Prejsť na navigáciu

Objednávky


Publikované: 15.2.2011


Hľadať

1
Dátum vyhotovenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy Schvaľovateľ
20. 5. 2019 O-410/6470/2019 MO 11-227 (M7332) Kysucký Lieskovec - horná stavba - PD 10932,00 FIDOP s.r.o. Jánošikova 21 010 01 Žilina IČO: 36 394 343 PhDr. Ivan Brečka riaditeľ IVSC Žilina
21. 5. 2019 O-420/6370/2019 I/77 N. Ružbachy oprava havarijného stavu poškodeného bezp. Zariadenia v km 17,823 8576,90 Hakom s.r.o. Československej armády 18 036 01 Martin Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
21. 5. 2019 O-419/6370/2019 I/77 N. Ružbachy oprava poškodeného bezp. Zariadenia v km 17,728 po havárii 4902,96 Hakom s.r.o. Československej armády 18 036 01 Martin Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
21. 5. 2019 O-418/6370/2019 I/68 Stará Ľubovňa oprava poškodeného bezp. Zariadenia v km 19,000 po havárii 2706,04 Hakom s.r.o. Československej armády 18 036 01 Martin Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
21. 5. 2019 O-415/6310/2019 Digitálny odchýlkomer 382,87 Kuboušek Sk, s.r.o., Vinárska 1006/7, 951 41 Lužianky, IČO: 36 434 485 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
10. 5. 2019 O-369/6231/2019 I/66 Brezno - obchvat, I. Etapa, II. fáza - vypracovanie oznámenie podľa prílohy 8.a 17937,94 ISPO spol. s.r.o. Slovenská 86, 080 01 Prešov Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
9. 5. 2019 O-366/6231/2019 I/66 Brezno - obchvat, I. Etapa, II. fáza - prepracovanie GP 480,00 SGS Brezno s.r.o., Lichardova 29/387, 977 01 Brezno Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
7. 5. 2019 O-359/6231/2019 overenie a kalibrácia meradiel 1948,80 Slovenská legálna metrológia n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
15. 5. 2019 O-387/1210/2019 konferencia "GIS Esri konferencia 2019" 1134,00 ArcGEO Information Systems spol. s r.o. Blagoevova 9 951 01 Bratislava 31354882 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
15. 5. 2019 O-384/1210/2019 konferencia "Elektronizácia VO" 105,60 NAR marketing pobočka Bratislava Šulekova 2 811 03 Bratislava 64616398 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
15. 5. 2019 O-383/1210/2019 seminár "Zmluva o dielo v stavebníctve - jej aplikácia v praxi podľa Obchodného zákonníka ..." 264,00 creatio eu s.r.o Drieňova 34 821 01 Bratislava 50242032 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
17. 5. 2019 SSC/452/2019/6172/VO-1235 prepočet zaťažiteľnosti mosta ev.č. 63-025 v Komárne 1158,00 VERTICAL INDUSTRIAL, a.s. Líščie Nivy 15, 821 08 Bratislava Ing. Viliam Žák riaditeľ IVSC Bratislava
15. 5. 2019 O-393/6310/2019 Servis prístroja Mechatronic Linelnspector RI/Qd 1887,60 Polz Instruments s.r.o., Okružní 2326, 055 44 01 Dvur Králové n.l.,Česká republika Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
15. 5. 2019 O-392/6310/2019 Perchlóretylén 232,42 LARO v.o.s., Priemyselná 2738, 963 01 Krupina,IČO: 31 577 954 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
15. 5. 2019 O-390/6310/2019 Diamantové vrtáky 7 ks 840,00 DIAMANT Slovakia s.r.o.,Májová 1/709,Nová Dubnica,IČO:31 634 109 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
13. 5. 2019 O-373/6371/2019 I/20 Prešov, čistenie cestnej kanalizácie 5780,40 MP KANAL service s.r.o. Mojmírova 7 080 01 Prešov Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
15. 5. 2019 O-382/6370/2019 I/67 Vlachovo oprava bezp. Zariadenia v km 34,200 po havárii 8798,77 Hakom s.r.o. Československej armády 18 036 01 Martin Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
14. 5. 2019 O-381/6370/2019 I/16 Soroška oprava bezp. Zariadenia v km 154,880 po havárii 4087,51 Hakom s.r.o. Československej armády 18 036 01 Martin Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
14. 5. 2019 O-378/2210/2019 Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP) 31 – Zvláštne zemné konštrukcie – Dodatok 8400,00 CHÉMIA - SERVIS, a. s. Zadunajská cesta 10 Bratislava; IČO: 35 730 421 Ing. Alica Szebényiová, CSc., vedúca odboru cestnej databanky SSC
10. 5. 2019 O-365/2210/2019 Rozborová úloha (RÚ) – Strategický reporting stavu vozoviek na úrovni cestnej siete 22663,20 SOFTEC, s.r.o., Jarošova Office Centre, Jarošova 1, Bratislava, IČO: 00683540 Ing. Jozef Polčic, riaditeľ úseku technického rozvoja SSC
10. 5. 2019 O-364/2210/2019 Rozborová úloha (RÚ) – Modelovanie vývoja stavu vozoviek na úrovni cestnej siete 21470,40 SOFTEC, s.r.o., Jarošova Office Centre, Jarošova 1, Bratislava, IČO: 00683540 Ing. Jozef Polčic, riaditeľ úseku technického rozvoja SSC
10. 5. 2019 O-363/2210/2019 STN 73 6190 Statická zaťažovacia skúška konštrukcií zo zemín, sypanín a kameniva – revízia 5997,00 TPA, s.r.o., Zsolt Boros, Svornosti 69, Bratislava, IČO: 35871164 Ing. Jozef Polčic, riaditeľ úseku technického rozvoja SSC
29. 4. 2019 O-304/2210/2019 Norma STN 01 8500 Základné názvoslovie v doprave 28,80 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR; odbor Slovenský ústav technickej normalizácie; Štefanovičova 3, Bratislava; IČO: 308 107 10 Ing. Iveta Černá - Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky SSC
11. 4. 2019 O-289/2100/2019 Servisné práce v zmysle zmluvy č. 1258/2015/2100: Realizácia opráv/servisných prác na meteozariadení 703-120-2, 3 Lopašov, D. Suroviny v zmysle cenovej ponuky zo dňa 12.11.2018 2358,00 NOPE, a.s., Kazanská 48, Bratislava, IČO: 35758805 Ing. Jozef Polčic, riaditeľ úseku technického rozvoja SSC
11. 4. 2019 O-288/2100/2019 Servisné práce v zmysle zmluvy č. 1258/2015/2100: Realizácia opráv/servisných prác na meteozariadení 703-130-1Kolta v zmysle cenovej ponuky zo dňa 22.01.2019 2001,60 NOPE, a.s., Kazanská 48, Bratislava, IČO: 35758805 Ing. Jozef Polčic, riaditeľ úseku technického rozvoja SSC
11. 4. 2019 O-287/2100/2019 Servisné práce v zmysle zmluvy č. 1258/2015/2100:Realizácia opráv/servisných prác na meteozariadení 703-150-1, 730-140-5 Strečno, Fačkovské sedlo v zmysle cenovej ponuky zo dňa 25.1.2019 7779,60 NOPE, a.s., Kazanská 48, Bratislava, IČO: 35758805 Ing. Jozef Polčic, riaditeľ úseku technického rozvoja SSC
11. 4. 2019 O-286/2100/2019 Servisné práce v zmysle zmluvy č. 1258/2015/2100: Realizácia opráv/servisných prác na meteozariadení 703-160-18 Tisovec-Zbojská v zmysle cenovej ponuky zo dňa 12.11.2018 1339,20 NOPE, a.s., Kazanská 48, Bratislava, IČO: 35758805 Ing. Jozef Polčic, riaditeľ úseku technického rozvoja SSC
15. 4. 2019 O-284/2210/2019 Personálny a mzdový poradca podnikateľa č. 6-7/2019 25,36 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., ul. M. Rázusa 23A, Žilina, IČO: 31 592 503 Ing. Iveta Černá - Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky SSC
5. 4. 2019 O-229/2110/2019 Servis, údržba a kalibrácia diagnostického zariadenia Profilograph GE 10450,00 Greenwood Engeneering A/S, H.J. Holst Vej 3-5 C, DK-2605 Brondby,Dánsko Ing. Jozef Polčic, riaditeľ úseku technického rozvoja SSC
5. 4. 2019 O-228/2110/2019 Servis, údržba a kalibrácia diagnostického zariadenia Linescan 12782,50 Greenwood Engeneering A/S, H.J. Holst Vej 3-5 C, DK-2605 Brondby,Dánsko Ing. Jozef Polčic, riaditeľ úseku technického rozvoja SSC
10. 5. 2019 370/6142/2019 Etalónové závažie 123,60 Libra, spol. s r.o. Kvetinárska 31 821 06 Bratislava Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
10. 5. 2019 368/6142/2019 Daňový a účt.poradca, Personálny a mzdový poradca, rok 2020 214,02 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
10. 5. 2019 367/6142/2019 PORADCA 2020 65,80 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
13. 5. 2019 O-371/1210/2019 seminr "Elektronické verejné obstarávanie - praktický sprievodca - praktický workshop" 168,00 OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 821 01 Bratislava 47139200 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
7. 5. 2019 O-358/1210/2019 kurz "Metrologické zabezpečenie meradiel podľa normy ISO/IEC 17025:2017" 714,00 Slovenský metrologický ústav Karloveská 63 842 55 Bratislava 30810701 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
7. 5. 2019 O-356/1210/2019 kurz "ISO/IEC 17025:2017 - procesy v laboratóriu a prvé praktické skúsenosti" 129,00 Slovenský metrologický ústav Karloveská 63 842 55 Bratislava 30810701 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
10. 5. 2019 O-357/1210/2019 kurz "ISO/IEC 17025:2017 z pohaľadu interného auditora" 840,00 Slovenský metrologický ústav Karloveská 63 842 55 Bratislava 30810701 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
25. 4. 2019 O-321/6353/2019 I/68 Sabinov, preložka cesty - objednávka GP na oddelenie pozemkov a na určenie vl.práva k nim pre k.ú. Sabinov Geoprojekt Prešov, s r.o Konštantínova 6, 080 01 Prešov Ing. Jozef Fabian,riaditeľ SSC IVSC Košice
11. 4. 2019 O-299/6231/2019 I/65 Kremnica - prieťah - odčleňovací GP 1440,00 GEOMAD s.r.o., Vlkanová 23/3, 976 31 Vlkanová Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
9. 4. 2019 O-291/6231/2019 plánovaná reakreditácia skúšobného laboratória 6115,20 Slovenská národná akreditačná služba Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
8. 4. 2019 O-285/6231/2019 technické normy 123,70 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
7. 5. 2019 O-362/6371/2019 I/66 Tatranská Javorina, geometrický plán 4482,00 GEODET SABINOV s.r.o., Puškinova 2, 083 01 Sabinov Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
7. 5. 2019 O-361/6370/2019 Diagnostika a prehliadky viacpoľových mostných objektov 5160,00 TASUM, s.r.o. Štrková 10 010 09 Žilina Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
7. 5. 2019 O-355/6370/2019 I/17 Seňa oprava tesnenia cestných poklopov 237,60 EHCA s.r.o., Magnezitárska 5, 040 01 Košice Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
6. 5. 2019 O-352/6320/2019 Kontrola a tlaková skúška prenos.hasiaceho prístr.-suterén AB Poprad 11,40 LIVONEC,s.r.o.,Krivá 18,040 01 Košice,IČO: 48 121 347 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
6. 5. 2019 O-351/6320/2019 Kontrola a tlaková skúška prenos.hasiaceho prístr.-kotolňa AB Poprad 11,40 LIVONEC,s.r.o.,Krivá 18,040 01 Košice,IČO: 48 121 347 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
6. 5. 2019 O-350/6320/2019 Kontrola zar. na dodávku vody na hasenie požiarov AB Košice 84,00 LIVONEC,s.r.o.,Krivá 18,040 01 Košice,IČO: 48 121 347 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
6. 5. 2019 O-348/6320/2019 Odborná prehliadka a skúška el. zar. AB Michalovce 192,00 František Mariščák, Czambelova 9, 040 01 Košice, IČO:10 818 227 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
6. 5. 2019 O-347/6320/2019 Odborná prehliadka a skúška el. zar.-kotolňa AB Košice 188,00 František Mariščák, Czambelova 9, 040 01 Košice, IČO:10 818 227 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
6. 5. 2019 O-346/6320/2019 Odborná prehliadka a skúška el. zar.-skrinka merania plynu AB Košice 100,00 František Mariščák, Czambelova 9, 040 01 Košice, IČO:10 818 227 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
1

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora