Prejsť na navigáciu

Podlimitné zákazky


Hľadať Názov predmetu zákazky    Organizačná zložka   

Dátum pridania Názov predmetu zákazky Organizačná zložka Otváranie ponúk podľa §41 Informácie podľa § 49a Informácie podľa § 136 ods. 9 písm. a) - e) Informácia o výsledku VO Správa o zákazke § 21 ods.2 Iné informácie
17.02.2015 I/68 Prešov Východná, križovatka 6331 Časť "Ostatné"
24.11.2014 I/67 a II/526 Rožňava križovatka - mesto 6331 Časť "Ostatné"
Časť "Kritériá"
písm. c)
písm. d)
písm. e)
Informácia Vysvetlenie SP 1
Vysvetlenie SP 2
13.10.2014 I/68 Červenica – Pečovská Nová Ves oprava cesty v km 54,583-56,588 Časť "Ostatné"
Časť "Kritériá"
písm. c)
písm. d)
písm. e)
Informácia Vysvetlenie SP
13.10.2014 I/18 Bystré - Čierne oprava cesty v km 713,945-715,809 Časť "Ostatné"
Časť "Kritériá"
písm. c)
písm. d)
písm. e)
Informácia Vysvetlenie SP
19.02.2014 Cesta I/75 Galanta - obchvat, 3. stavba -výkon autorského dozoru (AD) Časť "Ostatné"
Časť "Kritériá"
písm. c)
písm. d)
písm. e)
Informácia odôvodnenie § 46. ods.2
13.02.2014 Nový most cez Dunaj medzi mestami Komárno a Komárom, prístupová komunikácia- vypracovanie a dodanie DSP, DP a výkon AD Časť "Ostatné"
Časť "Kritériá"
písm. c)
písm. d)
12.02.2014 I/59 Donovaly – Motyčky, záchytné opatrenie proti padaniu skál Časť "Ostatné"
Časť "Kritériá"
písm. b)
písm. d)
písm. e)
Informácia
10.02.2014 Výspravky výtlkov studenou obaľovanou zmesou na cestách I.tried Časť "Ostatné"
Časť "Kritériá"
písm. b)
písm. e)
Zrušenie zákazky Vysprávky
30.12.2013 I/12 Čierne – zosuv Časť "Ostatné"
Časť "Kritériá"
13.11.2013 I/59 Jelenec – núdzový záliv, objekt úniková cestička (stavebné práce) 6231 Správa
11.11.2013 Servis a údržba systému cestných meteorologických zariadení Vaisala 1120 Časť "Ostatné"
Časť "Kritériá"
písm. c)
písm. d)
Informácia Správa
11.11.2013 Prepočet diagnostiky a zaťažiteľnosti mostných objektov v Banskobystrickom kraji Informácia
08.11.2013 Oprava, údržba a čistenie odlučovačov ropných látok na cestách I. triedy v správe SSC 1120 Časť "Ostatné"
Časť "Kritériá"
písm. b)
písm. d)
Informácia
22.10.2013 I/11 Čadca – most 208 – projekt + diagnostika 6431 písm. d)
písm. e)
Informácia Správa

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora