SSC>Verejné obstarávanie>Archív VO>Informácie verejného obstarávateľa o zákazkách>Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne ( I/62, I/75 )- vypracovanie a dodanie DSZ, DSP, DP a výkon AD

Aktuálne

Softecon 2019

Softecon 2019

20.03.2019
Prezentácia výskumno-vývojovej úlohy
Most Komárno - Komárom

Most Komárno - Komárom

18.03.2019
Priebeh realizácie diela
Cena SCS za rok 2018

Cena SCS za rok 2018

15.03.2019
Cena Slovenskej cestnej spoločnosti za rok 2018 za Portál IS MCS

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora