SSC>Verejné obstarávanie>Archív VO>Informácie verejného obstarávateľa o zákazkách>I/66 Brezno - obchvat, II. Etapa, I. úsek (DRS s náležitosťami DP, MPP a AD)

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

06.11.2019
Integrované mosty na cestách a diaľniciach
Rozborová úloha

Rozborová úloha

05.11.2019
Strategický reporting stavu vozoviek na úrovni cestnej siete

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora