SSC>Verejné obstarávanie>Archív VO>Informácie verejného obstarávateľa o zákazkách>Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne ( I/62, I/75 )- vypracovanie a dodanie DSZ, DSP, DP a výkon AD

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

06.11.2019
Integrované mosty na cestách a diaľniciach
Rozborová úloha

Rozborová úloha

05.11.2019
Strategický reporting stavu vozoviek na úrovni cestnej siete
Návrh úloh RVT

Návrh úloh RVT

17.10.2019
Výzva na zaslanie námetov na riešenie úloh RVT v roku 2020

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora