA-456 PN, BL-201 ES, KE-287 DB, KE-897 DT, KE-903 DT, KE-906 DT ContiTrade Slovakia s.r.o., Terézie vansovej 1054,020 01 Púchov, IČO: 36 336 556 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
9. 10. 2019 O-829/6342/2019 Prezutie zimných pneumatík Š-Octavia BA-013 NN, Š- Fabia BA- 446 PN,BA-620 NJ, Land Rover BA-664 LL, Š-Fabia BL-219 ES, VOLVO XC60 BL-528 EP, Š-Octavia KE- 891 CO, Fiat Stilo KE-897 DA, Š-Fabia Ke-904 DT ContiTrade Slovakia s.r.o., Terézie vansovej 1054,020 01 Púchov, IČO: 36 336 556 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
11. 10. 2019 847/6142/2019 TK + EK vozidlo Skoda Fabia EČV BA 905 SM (kat. voz. N1) Servis Rotos - STK .a.s ,Studená 9, 821 04 BA, IČO:44991347 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
11. 10. 2019 843/6142/2019 SP60102717 PARTS LIFT GUIDE ASSY DO MFZ KYOCERA TASK KALFA 4052ci 7,61 AutoCont Sk, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 O-1174/0020/2018 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
11. 10. 2019 842/6142/2019 TK + EK vozidlo Skoda Fabia EČV BA 572 SN Prvá uhoľná spoločnosť, Veľký rad 5, Komárno, IČO:31448453 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
10. 10. 2019 O-837/0020/2019 Servisný zásah - výmena tonerkitu v tlačiarni TriumphAdler CK8512 89,17 Autocont SK, s.r.o.,Krasovského 14,851 01 Bratislava, IČO:36396315 Ing. Iveta Černá Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky
9. 10. 2019 O-836/0020/2019 Servisný zásah - výmena podávača v tlačiarni HP SJ Enterprise 7500 71,98 Autocont SK, s.r.o.,Krasovského 14,851 01 Bratislava, IČO:36396314 Ing. Iveta Černá Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky
22. 8. 2019 O-687/3120/2019 „Prieskum smerovania tranzitnej dopravy na cestnej dopravnej infraštruktúre dotknutej investičnými opatreniami cestného ťahu I/64 v rámci ŽSK a TSK“. 81 480,00 EUR DAQE Slovakia, s.r.o. Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina IČO: 36 848 751 Ing. Juraj Joanidis riaditeľ úseku pre riadenie investícií a správu
25. 9. 2019 O-792/3120/2019 Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre Operačný program integrovaná infraštruktúra k projektu "Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji I. etapa – I/54 Moravské Lieskové – Nové Mesto nad Váhom". 22 506,00 EUR Road Safety Management, s.r.o., Humenské nám. 7, 851 07 Bratislava, IČO: 44 066 279 Ing. Juraj Joanidis riaditeľ úseku pre riadenie investícií a správu
25. 9. 2019 O-793/3120/2019 Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre Operačný program integrovaná infraštruktúra k projektu „Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraji“. 22 746,00 EUR Road Safety Management, s.r.o., Humenské nám. 7, 851 07 Bratislava, IČO: 44 066 279 Ing. Juraj Joanidis riaditeľ úseku pre riadenie investícií a správu
7. 10. 2019 O-825/1210/2019 seminár "Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 2019" 214,20 Nakladatelství Forum s.r.o., organizačná zložka Seberíniho 1 821 03 Bratislava 46490213 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
2. 10. 2019 O-810/1210/2019 seminár "Novely a najdôležitejšia rozhodovacia prax vo verejnom obstarávaní" 108,00 APUEN AKADÉMIA s.r. Zámocká 8 811 01 Bratislava 48282413 v zastúpení JUDr. Štefan Tokár vedúci odboru právneho a v
1. 10. 2019 O-802/1210/2019 seminár "Zmluvy a základy kontraktácie v obchodnom práve a dôsledky chýb v zmluvnom procese ..." 702,00 creatio eu, s.r.o. Drieňova 34 821 01 Bratislava 50242032 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
1. 10. 2019 O-800/1210/2019 konferencia "Dni slovenských cestárov" 1950,00 ANKOV group,s.r.o. Poľná 4/A 900 28 Ivanka pri Dunaji 46025464 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
4. 10. 2019 O-799/9342/2019 Oprava bleskozvodnej inštalácie AB Košice 2391,70 Tibor Varga-elektroinštalačné práce, 040 15 Košice-Poľov, IČO:466 499 81 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
7. 10. 2019 827/6142/2019 Kalibrácia - overenie 1279,32 Technický a skúšobný ústav stavebný Studená 3 821 04 Bratislava Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
7. 10. 2019 826/6142/2019 Oprava - výmena rozvodov Š Fabia EČV BA 572 SN RODEX CAR s.r.o. Bratislava, Komárňanská 83, IČO: 35860251 Z 235/2018 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
3. 10. 2019 819/6142/2019 Oprava vozidla Skoda FABIA EČV BA 821 NG PU RODEX CAR s.r.o. Bratislava, Komárňanská 83, IČO: 35860251 Z 235/2018 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
5. 8. 2019 O-649/6273/2019 Oprava vozovky I/65 - Kremnické Bane, po hávarii kamiónu 8831,40 FREKOMOS SK s.r.o. Domové role 69 821 05 Bratislava Ing. Roman Žembera generálny riaditeľ SSC
25. 9. 2019 O-791/6231/2019 I/69 Sliač - Kremnička - znalecké posudky 600,00 Ing. Branislav Heger Komenského 1313/51, 974 01 Banská Bystrica Ing. Roman Žembera, riaditeľ SSC
25. 9. 2019 O-790/6231/2019 I/65 Kremnica - Kremnické Bane - znalecké posudky na TZ 200,00 Ing. Branislav Heger Komenského 1313/51, 974 01 Banská Bystrica Ing. Roman Žembera, riaditeľ SSC
19. 9. 2019 O-764/6231/2019 technické normy 98,00 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Ing. Roman Žembera, riaditeľ SSC
18. 9. 2019 O-763/6231/2019 Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa I/51 Hontianske Nemce – most ev. č. 51-168 - GP 468,00 GEOMAD s.r.o., Vlkanová 23/3, 976 31 Vlkanová Ing. Roman Žembera, riaditeľ SSC
3. 10. 2019 O-817/6310/2019 Výroba nálepky na prívesný vozík KE- 340 YD 37,20 AGRICOM, s.r.o., Pri Nižnej Hutke 952, 040 18 Košice,IČO:31 654 151 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
30. 9. 2019 O-798/6351/2019 I/68 Sabinov preložka cesty- vypracovanie a dodanie aktualizácie PD na DSP 80326,80 Dopravoprojekt, a.s. BA Jarková 14 080 01 Prešov Ing. Jozef Fabian,riaditeľ SSC IVSC Košice
1. 10. 2019 SSC/452/2019/6172/VO-3040 Doplnenie projektu dočasného dopravného značenia obchádzky motorových vozidiel 600,00 Ing. František Németh - SLUŽBY Elektrárenská cesta 12/E, 945 01 Komárno Ing. Viliam Žák riaditeľ IVSC Bratislava
1. 10. 2019 SSC/452/2019/6172/VO-3048 Dodávka, montáž a oprava záchytných systémov - zvodidlá NH4, AM, EA koncovky a tlmiče nárazu objednávka (Trnava, Galanta) 11369,84 HAKOM s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin Rámcová dohoda č.1251/2018/1120 Ing. František Takáč námestník úseku správy a prevádzky IVSC Bratislava
1. 10. 2019 SSC/452/2019/6172/VO-3047 Dodávka, montáž a oprava záchytných systémov - zvodidlá NH4, AM, EA koncovky a tlmiče nárazu objednávka (Senica-Holíč-Jablonica) 48592,54 HAKOM s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin Rámcová dohoda č.1251/2018/1120 Ing. František Takáč námestník úseku správy a prevádzky IVSC Bratislava
1. 10. 2019 O-804/0020/2019 Servisný zásah - Výmena HDD v Storage EVA 4100 338,40 Autocont SK, s.r.o.,Krasovského 14,851 01 Bratislava, IČO:36396313 Ing. Iveta Černá Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky
1. 10. 2019 O-808/6342/2019 Oprava defektu VW POLO, Ke -325 DB ContiTrade Slovakia s.r.o.,Terézie Vansovej 1054,020 01 Púchov,IČO:36 336 556 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
1. 10. 2019 O-807/6342/2019 Servisná prehliadka Š-Fabia, KE -879 DT RODEX CAR s.r.o.,Komárňanská 83, 821 09 Bratislava, IČO:35 860 259, IČO:35 860 251 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
1. 10. 2019 O-806/6342/2019 STK prípojné vozidlo KE - 066 YD, KE- 340 YD Slovdekra, s.r.o STK Košice Vozárová 3, 040 01 Košice, IČO 31324797 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
1

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora