SSC>Verejné obstarávanie>Súťažné podklady>2018>Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov II. etapa I/15 - 014 Stropkov most
Prejsť na navigáciu

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov II. etapa I/15 - 014 Stropkov most

Súbor  [ZIP, 2,7 MB]

 

Aktualizované: 6.12.2018 

Publikované: 6.12.2018

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

08.01.2021
Určovanie zaťažiteľnosti mostov pozemných komunikácií a lávok pre chodcov
Schválené TP 001, TP 008

Schválené TP 001, TP 008

15.12.2020
MDV SR schválilo:
TP 001 Asfaltové mostné závery
TP 008 Podpovrchové mostné závery

Účinnosť od: 15.12.2020
Schválené TKP 5, dodatok č. 1 k TKP 18

Schválené TKP 5, dodatok č. 1 k TKP 18

15.12.2020
MDV SR schválilo:
TKP 5 Podkladové vrstvy z nestmelených a hydraulicky stmelených zmesí
Dodatok č. 1/2020 k TKP 18 Betón na konštrukcie
Účinnosť od: 15.12.2020

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora