Prejsť na navigáciu

Objednávky


Publikované: 15.2.2011


Hľadať

1
Dátum vyhotovenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Číslo zmluvy Schvaľovateľ
30. 11. 2018 O-1154/3120/2018 Realizovanie VO na zákazky pre projekt CEF "Prepojenie elementov základnej siete odvetví dopravy: Koridor Rýn - Dunaj Komárom - Komárno cezhraničný most (Projekt vnútrozemských vodných ciest)". 5 700,00 EUR ICTUS CONSULTING, s.r.o., Murgašova 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 279 513 Ing. Juraj Joanidis riaditeľ úseku pre riadenie investícií a správu
17. 1. 2019 SSC/452/2019/6172/VO-66 Dodávka a osadenie ZDZ a DZ (I/75, km 51,800-52,800 okr. NZ) 3327,36 HAKOM s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin Rámcová dohoda zo dňa 18.3.2016 Ing. František Takáč námestník úseku správy a prevádzky IVSC Bratislava
10. 1. 2019 SSC/452/2019/6172/VO-26 Dodávka a osadenie ZDZ a DZ (okr. NZ) 5115,60 HAKOM s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin Rámcová dohoda zo dňa 18.3.2016 Ing. František Takáč námestník úseku správy a prevádzky IVSC Bratislava
10. 1. 2019 O-21/6470/2019 Oprava bodových závad obaľovanou zmesou za studena na cestách v ŽSK (2019) 59848,32 BITUNOVA spol. s r.o. Neresnícka 3 960 01 Zvolen IČO: 30 228 247 PhDr. Ivan Brečka riaditeľ IVSC Žilina
10. 1. 2019 O-20/6470/2019 Oprava bodových závad obaľovanou zmesou za studena na cestách v TSK (2019) 59874,00 BITUNOVA spol. s r.o. Neresnícka 3 960 01 Zvolen IČO: 30 228 247 PhDr. Ivan Brečka riaditeľ IVSC Žilina
14. 1. 2019 O-19/1210/2019 seminár "Všetko o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO ... 336,00 PROEKO s.r.o. Inštitút vzdelávania Strmý vŕšok 18 841 06 Bratislava 48 35900831 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
10. 1. 2019 O-18/1210/2019 seminár "Veľká novela zákona o VO 158,00 PROEKO s.r.o. Inštitút vzdelávania Strmý vŕšok 18 841 06 Bratislava 48 35900831 JUDr. Ján Tkáč riaditeľ úseku vnútorneho riadenia
10. 1. 2019 O-22/6371/2019 I/66 Lysá Poľana, zmena DZ v dôsledku havarijného stavu mosta č. 66/087 4706,40 Váhoprojekt s.r.o., Exnárova 13, 080 01 Prešov Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
10. 1. 2019 O-29/6342/2019 Oprva VW POLO KE-325 DB RODEX CAR s.r.o.,Komárňanská 83, 821 09 Bratislava, IČO:35 860 253 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
10. 1. 2019 O-28/6342/2019 Oprava Š-Fabia BA- 621 NJ RODEX CAR s.r.o.,Komárňanská 83, 821 09 Bratislava, IČO:35 860 252 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
10. 1. 2019 O-27/6342/2019 Oprava Š- Fabia BA-446 PN RODEX CAR s.r.o.,Komárňanská 83, 821 09 Bratislava, IČO:35 860 251 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
7. 1. 2019 O-12/6341/2019 Predplatné mesačníka Poradca na r. 2019 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36 371 287 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
7. 1. 2019 O-11/6341/2019 Predplatné 1000 riešení na r. 2019 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36 371 287 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
7. 1. 2019 O-10/6341/2019 Predplatné Online knižnica verejného obstarávnia Verlag Dashofer,vydavateľstvo,s.r.o.,Železničiarska 13, 814 99 Bratislava Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
7. 1. 2019 O-9/6341/2019 Predplatné TREND na r. 2019 News and Media holding a.s., Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava,IČO:47 256 281 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
7. 1. 2019 O-8/6341/2019 Predplatné Finančný spravodajca na r.2019 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.,Martina Rázusa 23A,01001 Žilina,IČO: 31592503 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
7. 1. 2019 O-7/6341/2019 Predplatné Zbierky zákonov SR na r.2019 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.,Martina Rázusa 23A,01001 Žilina,IČO: 31592503 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
ROK 2019
19. 12. 2018 O-1184/6342/2018 Kancelársky nábytok 5850,00 ŠKODY s.r.o.,Baltická 7, 040 12 Košice,IČO:46 756 507 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
7. 11. 2018 O-1063/6342/2018 Oprava kop.str. XEROX WORK CENTRE 7225 112,80 Autocont SK a.s.,Eisteinova 24,851 01 Bratislava,IČO:36396223 Z-BA/OD/2015/155,654/2015 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
13. 11. 2018 O-1019/6342/2018 Oprava kop.str.Konica Minolta Dialta 73,42 Autocont SK a.s.,Eisteinova 24,851 01 Bratislava,IČO:36396223 Z-BA/OD/2015/155,654/2015 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
7. 1. 2019 O-6/6470/2019 Dodávka, montáž a oprava záchytných systémov - zvodidlá NH4, AM, EA koncovky a tlmiče nárazov - I/9 Križovatka Lehota pod Vtáčnikom - poškodený tlmič nárazu - odstránenie následkov DN 5691,24 HAKOM, s.r.o. Československej armády 18 036 01 Martin IČO: 36 000 124 1251/2018/1120 PhDr. Ivan Brečka riaditeľ IVSC Žilina
12. 12. 2018 O-1151/3120/2018 Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre Operačný program integrovaná infraštruktúra k projektu "I/66 Brezno - obchvat II. etapa 1. stavba". 22 272,00 EUR EUCONET, s.r.o., Hlaváčiková 25, 841 05 Bratislava, IČO: 35 945 010 Ing. Juraj Joanidis riaditeľ úseku pre riadenie investícií a správu
23. 11. 2018 O-1062/6351/2018 Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I.tried, úsek I/18 Svinia - Michalovce. Vyhlásenie NATURA 2000 70,00 ŠOP SR Banská Bystrica Tajovského 28 B 974 01 Banská Bystrica Ing. Jozef Fabian,riaditeľ SSC IVSC Košice
21. 12. 2018 O-1186/3120/2018 Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre Operačný program integrovaná infraštruktúra k projektu "Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v BB kraji". 22 620,00 EUR cbcd, s.r.o., Štefánikova 97/65, 058 01 Poprad, IČO: 50 510 908 Ing. Juraj Joanidis riaditeľ úseku pre riadenie investícií a správu
21. 12. 2018 O-1185/3120/2018 Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre Operačný program integrovaná infraštruktúra k projektu "Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v PO a KE kraji". 22 680,00 EUR cbcd, s.r.o., Štefánikova 97/65, 058 01 Poprad, IČO: 50 510 908 Ing. Juraj Joanidis riaditeľ úseku pre riadenie investícií a správu
11. 12. 2018 O-1132/2210/2018 Predplatné na rok 2019 - Daňový a účtovný poradca podnikateľa; Finančný spravodajca; Online prístup Daňové centrum 738,39 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., ul. M. Rázusa 23A, Žilina, IČO: 31 592 503 Ing. Ján Kadlečík, vedúci odboru hospodárskej správy a prevádzkových služieb úseku ekonomiky SSC
12. 12. 2018 O-1150/3120/2018 Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre Operačný program integrovaná infraštruktúra k projektu "Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji". 22 728,00 EUR Road Safety Management, s.r.o., Humenské nám. 7, 851 07 Bratislava, IČO: 44 066 279 Ing. Juraj Joanidis riaditeľ úseku pre riadenie investícií a správu
14. 12. 2018 O-1160/6342/2018 Pozdravy novoročenky 25,44 ŠEVT a.s.,Moldavská 10,040 11 Košice,IČO:31331131 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
11. 12. 2018 O-1148/2210/2018 Obnovenie publikácie FIDIC - Zmluvné podmienky pre výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom. Červená kniha 2. vydanie (2017) 75,00 Slovenská asociácia konzultačných inžinierov, Slovak Association of Consulting Engineers, Trnavská 1372/25, Bratislava-Nové Mesto; IČO: 36065862 Ing. Ján Kadlečík, vedúci odboru hospodárskej správy a prevádzkových služieb úseku ekonomiky SSC
11. 12. 2018 O-1146/2210/2018 Objednávka knihy UNIKA - Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2018 16,50 Martinus.sk, s.r.o., M.R. Štefánika 58, Martin; IČO: 36440531 Ing. Ján Kadlečík, vedúci odboru hospodárskej správy a prevádzkových služieb úseku ekonomiky SSC
18. 12. 2018 O-1168/2210/2018 Predplatné na rok 2019 Computer bez DVD 46,20 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, Bratislava, IČO: 35792281 Ing. Iveta Černá - Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky SSC
18. 12. 2018 O-1167/2210/2018 Predplatné na rok 2019 Magazín Stroje-technológie 57,60 M.I.A s.r.o., Černyševského 46, Bratislava; IČO: 36 287 075 Ing. Iveta Černá - Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky SSC
11. 12. 2018 O-1133/2210/2018 Predplatné na rok 2019 Silnice mosty 46,44 PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, Praha, Česká republika, IČO: 45272387 Ing. Ján Kadlečík, vedúci odboru hospodárskej správy a prevádzkových služieb úseku ekonomiky SSC
11. 12. 2018 O-1131/2210/2018 Predplatné na rok 2019 Pravda 487,98 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica; IČO: 36 631 124 Ing. Ján Kadlečík, vedúci odboru hospodárskej správy a prevádzkových služieb úseku ekonomiky SSC
11. 12. 2018 O-1130/2210/2018 Predplatné na rok 2019 SME týždeň 201,00 Petit Press, a.s., Lazaretská 12, Bratislava, IČO: 35790253 Ing. Ján Kadlečík, vedúci odboru hospodárskej správy a prevádzkových služieb úseku ekonomiky SSC
11. 12. 2018 O-1129/2210/2018 Predplatné na rok 2019 Aktualizácie Manuál verejného obstarávania v kocke 306,48 Nakladatelství FORUM s.r.o., Na Kozačce 9, Praha, Česká republika, IČO: 27180271 Ing. Ján Kadlečík, vedúci odboru hospodárskej správy a prevádzkových služieb úseku ekonomiky SSC
11. 12. 2018 O-1163/2310/2018 Diagnostika prístroja Mechatronic Line Inspector II RL/Qd; (čistenie, kontrola a nastavenie optiky a elektroniky, test baterie);ACC729 Kalibrácia a servis prístroja Mechatronic Line Inspector II RL/Qd (kontrola celej jednotky, správa o teste a certifikát 2960,00 Polz Instruments s.r.o., Dvůr Králové nad Labem, Okružní 2326; IČO: 28806646 Ing. Jozef Polčic, riaditeľ úseku technického rozvoja SSC
11. 12. 2018 O-1128/2210/2018 Predplatné na rok 2019 Silnice železnice; Konstrukce. 55,00 Konstrukce Media, s.r.o., Na Obvodu 1098/41, Ostrava - Vítkovice, Česká republika, IČO: 25851276 Ing. Ján Kadlečík, vedúci odboru hospodárskej správy a prevádzkových služieb úseku ekonomiky SSC
11. 12. 2018 O-1127/2210/2018 Predplatné na rok 2019 PC Revue komplet 52,00 DIGITAL VISIONS spol. s r.o., Kladnianska 60, Bratislava; IČO: 31 343 180 Ing. Ján Kadlečík, vedúci odboru hospodárskej správy a prevádzkových služieb úseku ekonomiky SSC
11. 12. 2018 O-1126/2210/2018 Predplatné na rok 2019 Silniční obzor 85,30 Česká silniční společnost, Novotného lávka 5, Praha, Česká republika, IČO: 00506958 Ing. Ján Kadlečík, vedúci odboru hospodárskej správy a prevádzkových služieb úseku ekonomiky SSC
11. 12. 2018 O-1125/2210/2018 Predplatné na rok 2019 Beton TKS 32,43 BETON TKS, s.r.o., Na Zámecké 9, Praha, Česká republika, IČO: 26463407 Ing. Ján Kadlečík, vedúci odboru hospodárskej správy a prevádzkových služieb úseku ekonomiky SSC
11. 12. 2018 O-1124/2210/2018 Predplatné na rok 2019 Čo má vedieť mzdová účtovníčka 49,50 AJFA + AVIS, s.r.o., Klemensova 34, Žilina, IČO: 31602436 Ing. Ján Kadlečík, vedúci odboru hospodárskej správy a prevádzkových služieb úseku ekonomiky SSC
11. 12. 2018 O-1123/22102018 Predplatné na rok 2019 Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov; Online kniha Aktuálne vzorové zmluvy a právne podania. 442,32 Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava, IČO:357 301 29 Ing. Ján Kadlečík, vedúci odboru hospodárskej správy a prevádzkových služieb úseku ekonomiky SSC
11. 12. 2018 O-1122/2210/2018 Predplatné na rok 2019 Vestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 138,60 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR; odbor Slovenský ústav technickej normalizácie; Štefanovičova 3, Bratislava; IČO: 308 107 10 Ing. Ján Kadlečík, vedúci odboru hospodárskej správy a prevádzkových služieb úseku ekonomiky SSC
19. 12. 2018 1169/6142/2018 stravné lístky 7200,00 Edenred Slovakia,s.r.o. Karadžičová 8 820 15 Bratislava, IČO" 31328695 Z- 51 755 Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC BA
21. 12. 2018 O-1174/0020/2018 Servis KTI SSC (1.1.2019 - 31.10.2019) 5978,40 Autocont SK, s.r.o.,Einsteinova 24,851 01 Bratislava, IČO:36396300 Ing. Iveta Černá Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky
21. 12. 2018 O-1177/6370/2018 Výrub suchých stromov a orezávky stromov ohrozujúcich bezpečnosť cestnej premávky na cestách I. tried v PSK 59951,16 GLOBAL SPEED s.r.o. Na sídlisku 365/44, 076 14 Michaľany Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
20. 12. 2018 O-1176/6370/2018 Výrub suchých stromov a orezávka stromov ohrozujúcich bezpečnosť cestnej premávky na cestách I. tr. v KSK 59024,40 RC-NOVA s.r.o., Budovateľská 59, 080 01 Prešov Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
20. 12. 2018 O-1171/6341/2018 Stravovacie poukážky január-marec 2019 14760,00 Edenred Slovakia,s.r.o. Mlynská 22,040 01 Košice,IČO 31328695 Z- 51755/1999 Ing. Fabian Jozef-riaditeľ IVSC Košice
1

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora